beta
Podaci zapisa nisu dostupni
 
2 (1-10)
NaslovDva desetljeća Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu na mreži : izgradnja, razvoj, dostupnost i dugotrajno očuvanje / Breza Šalamon-Cindori, Daniela Živković.
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisCilj. Radom će se utvrditi dostupnost i stupanj očuvanja prostora Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu na mreži, odnosno njezinih stranica i portala, istraživanjem njihove izgradnje i razvoja te određivanjem razlike među njima. Pristup. Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu tijekom dva desetljeća svoju ulogu ostvarivala je i na mreži, odnosno na njezinu mrežnom mjestu www.nsk.hr. Tamo su 1998. i 2000. godine izrađene njezine mrežne stranice, a 2006. i 2012. godine njezini portali. Od 2010. godine Knjižnica je prisutna i u okruženju šest društvenih mreža te se služi i drugim uslugama weba 2.0, čime se uvrstila u zajednicu web 2.0 nacionalnih knjižnica u svijetu i povećala svoju vidljivost te vidljivost svojih usluga i građe. Rezultati. Korištenjem mrežnih arhiva Wayback Machine i Hrvatski arhiv weba (HAW) utvrđeno je kako su se sadržaji, broj usluga i aplikacija na stranicama i portalima Knjižnice razvijali u skladu s njezinim poslovanjem, potrebama korisnika te dostupnim tehnologijama. Budući da mrežni sadržaji nisu cjelovito dostupni, sugerira se da cjelovito očuvanje i trajna dostupnost portala Knjižnice, kao i svih pripadajućih usluga, trebaju biti istaknuti među strateškim ciljevima ustanove. Praktična primjena. Provedeno istraživanje može biti poticaj i model drugim knjižnicama, ali i srodnim baštinskim ustanovama, za istraživanje njihove prisutnosti na mreži, kao i planiranje pohrane te dugotrajnog očuvanja i dostupnosti njihovih sadržaja u mrežnom okruženju. Društveni značaj. Očuvanje i dostupnost cjelovitih sadržaja Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu na mreži njezina je zadaća kao društvene, kulturne i znanstvene ustanove za potrebe istraživanja i pružanja znanja u društvu.Purpose. The aim of this paper is to determine accessibility and the degree of preservation of all versions of the National and University Library in Zagreb on the web, while exploring their construction and development and establishing differences between them. Approach. The National and University Library in Zagreb has been accomplishing its mission on its website www.nsk.hr for almost two decades. In 1998 and 2000 two webpages were built, and in 2006 and 2012 its portals. Since 2010 the NUL has been present in the social networking environment and has utilized some other Web 2.0 tools. By doing so, it has joined the community of Web 2.0 national libraries worldwide, contributing to its visibility in the digital environment and the visibility of its services and holdings. Findings. Using the web archives, the Wayback Machine and the Croatian Web Archives (HAW), it has been found that the online contents, services and applications of the Library built over two decades ago were developed in accordance with its management, users’ needs and available technologies. As the web content is not available in its entirety, the long-term preservation and accessibility of its portals and related services should be highlighted as strategic goals of the institution. Practical implications. This research can be an encouragement and a model for other libraries and heritage institutions to explore their online presence as well as to plan archiving and long-term preservation and accessibility of their content in the online environment. Social implications. Long- term preservation and accessibility of the entire content of the National and University Library in Zagreb on the web are its tasks as a social, cultural and scientific institution.
rrep
1
NaslovUmreženi : društvene mreže i knjižnice u Hrvatskoj : zbornik radova / uredila Breza Šalamon-Cindori.
ImpresumZagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, 2015.
Materijalni opis1 online jedinica građe (38,9 MB).
Vrsta publikacijeknjigae-knjiga
rrep
2
2 (1-10)