beta
Matična publikacijaAgronomski glasnik (Online)
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisAn increasing number of population in the cities has problems with food security, transportation and environmental protection. To misticate these problems, a new type of agriculture has been established: Urban Agriculture (UA). In this paper, we are introducing the concept of UA and provide basic information on the definition and forms of UA. The article aims to provide insight into the general concept of UA for sustainable city development. UA has a positive influence on social, environmental and economic life in the cities, which should encourage members of the government and private sector to utilize UA as an important part in city planning. However, there are reservations which should be taken into account, but by raising awareness we add to a better understanding of mechanisms in UA.Sve veći broj stanovništva u gradovima dovodi do problema s opskrbom hrane, prijevozom roba i usluga i zaštitom okoliša. Kako bi se ublažile posljedice i ponudila rješenja, uspostavljena je nova vrsta poljoprivrede: Gradska poljoprivreda (GP). U ovom radu uvodimo koncept GP i dajemo osnovne informacije o definiciji i oblicima GP. Cilj je članka dati uvid u opći koncept GP kao podlogu za održivi razvoj grada. GP ima pozitivan utjecaj na društveni, okolišni i ekonomski život u gradovima, što bi trebalo potaknuti predstavnike grada i privatnog sektora da GP koriste kao važan dio u planiranju razvoja grada. Međutim, postoje ograničenja koja bi trebalo uzeti u obzir, ali povećanjem svijesti i objavom publikacija doprinosimo boljem razumijevanju GP.
  
rrep