beta
Probrano po
OsobaStrossmayer, Josip Juraj(4. 2. 1815.–8. 4. 1905.)
Godina rođenja4. 2. 1815.
Mjesto rođenjaOsijek
Godina smrti8. 4. 1905.
Mjesto smrtiĐakovo
  
Koncept Osobe
rrep
 
8 (1-10)
NaslovElementi Strossmayerova razumijevanja i formacije svećenstva te njegov odnos prema svećenicima / Niko Ikić.
Vrstačlanak
OpisTemeljeći svoje razumijevanje svećeništva na tadašnjim relevantnim crkvenim dokumentima, Josip Juraj Strossmayer nastojao je formirati svoje svećenstvo primarno kao pastoralne suradnike koji će biti kadri teološki odgovoriti svim liberalnim napadima onoga vremena. Na temelju Strossmayerovih fragmentarnih misli o toj temi, koje su skupljane samo po njegovim okružnicama i poslanicama upućenim svećenicima, cilj je ovoga članka orisati njegov željeni lik svećenika i profil njegove formacije pastoralnoga suradnika, koji je u dijaloškom odnosu prema Bogu i svijetu. Put do cilja vodi preko kratkoga predstavljanja liberalnoga duha njegova vremena te sastavljanja kamenčića njegova pastoralnoga mozaika svećenika s jednim malim ekumenskim pogledom do skiciranja njegova teološko-pastoralnoga razumijevanja biti i uloge svećenika i njegova formacijskoga nastojanja. Iz svega se iščitava Strossmayerov biskupski i bratski odnos ljubavi i zajedništva prema svećenicima. Prožet prijateljskim odnosom, on se brine zdušno za njihov duhovni, kulturni, intelektualni i teološki rast.Basing his understanding of priesthood on the relevant Church documents of the time, Josip Juraj Strossmayer sought to form his priests primarily as pastoral associates who would be able to respond theologically to all liberal attacks of the time. Based on Strossmayer’s fragmented thoughts on this subject, collected from his circular and other letters to priests, the goal of this article is to depict his image of a priest and the profile of his formation of a pastoral associate, who is in dialogue with God and the world. The path to the goal leads through a brief presentation of the liberal spirit of his time, through creating the stone composition of his pastoral mosaic of a priest with a short ecumenical view, and the sketching of his theological and pastoral understanding of the essence and the role of his priest and his formative endeavour. All of this reflects Strossmayer’s episcopal and fraternal relationship of love and communion towards the priests. Imbued with friendship, he cares for their spiritual, cultural, intellectual, and theological growth.
rrep
1
NaslovHrvatski besmrtnici : 910-1508-1938.
Impresum[S. l.] : Dragutin Kolar, [1938?].
Materijalni opis[16] listova : ilustr. ; 24 cm.
Vrsta publikacijeknjigaknjiga (1835. - 1940.)
rrep
2
NaslovJ. J. Strossmayer / [Isidor] Kršnjavi.
Impresum[Rim], 1875.
Materijalni opis1 grafika : bakropis ; otisak 206 x 135 mm, list 435 x 300 mm.
OpisPortret muškarca srednjih godina.
Vrstagrafike
rrep
3
NaslovNacrt života i djela biskupa J. J. Strossmayera i izabrani njegovi spisi: govori, rasprave i okružnice / napisao i sabrao Tade Smičiklas.
ImpresumU Zagrebu : Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1906. ([Zagreb] : Dionička tiskara)
Materijalni opisVIII, 443 str., [4] lista s tablama ; 24 cm.
Vrsta publikacijeknjigaknjiga (1835. - 1940.)
rrep
4
NaslovPervaci i članovi sjedinjene hervatske opozicije / J [Joseph] A [Anton] Bauer.
Impresum[Beč, : s.n., oko 1895].
Materijalni opis1 grafika : litografija ; 426 x 625 mm.
rrep
5
NaslovStrossmayerana in the English sources Acton, Gladstone, Newman and Strossmayer / Tihomir Živić, Šimo Šokčević.
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisThe paper deals with the friendship of Josip Juraj Strossmayer, the »First Son of His Homeland,« with the British John Emerich Edward Dalberg-Acton, 1st Baron Acton, KCVO DL, a known politician, man of letters, and the »Magistrate of History,« and ideational relation to John Henry Newman, Cong. Orat., the »Augustine of the Modern World.« Analyzed is a correspondence, mostly untranslated heretofore, of the Đakovo »vladika« (that is, episcope), as he titled himself frequently, with William Ewart Gladstone, FRS, FSS, the »People’s William« and the then British Prime Minister, especially in the 1876‒1892 timespan, and the new realizations on Strossmayer’s role in the rebirth of the Croatian culture, his attitude toward the South Slav question and Pan-Slavism, as well as a neo-historical study of the outreach of his speech at the First Vatican Council, have been exploratorily elucidated, with an evaluatory interpretation, from an Anglo-American viewpoint. Thus, Strossmayer’s intercession of a federal-state system, understanding for a unification of the Kingdoms of Dalmatia and Croatia, and a guarantee that the Croatian language be introduced in the then official usage, has also been revalorized, while his cultural significance has been described as a realization of the renaissance Latin term of a »universal man.« All these determinants describe his cultural importance equally cognitively, for just a few of the Croatian 19th-century dignitaries have incorporated it by their influential personalities.Rad obrađuje prijateljstvo Josipa Jurja Strossmayera, „prvoga sina Domovine“, s britanskim plemićem Johnom Emerichom Actonom, poznatim državnikom, književnikom i „sudcem povijesti“, te Strossmayerov odnos s Johnom Henryjem Newmanom, „Augustinom suvremenoga svijeta“. Razmotrena je razmjena dosad većinom neprevedenih pisama đakovačkoga „vladike“, kako se i sam često nazivao, i Williama Ewarta Gladstonea, „pučkoga Williama“ i tadašnjega britanskog predsjednika Vlade, i to poglavito u razdoblju od 1876. do 1892., a s angloameričkoga su motrišta, uz prosudbeno tumačenje, istraživački rasvijetljene nove spoznaje o Strossmayerovoj ulozi u preporodu hrvatske prosvjete, njegov stav prema južnoslavenskome pitanju i sveslavenstvu, kao i novopovijesna raščlamba dosegâ njegova istupa na Prvome vatikanskom saboru. Time je prevrednovan i Strossmayerov zagovor saveznoga državnog uređenja, razumijevanja za sjedinjenje kraljevinâ Dalmacije i Hrvatske te jamčenja da hrvatski jezik bude uveden u onodobnu službenu uporabu, a njegovo uljudbeno značenje opisano kao oživotvorenje preporodnoga latinskog pojma „svestranoga čovjeka“. Sve ove odrednice jednako spoznajno opisuju njegov prosvjetni značaj, jer samo je nekolicina hrvatskih devetnaestostoljetnih dostojanstvenika koji su ga utjelovili u svojim utjecajnim ličnostima.
rrep
6
NaslovSve za vjeru i za domovinu : Hrvatsko sveučilište u Zagrebu.
ImpresumZagreb : Svjetlotiskarski zavod R. Mosinger Zagreb, 1905.
Materijalni opistisak ; 14 x 9,1 cm.
rrep
7
8 (1-10)