beta
Povezani zapisi:

OsobaHolub, Karolina
Mjesto rođenjaSisak
  
Koncept Osobe
rrep
 
3 (1-10)
NaslovInteroperabilnost zapisa ocjenskih radova u Dabru / Karolina Holub, Ljiljana Jertec.
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
NapomenaStručni skup Knjižnični podaci: interoperabilnost, povezivanje i razmjena, Zagreb, 28.-29.11.2017.
OpisCilj. Cilj je ovog rada upoznavanje knjižničarske zajednice sa sustavom za obradu, pohranu i objavu ocjenskih radova u digitalnom obliku. Posebno je naglašen radni proces za pohranjivanje radova u repozitorije u Dabru koji je baziran na automatiziranom preuzimanju velikog broja podataka iz različitih sustava kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri olakšao i ubrzao unos, osigurala točnost te smanjila redundantnost podataka. Za opis radova koristi se osnovni set elemenata Dublin Core te detaljnija, hijerarhijski organizirana metapodatkovna shema MODS koja se sastoji od elemenata, podelemenata i atributa koji ih dodatno opisuju. Kako bi se zapisi ocjenskih radova uspješno razmjenjivali s drugim sustavima, svaki zapis dostupan je putem OAI-PMH-sučelja pojedinog repozitorija u Dabru. Pristup/metodologija/dizajn. Rad je informativnog karaktera i objašnjava načine rada u sustavu Dabar, ali i zakonski okvir ustanova koje su obveznici dostave i pohrane radova. Rezultati. U radu su navedeni statistički podaci o količini pohranjenih i dostupnih ocjenskih radova kroz Nacionalni repozitorij završnih i diplomskih radova (ZIR), odnosno Nacionalni repozitorij disertacija i znanstvenih magistarskih radova (DR), te statistički podaci posjećenosti navedenih repozitorija. Naveden je popis sustava iz kojih repozitoriji u sustavu Dabar preuzimaju metapodatke i radove, kao i popis sustava putem kojih su zapisi repozitorija dostupni. Praktična primjena. Rad je namijenjen svim knjižničarima i IT-stručnjacima koji su uključeni u rad s repozitorijima i imaju obavezu dostave i pohrane ocjenskih radova. Originalnost/vrijednost. Uz osnovne procese s kojima su knjižnice do sada bile upoznate, radom se željelo upoznati s naprednim mogućnostima razmjene koje sustav pruža, ali i dati informacije o vanjskim sustavima u kojima se mogu pronaći hrvatski ocjenski radovi u digitalnom obliku.Purpose. The aim of the paper is to acquaint the library community with a sys-tem for processing, storing and publishing e-theses and e-dissertations. The workflow for storing digital objects in repositories in the DABAR system is based on automated data exchange from different systems to facilitate and accelerate the process of entering data, to ensure accuracy and reduce data redundancy. Digital objects in DABAR are de-scribed with the Dublin Core metadata elements and the more detailed metadata scheme MODS, which includes elements, sub-elements, and attributes for additional details. In order to facilitate the e-theses records exchange with other systems, each DABAR record is available through the OAI-PMH interface.Approach/methodology/design. The paper explains the work processes and meth-ods in DABAR as well as the legal framework which obliges institutions to store e-the-ses and e-dissertations.Findings. The paper presents statistical data on the number of stored and available e-theses and e-dissertations in Croatian Digital Theses Repository (ZIR) and Croatian Digital Dissertations Repository (DR) as well as statistical data on the usage of these repositories. The paper also lists other systems with which repositories in the DABAR sys-tem can exchange metadata and documents, and the list of protocols for record retrieval. Practical implications. The paper is useful for librarians and IT specialists involved in storing objects in digital repositories and are required to submit and store e-theses.Originality/value. Along with the procedures already in use in libraries, the paper presents the advanced possibilities of metadata exchange in DABAR. It also provides the information on the external systems in which the Croatian e-theses and e-dissertations can be found.
rrep
1
NaslovMrežna građa : upute za katalogizaciju prema formatu MARC 21, Bibliografski podaci, izdanje 1999., 12. verzija dopuna / izradile Tanja Buzina i Karolina Holub.
ImpresumZagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, 2011.
Vrsta publikacijeknjigae-knjiga
rrep
2
NaslovTraditional children's stories for a common future : e-book / editors Frida Bišćan, Karolina Holub
ImpresumZagreb, 2021.
Vrsta publikacijeknjigae-knjiga
rrep
3
3 (1-10)