beta
Matična publikacijaPsihologijske teme (Online)
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
NapomenaBilješka uz tekst.
Vrstačlanak
OpisThis study addressed the role of a sense of personal identity as a self-regulatory mechanism that facilitates congruence and coherence of goals that people set for themselves and thereby enhances their capacity to exert self-control. A total of 489 young adults completed a packet of questionnaires that assessed basic dimensions of sense of identity, congruence and coherence of goals, and self-control capacity. Direct and indirect paths of a sense of identity on self-control were examined using structural equation modelling. The proposed model was, for the most part, supported by data. It should be noted, however, that the mediation effects were fairly small, and the sense of identity had a direct predictive effect on self-control over and above congruence and coherence of goals.Ovo istraživanje ispituje osjećaj osobnog identiteta kao samoregulacijskog mehanizma, koji olakšava podudarnost i smislenost ciljeva koje si osoba postavlja, i tako povećava njihovu sposobnost samokontrole. U istraživanju je sudjelovalo 489 mlađih odraslih osoba, koje su ispunile niz upitnika za procjenu osnovnih dimenzija osjećaja identiteta, kongruencije i koherentnosti ciljeva te kapaciteta za samokontrolu. Strukturalnim modeliranjem provjerene su izravne i neizravne veze osjećaja identiteta na samokontrolu. Dobiveni rezultati uglavnom potvrđuju predloženi model. Potrebno je naglasiti da su medijacijski efekti prilično niski, a osjećaj identiteta imao je izravan prediktivni učinak na samokontrolu, nakon kontrole kongruencije i koherentnosti ciljeva.
  
rrep