beta
Matična publikacijaKemija u industriji (Online)
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisDonošenjem Nacionalnog programa provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva, Vlada Republike Hrvatske je ratificirala Strategiju koja dijelom određuje gospodarenje reziduima. S obzirom na važeću legislativu bit će nužno regulatorno modificirati trenutačne i predvidjeti buduće rudarske i druge industrijske aktivnosti u kojima nastaju rezidui i pri kojima se manipulira reziduima. U radu se daje detaljan pregled legislative te preporuka i smjernica, u skladu s posljednjim dostignućima, za gospodarenje postojećim i budućim odlagalištima i mjestima za privremeno pohranjivanje rezidua.By adopting the National Program for the Implementation of the Strategy for the Management of Radioactive Waste, Disused Sources and Spent Nuclear Fuel, the Government of the Republic of Croatia has ratified the Strategy, which partly defines the management of residues. Given the current legislation, it will be necessary to regulate modifications of the current as well as predict future mining and other industrial activities in which residues appear and are manipulated with. This paper gives a detailed review of relevant legislation, and state of the art recommendations and guidelines for the management of existing and future disposal sites and places for temporary storage of residues.
  
rrep