beta
Matična publikacijaKemija u industriji (Online)
Materijalni opisIlustr., graf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisU hrvatskoj naftnoj industriji godišnje se proizvodi značajna količina krhotina razrušenih stijena. Krhotine razrušenih stijena zagađene su otpadnom isplakom te spadaju u heterogeni otpad koji sadrži ugljikovodike, teške metale i kloride. Trenutačno se kao metoda zbrinjavanja krhotina primjenjuje metoda stabilizacije uz pomoć vapna i pijeska. Opisan je postupak pripreme stabiliziranog otpada u laboratorijskim uvjetima na dva uzorka krhotina iz isplačnih jama s područja Dravske depresije. Prije pripreme stabiliziranog otpada u laboratorijskim uvjetima, u početnom uzorku otpada određen je udio organske tvari dobiven ekstrakcijom s organskim otapalom te sadržaj ukupno topljive tvari u vodi. Na temelju te dvije osnovne analize određena je količina vapna i pijeska potrebna za izradu stabiliziranog otpada. Fizikalno-kemijske značajke početnog i stabiliziranog otpada analizirane su primjenom standardnih laboratorijskih metoda. Rezultati su pokazali da miješanje otpada s vapnom i pijeskom omogućuje prevođenje početnog uzorka otpada klasificiranog kao opasan otpad u neopasan otpad.In the Croatian oil and gas industry, significant quantities of drill cuttings are produced annually. The drill cuttings are contaminated with waste mud being heterogeneous waste which comprises hydrocarbons, heavy metals and chlorides. Currently, the treatment option for these drill cuttings is stabilization method using lime and sand as binder. The procedure of stabilized waste preparation in laboratory conditions on two samples of drill cuttings from Drava Depression is described. Prior to the stabilization test under laboratory conditions, it was necessary to determine the content of organic matter in the initial waste sample using organic solvent extraction method, and the content of total soluble matter in water. On the basis of these two parameters, the amount of lime and sand required to produce stabilized waste were determined. Initial and stabilized waste samples were analysed according to standard methods. The results indicated that the process of stabilization of waste using lime and sand enabled the transformation of an initial waste sample classified as hazardous waste into non-hazardous waste.
  
rrep