beta
Podaci zapisa nisu dostupni
 
2 (1-10)
NaslovMonitoring the eutrophication using Landsat 8 in the Boka Kotorska Bay / Blažo Đurović, Igor Đurović, Aleksandar Joksimović, Vladimir Crnojević, Slobodan Đukanović, Branka Pestorić.
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisThis study proposes a methodology for monitoring concentrations of chlorophyll a (Chl-a) and the state of eutrophics in small bays or in the immediate vicinity of the coast. This kind of monitoring is of interest since such areas have not been addressed well using the usual satellite methods (such as MODIS) due to inadequate spatial resolution. We present an estimation approach for Chl-a concentration based on Landsat 8 (L8) satellite images using the ground truth (GT) data for the day of overflight. Additionally, two classifiers (daily and yearly) of the state of eutrophication, that use the Chl-a estimated values, are presented. The accuracy of the proposed method is evaluated using the leave-one-out cross validation, and it is within limits theoretically expected of an L8-based approach. The results from the classifiers are compared with the GT data and it is shown that daily classifier is able to classify the area of interest with an incidence of false positives less than 2%.Ova studija predlaže metodologiju za nadgledanje koncentracija klorofila-a i eutrofičnog stanja u malim zalivima ili u blizini obale. Ova vrsta nadgledanja je zanimljiva jer uobičajena satelitska metodologija, bazirana na MODIS satelitu, nije funkcionalna u ovim oblastima zbog nedovoljne prostorne rezolucije senzora. U ovom radu je predstavljen pristup procjeni koncentracija klorofila-a baziran na Landsat 8 satelitskim snimcima i mjerenjima koncentracije obavljenim na određenim lokacijama na dan prelijetanja satelita. Dodatno, dva klasifikatora stanja (dnevni i godišnji) eutrofikacije, koji koriste određene koncentracije, su također prikazani. Preciznost predloženih metoda je procijenjena koristeći „leave-one-out“ unakrsnu validaciju, te rezultati pokazuju da je preciznost unutar teoretskih limita metoda baziranih na Ladsat 8 satelitu. Rezultati klasifikatora upoređeni su sa mjerenjima na terenu i pokazuju da je dnevni klasifikator u mogućnosti da klasificira oblast od interesa sa manje of 2% pogreški.
rrep
1
NaslovRelationships of otolith dimension with body length of European eel Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) from Adriatic catchment of Montenegro / Tamara Kanjuh, Danilo Mrdak, Marina Piria, Tea Tomljanović, Aleksandar Joksimović, Trajče Talevski, Dragana Milošević.
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisThis study examined the relationship between the sagittal otolith morphometric variables (length, height and weight) and body growth of the European eel. Eels that were studied ranged in total length from 11.2 to 79.5 cm. The relationships between the sagittal otolith variables and fish somatic growth were described with a non-linear function. The resulting coefficients of determination \((r 2)\) ranged from 0.782 to 0.914. The variable most strongly related to fish size was found to be the sagittal otolith length (OL) with 91.4 % of the variability. The results of this study provide the first comprehensive data regarding the relationship between the sagittal otolith morphometric variables with the body length of Anguilla anguilla.U ovom radu se opisuje odnos između morfometrijskih varijabli sagitalnog otolita (duljina, visina i težina) i rasta tijela europske jegulje. Proučavane jegulje imale su raspon ukupne dužine od 11,2 do 79,5 cm. Odnos između sagitalnih otolitskih varijabli i somatskog rasta ribe opisani su nelinearnom funkcijom. Dobiveni koeficijenti određivanja \((r 2)\) kretali su se od 0,782 do 0,914. Varijabla koja je najsnažnije povezana s veličinom riba utvrđena je na temelju sagitalne duljine otolita (OL) s 91,4% varijabilnosti. Rezultati ove studije pružaju prve sveobuhvatne podatke o odnosu između morfometrijskih varijabli sagitalnog otolita sa dužinom tijela Anguilla anguilla.
rrep
2
2 (1-10)