beta
Matična publikacijaKemija u industriji (Online)
Materijalni opisIlustr., graf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisOnečišćenje zraka globalni je problem te se smatra jednim od najčešćih nealergijskih uzročnika astme. Utjecaj onečišćenja zraka na pojavu astme, posebno kod djece, tema je mnogih znanstvenih istraživanja naročito na istoku svijeta s obzirom na problem onečišćenja s kojim se suočava. Ovisno o prostoru djelovanja onečišćenog zraka kojemu je čovjek izložen postoje različite onečišćujuće tvari. Tako onečišćenje zraka u vanjskom prostoru karakterizira izrazita prisutnost ozona, O3, lebdećih čestica, PM2,5 i PM10 te sumporova dioksida, SO2, dok zatvoreni prostori obiluju prisutnošću formaldehida, CH2O, dušikova dioksida, NO2 i hlapljivih organskih spojeva, VOC. Uz kontrolirano liječenje, velika pažnja se usmjerava i na klimatsko liječenje astme.Air pollution is a global problem and is considered one of the most common non-allergen triggers of asthma. The impact of air pollution on the appearance of asthma, especially in children, is the subject of many scientific researches, especially in the eastern world due to the problem of pollution it is facing. There are different pollutants depending on the area of activity in which a person is exposed. Thus, contamination of outdoor air is characterized by the marked presence of ozone, O3, fine particles, PM2.5 to PM10 and sulphur dioxide, SO2, while indoor air with the presence of formaldehyde, CH2O, nitrogen dioxide, NO2, and volatile organic compounds, VOCs. With controlled treatment, great attention is focused on climatic treatment of asthma.
  
rrep