beta
Matična publikacijaMedicina Fluminensis (Online)
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisCilj: Klinički bolnički centar (KBC) Osijek najmlađe je transplantacijsko središte za bubreg u Hrvatskoj. Prva presadba (TX, od engl. transplantation) u Osijeku učinjena je 2007. godine, u godini ulaska Hrvatske u Eurotransplant. Cilj istraživanja je prikazati rezultate transplantacije bubrega u KBC-u Osijek, od prve transplantacije učinjene 2007. godine do siječnja 2020. godine. Ispitanici i metode: U istraživanje su bili uključeni svi ispitanici (144) kojima je učinjena transplantacija bubrega u KBC-u Osijek. Iz medicinskih zapisa prikupljeni su demografski i medicinski podatci, vremenski podatci o dijalizi i TX-u te kreatininemiji kao mjeri funkcije presatka. Analiza preživljenja učinjena je Kaplan-Meierovim testom. Rezultati: Jednogodišnje preživljenje presatka cenzurirano za smrt s funkcionirajućim presatkom bilo je 93,8 %, a petogodišnje 88,9 %. Tijekom medijana praćenja od 7 godina (interkvartilni raspon, IQR, od engl. interquartile range, 4 – 9 godina), od min. 0 godina do maks. 13 godina, preživljenje pacijenata s funkcionirajućim presatkom bilo je 86,8 %. Medijan kreatininemije godinu dana nakon TX-a bio je 132 μmol/l (IQR 100 – 174 μmol/l ), od min. 48 μmol/l do maks. 492 μmol/l, a nakon pet godina 120 μmol/l (IQR 103 – 161 μmol/l), od min. 53 μmol/l do maks. 341 μmol/l. Zaključak: Rezultati bubrežnog TX-a u KBC-u Osijek bili su na razini europskih rezultata.Aim: University Hospital Centre (UHC) Osijek is the youngest kidney transplantation center in Croatia. The first transplantation (TX) was performed in 2007, the same year when Croatia joined Eurotransplant. The aim of this study is to present results of kidney TX in UHC Osijek from the first TX in 2007 till January 2020. Patients and methods: The study included all 144 patients that underwent kidney TX in UHC Osijek. Data on demographics, medical, dialysis and TX times data and creatininemia (as the measure of kidney transplant function) were taken from medical records. Survival analysis was performed by Kaplan-Meier test. Results: Kidney transplant survival censored for death with functioning transplant was 93.8 % at 1 year and 88.9 % at five years. During the median follow-up time of 7 years (interquartile range, IQR, 4 – 9 years), from min. 0 years to max. 13 years, survival of patients with functioning transplant was 86.8 %. Median creatininemia at 1 year after TX was 132 μmol/l (IQR 100 - 174 μmol/l), from min. 48 μmol/l to max. 492 μmol/l, and 120 μmol/l (IQR 103 - 161 μmol/l), from min. 53 μmol/l to max. 341 μmol/l, at 5 years. Conclusion: Results of kidney TX in UHC Osijek were similar to European results.
  
rrep