beta
Matična publikacijaZbornik radova (Građevinski fakultet u Rijeci. Online)
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisVoda (H2O) je polarni anorganski spoj, koji je na sobnoj temperaturi tekućina bez okusa i mirisa, gotovo bezbojna. Količinski je daleko najzastupljeniji spoj na Zemlji i među rijetkim je tvarima koje na Zemljinoj površini postoje u krutoj, tekućoj i plinovitoj fazi. Kao relativno jednostavan kemijski spoj, opisana je kao „univerzalno otapalo“ ili „otapalo života“. Ujedno je i treća najzastupljenija molekula u Svemiru. Molekule vode međusobno tvore snažne vodikove veze, što joj definira specifična fizikalna i kemijska svojstva. Vodikove veze zaslužne su za mnoga jedinstvena svojstva vode, poput anomalije vode (činjenice da je kruti oblik – led – manje gustoće od tekuće vode), relativno visoke temperature vrenja (100 °C) i velikog toplinskog kapaciteta, što su ključni preduvjeti za očuvanje života na Zemlji. Voda je amfoterna molekula, što znači da može pokazivati svojstva i kiseline i lužine, ovisno o kemijskom okruženju u kojem se nalazi. U radu je provedena strukturna analiza molekule vode i njenih najvažnijih fizikalnih svojstava, s naglaskom na anomaliju vode. Jedno od važnih fizikalnih svojstava tekućine, a koja uvelike utječu na naš okoliš, je niska gustoća leda u odnosu na tekuću fazu vode te fenomen negativnog koeficijenta ekspanzije hladne vode. Također je opisano rješenje nuklearne Schrödingerove jednadžbe, koja daje informacije o unutarnjim gibanjima (vibracijama i rotaciji) molekule vode.Water (H2O) is a polar inorganic compound that is almost colorless at room temperature. It is by far the most common substance on Earth and among very few substances, which exists on the Earth’s surface as a solid, liquid and gaseous substance. As a relatively simple chemical compound, it has been described as a “universal solvent” or “solvent of life”. It is also the third most common molecule in the Universe. Water molecules form strong polar hydrogen bonds with each other, which, in turn, define its specific physical and chemical properties. Hydrogen bonds are responsible for many unique properties such as the anomaly of water (the fact that its solid form, the ice, is less dense than the liquid form), a relatively high boiling point (100 °C) and a high heat capacity. Water is an amphoteric molecule, which means that it can show properties of both acids and alkaline solutions, depending on the chemical environment. In this paper, a structural analysis of a water molecule and its most important physical properties was carried out in detail with regard to its anomalies. One of the important physical properties of a liquid that strongly influences our environment is the low density of ice in relation to the liquid phase of water, and the phenomenon of the negative expansion coefficient of cold water. This work also describes the solutions of the nuclear Schrödinger equations, which provide information about the internal motions (vibrations and rotations) of a water molecule.
  
rrep