beta
Matična publikacijaZbornik radova (Građevinski fakultet u Rijeci. Online)
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisRad obuhvaća parametarsku studiju i primjenu nelinearne metode N2 za ocjenu potresnog ponašanja četverokatne i osmerokatne armiranobetonske okvirne konstrukcije. U istraživanju su korištene tri raspodjele horizontalnog opterećivanja konstrukcije potresnim silama: trokutasta (linearna), jednolika i modalna. Također, istražen je utjecaj P-Delta učinka na ponašanje promatranih konstrukcija..The paper presents a parametric study and the application of the nonlinear N2 method for the evaluation of the seismic behavior of a four-story and an eight-story reinforced concrete frame structure subjected to seismic action. Three distributions of the horizontal loading of the structure by seismic forces were used in the study: triangular (linear), uniform and modal. The influence of the P-delta effects on seismic behavior of the observed structures was also investigated.
  
rrep