beta
Matična publikacijaAgronomski glasnik (Online)
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisEndivija (Cichorium endivia L.) je povrtna vrsta čije se potrebite količine sjemena u Hrvatskoj svake godine povećavaju zbog sve većeg broja vrtlara hobista. Posljednjih nekoliko godina u laboratorijima za kontrolu kvalitete poljoprivrednog sjemena zapaženo je da sjeme endivije neovisno o sorti ima nisku energiju klijanja i klijavost. Cilj ovog istraživanja je ispitati navedene pokazatelje kvalitete sjemena endivije različitim metodama koje se koriste kod ispitivanja klijavosti povrtnih kultura. Korištena je metoda na filtar- papiru s četiri tretmana 1) vlaženje podloge destiliranom vodom, 2) vlaženje podloge 0,2%-tnom otopinom KNO3, 3) prethodno hlađenje + vlaženje podloge destiliranom vodom, 4) prethodno hlađenje + vlaženje podloge 0,2%-tnom otopinom KNO3. Ispitivanje je provedeno u laboratoriju za kontrolu kvalitete poljoprivrednog reprodukcijskog materijala Visokog gospodarskoga učilišta u Križevcima. Nakon provedenog ispitivanja rezultati pokazuju da su najvišu energiju klijanja i klijavost sjemena imali uzorci kod kojih je korišten predtretman prethodno hlađenje i destilirana voda, a značajno nižu energiju i klijavost sjemena imali su uzorci kod kojih je korištena metoda vlaženja podloge s 0,2%-tnom otopinom KNO3.Endive (Cichorium endivia L.) is a vegetable species whose needs for seed quantity increase each year due to the growing number of hobby gardeners. Furthermore, in the last few years, it has been observed in control laboratories for seed quality that endive, regardless of its variety, has low germination energy and seed germination. The aim of this study is to examine the germination energy and seed germination of endive applying various methods used in the examination of vegetable species. The study was conducted in the laboratory for quality control of agricultural reproductive material at Križevci College of Agriculture. Energy and seed germination were tested by a four-treatment paper filter method. The first two treatments were comprised of wetting the substrate with distilled water and 0,2% KNO3, while the other two treatments were a combination of both, along with a prior pre-cooling treatment. The highest seed germination and germination energy was evidenced in samples using pretreatment pre-cooling and distilled water, while samples that were treated with a 0,2% KNO3 wetting method, as prescribed by the Ordinance of sampling methods and seed quality testing (OG 99/08) showed significantly lower energy and seed germination. Based on the results of the research, it was found that the best method for testing germination energy and seed germination was the paper filter method with wetting of the substrate with distilled water and applying precooling as a pre-treatment.
  
rrep