beta
Povezani zapisi:

Podaci zapisa nisu dostupni
 
1 (1-10)
NaslovKomparativne studije Bliskoga istoka u Hrvatskoj : stanje discipline / Borna Zgurić.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisNa temelju kvantitativne analize sadržaja znanstvenih i stručnih časopisa,‎ objavljenih poglavito na portalu znanstvenih časopisa Republike Hrvatske (Hrčak),‎ autor daje uvid u granu regionalne komparativne politike koja se bavi proučavanjem‎ Bliskoga istoka. Utvrdio je kako je objavljeno 75 znanstvenih i stručnih članaka‎ o toj regiji, među kojima je samo 11 članaka o zemljama Sjeverne Afrike. To pokazuje‎ da je ta podregija Bliskoga istoka u hrvatskoj znanstvenoj i stručnoj literaturi‎ vrlo podzastupljena. Nadalje, od 75 članaka, čak su 25 stručni radovi. Najveći broj‎ znanstvenih članaka o Bliskom istoku (13) objavljen je u časopisu Politička misao,‎ dok je u drugima znanstvenim časopisima kojima je izdavač ili suizdavač Fakultet‎ političkih znanosti objavljeno samo pet radova. Naposljetku, kvalitativna analiza‎ članaka u četiri časopisa kojima je izdavač ili suizdavač Fakultet političkih znanosti‎ pokazala je da su komparativne regionalne studije znatno zastupljenije od tradicionalnih‎ regionalnih studija.‎Based on a quantitative analysis of content of scientific and professional‎ journals on the central portal of scientific journals in the Republic of Croatia (Hrčak),‎ the author provides insight into a branch of regional comparative politics studying‎ the Middle East. He found that 75 scientific and professional papers on the Middle‎ East have been published, only 11 of which dealing with North African countries.‎ This serves to show that the mentioned sub-region of the Middle East is highly‎ underrepresented‎ in Croatian scientific and professional literature. Furthermore, of‎ the 75 articles on the Middle East, 25 are professional papers. The largest number‎ of scientific papers on the Middle East (13) was published in the Politička misao‎ journal, while only 5 papers were published in other scientific journals whose publisher‎ or co-publisher is the Faculty of Political Science. Finally, qualitative analysis‎ of articles from four journals published or co-published by the Faculty of Political‎ Science has shown that comparative regional studies are far more common than‎ traditional regional ones.‎
rrep
1
1 (1-10)