beta
Matična publikacijaAnali Hrvatskog politološkog društva (Online)
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
NapomenaBilješke uz tekst.
Vrstačlanak
OpisThe COVID-19 pandemic and the crisis that has affected all parts of the world, all industries and business processes, have significantly changed the usual way of life, introduced society to the ‘new normal’ and imposed the need for crisis management. Many organizations and countries were not ready for the crisis and consequently are suffering great consequences. The aim of this paper is to analyze how Croatia responded to this crisis from the aspect of the existing normative framework for crisis management and the operational solutions in practice, as well as to explore the role of the Government of the Republic of Croatia and its leaders in strategic decision making and interpretation of the crisis, and the extent to which homeland security and civil protection systems were put in function in managing the crisis. As an additional aim, the paper intends to mark a certain number of contradictions, controversies and paradoxes that arose during the crisis, as well as certain observations that can serve for further analysis and elements in the lessons learned process.Pandemija COVID-19 i kriza koja je zahvatila sve dijelove svijeta, sve industrije i poslovne procese, znatno su promijenili uobičajen način života svih ljudi, uveli društvo u "novo normalno" i nametnuli potrebu upravljanja krizom. Mnoge organizacije i države nisu spremne dočekale krizu te imaju velike posljedice. Cilj je ovog rada analizirati kako je Hrvatska reagirala na tu krizu s aspekta postojećega normativnog okvira upravljanja krizama i operativnih rješenja u praksi, istražiti ulogu Vlade Republike Hrvatske i njezinih čelnih ljudi u donošenju strateških odluka i tumačenju krize, kao i utvrditi u kojoj su mjeri korišteni sustavi domovinske sigurnosti i civilne zaštite u upravljanju krizom. Osim toga, cilj je rada zabilježiti određen broj kontradiktornosti, kontroverzija i paradoksa koji su se pojavili tijekom krize, kao i određena zapažanja koja mogu poslužiti za buduće analize i iskustva u procesu učenja.
  
rrep