beta
Matična publikacijaPsihologijske teme (Online)
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisIn a sample of 347 elementary school subject teachers from Slovenia (N = 176) and Croatia (N = 171), the authors investigated teachers’ orientations to work (as a job, a career, and a calling) and their well-being with respect to different stages of teachers’ professional development. Results have shown the presence of a calling orientation to work and its positive relationship to job satisfaction and life satisfaction. Although significant differences between Slovenian and Croatian teachers were not expected due to shared historical, cultural and political background, some interesting differences were observed. The results of MANOVA showed that teachers differed significantly in their work orientations regarding nationality and the length of their working experience. Results were discussed in the context of stages of professional development and the social status of teachers in both countries.Na uzorku od 347 nastavnika predmetne nastave iz Slovenije (N = 176) i Hrvatske (N = 171) autori su ispitivali odnos orijentacije nastavnika prema radu (kao posao, karijera i poziv) i njihove dobrobiti u različitim fazama profesionalnog razvoja. Prema dobivenim rezultatima izdvaja se orijentacija prema radu kao pozivu, koja je u pozitivnoj vezi s većim zadovoljstvom poslom i zadovoljstvom životom. Iako se, zbog zajedničke povijesne, kulturne i političke pozadine, nisu očekivale značajne razlike između slovenskih i hrvatskih nastavnika, ipak su uočene neke zanimljive razlike. Rezultati MANOVE pokazali su da su se nastavnici značajno razlikovali u svojim orijentacijama prema radu, ovisno o državljanstvu i duljini radnog iskustva. O rezultatima se raspravlja u kontekstu razumijevanja faza profesionalnog razvoja i socijalnog statusa nastavnika u obje zemlje.
  
rrep