beta
Povezani zapisi:

Podaci zapisa nisu dostupni
 
2 (1-10)
NaslovAreas with abandoned and vacant properties in Croatia : a plea for recognition, research, policies and the development of regeneration strategies / Sanja Lončar, Dario Pavić.
Materijalni opisIlustr., graf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisThis paper explores the phenomenon of areas with a large number of abandoned and vacant properties that have a significant impact on the life of communities in economic, environmental and socio-cultural terms. Although the phenomenon has been present in some parts of Europe and the USA for a number of decades, it has become more prevalent in recent decades. The aim of this paper is to explore whether the phenomenon of abandonment is present in contemporary Croatia, as a complex network of negative demographic, social, economic and environmental causes and impacts. Furthermore, the aim is to create a theoretical framework for research into areas with a large number of abandoned or vacant properties in Croatia. Quantitative analyses of key indicators, content analysis of published media and official documents, and ethnographic field research show that abandoned areas are certainly present in Croatia, as are local initiatives to mitigate the negative situation. The recognition of this phenomenon at national, regional and local level needs to be accompanied by the development of an interdisciplinary research methodology, policies and regeneration strategies. Some guidelines on these matters are provided at the end of the paper.U radu se istražuje fenomen područja s velikim brojem napuštenih i praznih nekretnina koja značajno utječu na život zajednica u ekonomskom, okolišnom i socio-kulturnom smislu. Premda je taj fenomen prisutan u nekim dijelovima Europe i SAD-a već niz desetljeća, posljednjih desetljeća bilježi se njegovo jačanje. Cilj je ovog rada istražiti je li fenomen napuštenosti prisutan u suvremenoj Hrvatskoj kao složena mreža negativnih demografskih, socijalnih, ekonomskih i okolišnih uzroka i utjecaja. Nadalje, cilj je stvoriti teorijski okvir za istraživanje područja s velikim brojem napuštenih ili praznih nekretnina u Hrvatskoj. Kvantitativne analize ključnih pokazatelja, analiza medijskih sadržaja i službenih dokumenata te etnografska terenska istraživanja pokazuju da su napuštena područja zasigurno prisutna u Hrvatskoj, a isto tako i lokalne inicijative za ublažavanje negativne situacije. Prepoznavanje tog fenomena na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini treba pratiti razvoj interdisciplinarnih istraživačkih metodologija, politika i strategija regeneracije. Neke smjernice o tim pitanjima iznose se na kraju rada.
rrep
1
NaslovSocially engaged architecture of the 1950s and its transformations : the example of Zagreb's Workers' University / Jasna Galjer, Sanja Lončar.
Materijalni opisIlustr., graf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisThis paper investigates the links between architecture and its social purpose and focuses specifically on the building and institution known today as the Public Open University Zagreb (Pučko otvoreno učilište Zagreb – POUZ), which was previously called Moša Pijade Workers' (and People's) University (Radničko (i narodno) sveučilište "Moša Pijade" – RANS). The paper examines the innovative and experimental nature of the architectural concept of socially engaged architecture as part of the societal modernisation of the 1950s and 1960s, as well as changes to its function up to the present post-socialist condition. The authors discuss the complex relationship between employees, beneficiaries, programmes and the architectural design and the political, economic and social context. The aim is to explore sociocultural categories and how culture, work, education and the city interacted with one another during different time periods. By using theoretical and methodological insights gleaned from cultural anthropological approaches to space and architecture, the paper demonstrates how the identity, significance and values ascribed to the production of public space were shaped, medialized and modified through time.U radu se istražuju poveznice između arhitekture i njezine društvene uloge na primjeru zgrade i ustanove Pučkog otvorenog učilišta Zagreb (POUZ), nekada Radničkog (i narodnog) sveučilišta "Moša Pijade" (RANS). Težište je na inovativnom i eksperimentalnom karakteru arhitektonskog koncepta društveno angažirane arhitekture u kontekstu modernizacije društva 1950-ih i 1960-ih godina, kao i na promjenama njezine funkcije u postsocijalističkom razdoblju. Autorice istražuju kompleksan odnos zaposlenika, korisnika, programa i arhitektonskog dizajna s jedne, te političkog, ekonomskog i društvenog konteksta s druge strane. Cilj je istražiti sociokulturne kategorije i odnose između kulture, rada, obrazovanja i grada u različitim razdobljima. Pritom se, korištenjem kulturnoantropoloških teorijskih i metodoloških pristupa prostoru i arhitekturi, razmatra kako su se identitet, važnost i vrijednosti koje su pripisivane javnom prostoru oblikovali, medijalizirali i mijenjali tijekom vremena.
rrep
2
2 (1-10)