beta
Matična publikacijaSestrinski glasnik (Online)
Materijalni opisGraf. prikazi.
Vrstačlanak
OpisUvod: Stupanj zadovoljstva izvršavanja radnih zadataka definira se ugodnim osjećajem koji proizlazi iz percepcije da nečiji posao ispunjava ili omogućava ispunjenje važnih poslovnih vrijednosti pojedinca. On utječe na stupanj kvalitete rada, učinkovitost u radu i važan je dio sestrinskog profesionalnog života. Cilj: U istraživanju se željelo ispitati utječu li međuljudski odnosi, organizacija rada, osjećaj sigurnosti na poslu, visina plaće, mogućnost napredovanja i komunikacija na zadovoljstvo izvršavanja radnih zadataka medicinskih sestara i tehničara. Metode: Provedeno je presječno istraživanje pomoću anonimnog anketnog upitnika u kojemu je sudjelovalo 67 medicinskih sestara i tehničara koji rade na kirurškim odjelima te u operacijskim salama. Rezultati: Iz rezultata je vidljivo da su zaposlenici kirurških odjela i operacijskih sala u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice nezadovoljni organizacijom rada, ali su djelomično zadovoljni radnim zadacima. Prevladava zadovoljstvo osjećajem sigurnosti na poslu te sigurnosti zaposlenja. U ispunjavanju radnih zadataka vrlo je bitno zadovoljstvo odnosom s nadređenim, mogućnost napredovanjate zadovoljstvo s bliskim suradnicima. Zaključak: Zaposlenici na kirurškim odjelima te u operacijskim salama u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice djelomično su zadovoljni izvršavanjem radnih zadataka.Introduction: Aim of this research is to determine the contentment rate at performing nurses’ work assignments, the quality rate of the medical care, the causal relation and the effect on efficiency and productiveness of nurses’ work at surgical wards and in operating rooms. Methods: The research was conducted through an anonymous questionnaire in University Hospital Center Sestre Milosrdnice. In total, 67 nurses participated in a cross-sectional study. Results: The results reveal that the employees at the surgical wards and the operating rooms in University Hospital Center Sestre Milosrdnice are not contented with the organization of work, but they are contented with the work assignments. The feeling of security at work and the security about the workplace prevails. Concerning fulfilling the work assignments, the relationship with the superiors is very important, the possibility of promotion and the contentment about the relationship with the co-workers. Conclusion: We can conclude that the employees at surgical wards and operating rooms in University Hospital Center Sestre Milosrdnice are partially contented with performing given assignments which is influenced by the relationship with superiors and close co-workers. Contrary to that, their contentment is the least influenced by the organization of work.
  
rrep