beta
Povezani zapisi:

Podaci zapisa nisu dostupni
 
2 (1-10)
NaslovBioetika na istoku Europe : panorama pogleda, pojava i pojmova / Amir Muzur, Iva Rinčić, Toni Buterin.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
NapomenaBilješke uz tekst.
OpisBioetika je do 1990-ih bila nepoznanicom u zemljama istočne Europe. Otvaranjem nakon pada komunističkih režima, međutim, spomenute zemlje rapidno poprimaju zapadnjačke trendove i modele bioetike, vodeći se zasadama georgetownskog Instituta za etiku Kennedyjevih – ni ne sluteći blizinu izvornosti bio-etike starog kontinenta. U radu se analizira bioetički status zemalja istočne Europe tražeći u njemu konture zanemarene europske intelektualne baštine. Sustavnim pregledom literature i terenskim istraživanjima postavljeni su temelji povijesne dinamike razvoja i premošćivanja biomedicinske etike zapadnog svijeta u bioetiku zemalja istočne Europe na razmeđu potterovske i Jahrove bioetike, bez poznavanja djela Fritza Jahra, no vodeći se njegovim temeljnim idejama.Bioethics was unknown in Eastern Europe until the 1990s. After the fall of communism, however, these countries rapidly opened and embraced Western trends and models of bioethics, accepting the directives of the Kennedy Institute of Ethics at Georgetown University – without even knowing the proximity of the original concept of bio-ethics in Europe. This paper analyses the bioethical status of Eastern European countries by looking at the contours of the neglected European intellectual heritage. By using a systematic literature review and field research, the foundations of historical dynamics of the development of bioethics in Eastern European countries have been established at the intersection of Potter’s and Jahr’s bioethics. Without knowing the work of Fritz Jahr, his basic ideas have been followed.
rrep
1
NaslovZvonimir Maretić (1921-1989) : the history of discovery of the first European antilatrodectic serum and its preparator in the occasion of the 30th anniversary of his death = Zvonimir Maretić (1921. – 1989.) : povijest otkrića prvoga europskog antilatrodektičkog seruma i njegova priređivača u povodu 30. godišnjice njegove smrti / Toni Buterin, Bojan Glažar, Amir Muzur.
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisZvonimir Maretić was the pioneer of the study of venomous animals and plants, toxicology, and tourism medicine. His achievements have been recognized, but insufficiently researched. His work covers a broad range of biomedical sciences: from public health, ecology, and environmental protection, to epidemiology and infectology. Maretić was one of the founding members of the International Society on Toxinology and the Toxicon journal’s first Editorial Board. He was the first in Europe to prepare the antilatrodectic serum and to successfully apply the weever and scorpionfish antiserum on humans. This brief note tries to commemorate the achievements of Maretić, up to now poorly recognized and insufficiently researched.Zvonimir Maretić pionir je proučavanja otrovnih životinja i biljaka, njihove toksikologije te turističke medicine. Njegovo djelo i rad principijelno je cijenjeno, ali slabo istraženo. Djelovao je u širokom području medicine i biomedicinskih znanosti: od javnog zdravstva, ekologije i očuvanja okoliša do zaštite ljudskog zdravlja u obliku epidemiologije i infektologije. Jedan je od članova i osnivača Internacionalnog društva za toksinologiju i član prvoga uredničkog odbora časopisa Toxicon. Prvi je u Europi priredio anilatrodektički serum i na ljudima primijenio serum protiv otrova morskog pauka. Ovaj rad nastoji komemorirati njegova dosad zanemarena i nedovoljno istražena postignuća.
rrep
2
2 (1-10)