beta
Matična publikacijaKemija u industriji (Online)
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
NapomenaNastavak iz br. 11/12/2019.
Vrstačlanak
OpisMetalni oksidi su netoksični spojevi koji se upotrebljavaju kao praškasti dekontaminanti, jednostavni su za primjenu i skladištenje te imaju vrlo visok površinski kapacitet. Metalni oksidi, posebno u nanoformi pokazuju odlična fizisorpcijska i kemisorpcijska svojstva za sorpciju toksičnih spojeva uključujući bojne otrove i njihove imitante. Iako se istražuju sorpcijska i dekontaminacijska svojstva mnogih metalnih oksida, najveću komercijalnu iskoristivost pokazali su magnezijev, aluminijev i titanijev oksid. Neki metalni oksidi u nanoformi pokazuju svojstvo destruktivne adsorpcije, što je vrlo interesantno u istraživanju pogodnosti metalnih oksida u svrhu dekontaminacije bojnih otrova i opasnih zagađivala uključujući kemijske, biološke i radiološke tvari. Uz metalne okside istražuju se i metalni kationi kao dopanti drugim metalnim oksidima i zeolitima u svrhu poboljšanja sorpcijskih svojstava dopaniranih spojeva.Metal oxides are nontoxic compounds that are, in their powder form, used as decontaminating agents; they are simple to use and apply, easy to store, and have very high active surface capacity. Metal oxides, especially in nanoform, show excellent physisorption and chemisorption properties towards toxic compounds like chemical warfare agents and their simulants. Although sorption and decontamination properties of many metal oxides are being researched, only magnesium, aluminum, and titanium oxide showed the greatest commercial usability. Some metal oxides in nanoform show destructive adsorption properties, which is very interesting in research of the metal oxides suitable for decontamination of chemical warfare agents and other chemical, biological, and radiological toxic substances. Besides metal oxides, research focus is also on metal cations used as dopants in other metal oxides and zeolites in order to improve sorption properties.
  
rrep