beta
Povezani zapisi:

Podaci zapisa nisu dostupni
 
3 (1-10)
NaslovNarativ i dramatika psalma 73 : orijentacija, dezorijentacija i reorijentacija / Boris Beck, Danijel Berković.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisPsalam 73 nalazi se u središnjem dijelu biblijskog Psaltira, ne samo po smještaju nego i po temi patnje pravednika, a pitanje koje postavlja – o odsutnom Bogu koji dopušta da zli prosperiraju – ponavlja se na mnogim mjestima Svetog pisma (Job, Habakuk), naročito u tzv. mudrosnim psalmima, kao što je Psalam 49 ili Psalam 73. Psalmist u psalmu proživljava unutarnju dramu sumnje i učvršćivanja u vjeri, a dramatska struktura teksta povezana je s etapama njegove religiozne krize. Psalmist od pouzdane orijentacije prema Bogu zapada u dezorijentaciju te se na koncu reorijentira. Svaka od tih faza povezana je s promjenom dramaturške situacije i vremenske vizure, a teologija i naracija Psalma 73 nerazdruživo su povezane i nužno osvjetljavaju jedna drugu. Psalmist na početku psalma ispada iz biblijskog pogleda na uređenost svijeta, zapada u ponor sumnji koje doživljava kao poživotinjenje te se na koncu vraća na vjerom nadahnutu poziciju s koje je i krenuo. Psalmist je u tekstu otkrio svoju ispovijed i prorokovanje za druge, da bi slušateljima ili čitateljima bio uzor i vodič na duhovnom putovanju – da bi kao pojedinac pomogao uspostaviti vjeru u zajednici.Psalm 73 occupies a central position in the biblical Psalter, not only physically but also with regard to the subject of the suffering of the just, and the question it poses  of an absent God who allows the evil to prosper - is repeated in many places of Scripture. The psalmist experiences an inner drama of doubt and reinforcement of faith in the psalm, and the dramatic structure of the text is linked to the stages of the religious crisis of the psalmist. The psalmist goes from a reliable orientation towards God to disorientation and ends in reorientation. Each of these phases is associated with the changing of the dramatic situation and time period, and the theology and narrative of Psalm 73 are inseparably linked and necessarily illuminate one another. At the outset of the psalm, the psalmist departs from the biblical view of the world's order, falls into the abyss of suspicion which he perceives as animalization, and ultimately returns to the inspired position of faith from which he started. In the text, the psalmist has revealed his confession and prophecy for others, to be a model and a guide to the readers or listeners on their own spiritual journey - to help as an individual to establish faith in the community.
rrep
1
NaslovOsobno i privatno u pobožnosti biblijskog psalmista kao pojedinca / Danijel Berković, Dean Slavić.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
NapomenaBilješke uz tekst.
OpisU ovom se radu promišlja korelacija pojmova osobno i privatno u kontekstu osobne i privatne pobožnosti biblijskog psalmista. Elementi antropologije (srce, duša, lice) ovdje zauzimaju prvorazredno mjesto, posebno uvidom u biblijsko korištenje pojmova lice i duša (פנה i נפש) (panah i nefeš), što uvelike korenspodira grčkom pojmu προσοπων (prosopon) – osoba, persona (engl. person). Autori ustrajavaju na distinkciji pojmova osobno i privatno, ali prepoznaju uzajamnost i međuovisnost para: osobno - privatno. Primjereno ovom radu, autori se referiraju i na tekst svetog Pavla u njegovoj Himni ljubavi (1 Kor 13), gdje se zorno ističu aspekti osobnog i privatnog u dvojakoj ulozi, kako pasivnog tako i aktivnog aspekta pojedinca (subjekta). Rasprava rada slijedi mnogogodišnje diskusije i propitkivanja vezane uz distinkciju osobnosti i privatnosti, ali dodaje i svoj obol glede osobe i osobnosti, subjekta i subjektivnosti, ovdje u kontekstu biblijskog psalmista.The work discusses a correlative relationship between the notions of the personal and the private in the context of biblical psalmist’s piety. Elements of anthropology (heart, soul, face) will obtain considerable importance, particularly the ideas of face and soul (פנה and נפש). These will be corresponding to the Greek idea of προσοπων (prosopon), person. The authors will insist on the distinction between the ideas of personal and private, but they will also recognize the interdependence of these ideas, in recognition that the individual and the societal, are both contributions in the building of the subject as the self. In Paul’s Hymn to Love (1 Cor. 13) the complementary nature between the personal and the private is evident. There we find both passive and active subject’s role claiming this double aspect of the human subject - personal and private. Discussion in this work follows long-term debates over the nature of the subject, its personality, and its privacy.
rrep
2
NaslovThe personal and the private in the piety of the biblical psalmist / Danijel Berković, Dean Slavić.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
NapomenaBilješke uz tekst.
OpisThe work discusses a correlative relationship between the notions of the personal and the private in the context of biblical psalmist’s piety. Elements of anthropology (heart, soul, face) will obtain considerable importance, particularly the ideas of face and soul (פנה and נפש). These will be corresponding to the Greek idea of προσοπων (prosopon), person. The authors will insist on the distinction between the ideas of personal and private, but they will also recognize the interdependence of these ideas, in recognition that the individual and the societal, are both contributions in the building of the subject as the self. In Paul’s Hymn to Love (1 Cor. 13) the complementary nature between the personal and the private is evident. There we find both passive and active subject’s role claiming this double aspect of the human subject - personal and private. Discussion in this work follows long-term debates over the nature of the subject, its personality, and its privacy.U ovom se radu promišlja korelacija pojmova osobno i privatno u kontekstu osobne i privatne pobožnosti biblijskog psalmista. Elementi antropologije (srce, duša, lice) ovdje zauzimaju prvorazredno mjesto, posebno uvidom u biblijsko korištenje pojmova lice i duša (פנה i נפש) (panah i nefeš), što uvelike korenspodira grčkom pojmu προσοπων (prosopon) – osoba, persona (engl. person). Autori ustrajavaju na distinkciji pojmova osobno i privatno, ali prepoznaju uzajamnost i međuovisnost para: osobno - privatno. Primjereno ovom radu, autori se referiraju i na tekst svetog Pavla u njegovoj Himni ljubavi (1 Kor 13), gdje se zorno ističu aspekti osobnog i privatnog u dvojakoj ulozi, kako pasivnog tako i aktivnog aspekta pojedinca (subjekta). Rasprava rada slijedi mnogogodišnje diskusije i propitkivanja vezane uz distinkciju osobnosti i privatnosti, ali dodaje i svoj obol glede osobe i osobnosti, subjekta i subjektivnosti, ovdje u kontekstu biblijskog psalmista.
rrep
3
3 (1-10)