beta
Povezani zapisi:

Podaci zapisa nisu dostupni
 
3 (1-10)
NaslovDemokratsko školsko vođenje : analiza dosadašnjih istraživanja i otvorena pitanja / Monika Pažur, Vesna Kovač.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
NapomenaBilješke uz tekst.
OpisRazvoj suvremenog demokratskog društva temelji se na integriranju temeljnih demokratskih vrijednosti u sve njegove sfere i dimenzije, pa tako i u područje odgoja i obrazovanja. Ovakvi se zahtjevi stavljaju i pred škole, a pritom se ključna uloga daje ravnatelju, koji je nositelj i voditelj svake inovacije u svojoj školi (Fullan, 2005; 2007; Bush i Middlewood, 2013; Pont, Nusch i Moorman, 2008; Stein, 2015). Jedan od tipova školskog vođenja koji odgovara ovim zahtjevima naziva se demokratsko školsko vođenje, čiji razvoj s jedne strane utječe na razvoj školske kulture koja se temelji na demokratskim vrijednostima i demokratskim normama, dok s druge strane, ono omogućuje svim uključenima, učenicima i odraslima, stjecanje znanja i razvoj vještina koje će ih učiniti aktivnim građanima. Cilj ovoga rada je analizirati dosadašnje spoznaje u području specifičnog tipa školskog vođenja pod nazivom demokratsko školsko vođenje. Posebna pozornost usmjerit će se na teorijsko-praktičnu operacionalizaciju konstrukta demokratskog školskog vođenja u dosadašnjim istraživanjima. Predstavit će se i analizirati istraživanja koja nude odgovore na pitanja zašto razvijati demokratsko školsko vođenje, kako se ono može razvijati te koja je njegova uloga u razvoju demokratske školske zajednice.The development of the modern democratic society depends upon the successful integration of main democratic values in all its spheres, including education. Schools are faced with these challenges as well. The main role in the process of school change is given to the school principal, who is the leader of every innovation in school (Fullan, 2005; 2007; Bush, Middlewood, 2013; Pont, Nusch, Moorman, 2008; Stein, 2015). One out of many types of school leadership is called democratic school leadership. One of the goals of such leadership is the development of school culture that is based on democratic values and practices. Further on, the development of democratic school leadership opens an opportunity for students and teachers to gain knowledge an develop skills needed for them to become active citizens in their communities. The main purpose of this paper is to analyze the existing literature in the field of democratic school leadership. Special focus is on the theoretical and practical operationalization of the democratic school leadership as it is presented the literature. Further, we shall analyze the possible answers to the questions of why and how to develop the democratic school leadership, and what is its role in the development of the democratic school community.
rrep
1
NaslovDoktorska konferencija za doktorande poslijediplomskih doktorskih studija pedagogije i obrazovnih znanosti-Dokon 2019. : knjiga sažetaka / urednici Vesna Kovač, Jasminka Ledić, Siniša Kušić.
ImpresumRijeka : Filozofski fakultet u Rijeci, 2019.
Materijalni opis1 online jedinica građe (1 MB).
Vrsta publikacijeknjigae-knjiga
rrep
2
NaslovU mreži paradigmi : pogled prema horizontu istraživanja u odgoju i obrazovanju : zbornik u čast dr. sc. Branku Rafajcu, profesoru emeritusu / urednice Vesna Kovač, Nena Rončević, Zlatka Gregorović Belaić.
ImpresumRijeka : Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, 2021.
Materijalni opis1 online jedinica građe (5 MB).
Vrsta publikacijeknjigae-knjiga
rrep
3
3 (1-10)