beta
Povezani zapisi:

Podaci zapisa nisu dostupni
 
2 (1-10)
NaslovPrimjena razvojne biblioterapije u radu s djecom i mladima u narodnoj knjižnici / Keti Krpan, Iva Klak Mršić, Višnja Cej.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisCilj. Svrha je ovog rada prikazati kako se može primjenjivati razvojna biblioterapija na odjelima za djecu i mlade u narodnim knjižnicama. Pristup. Razvoju emocionalnih i socijalnih kompetencija kod djece i mladih pridonosi korištenje razvojne biblioterapije koju često provode knjižničari u sklopu raznovrsnih knjižničnih programa unutar suvremene knjižnice. Rad je proizašao iz dugogodišnjeg iskustva autorica u radu s djecom i mladima, a strukturiran je metodom analize i usporedbe tekstova. Rezultati. Za uspješno provođenje biblioterapijskog procesa potrebno je osigurati preduvjete kao što su mogućnost uspješne komunikacije s djecom, uspostavljanje dobre grupne povezanosti i razumijevanje grupne dinamike te izbor odgovarajuće građe. Rezultati pokazuju potrebu za brojnim kompetencijama knjižničara koji rade na odjelima za djecu i mlade. Originalnost. Rad prikazuje kako provođenje razvojne biblioterapije pomaže djeci i mladima u rješavanju problema s kojima se susreću tijekom odrastanja. Za provjeru učinkovitosti pronađenog rješenja u biblioterapijskom procesu, rad naglašava i nudi tehniku dramske ili lutkarske igre.Purpose. The purpose of this paper is to present how developmental bibliotherapy can be applied in the children and youth departments in public libraries. Approach. The use of developmental bibliotherapy contributes to the development of emotional and social competencies in children and young adults, and is often prac - ticed by children librarians as a part of different library programmes in modern libraries. This paper is the result of many years of experience of the authors, and it is structured using the method of text analysis and comparison. Results. It is important to provide certain preconditions for the successful imple - mentation of a bibliotherapeutic process, such as successful communication with chil - dren, good group coherence, understanding of group dynamic, and the selection of appropriate reading materials. The results show the need for developing a number of competencies in the librarians working with children and young adults. Orginality/value . The paper shows how implementation of developmental bibli - otherapy helps children and young adults in solving the problems that they encounter while growing up. To test the efficiency of the solutions found through the bibliothera - peutic process, this paper emphasizes and presents the techniques of drama and puppet play.
rrep
1
NaslovSesvetski pjesnički maraton : istraživanje zadovoljstva korisnika = Sesvete poetry marathon : users' satisfaction analysis / Ivan Babić, Iva Klak Mršić, Mihael Bily.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
NapomenaPrilozi na str. 239-246.
OpisSvrha je rada predstavljanje manifestacije Sesvetskog pjesničkog maratona, koji djeluje već dvanaest godina u sklopu programa Kulturni četvrtak u Sesvetama u Knjižnici Sesvete, Knjižnice grada Zagreba. Pristup. U uvodu su navedeni poticaji za osmišljavanje programa Kulturni četvrtak u Sesvetama, zatim slijedi kronološki prikaz pokretanja manifestacije Sesvetski pjesnički maraton. Posljednjih pet godina, u sklopu Sesvetskog pjesničkog maratona, provodi se anketa kako bi se pratilo zadovoljstvo sudionika sa svrhom kontinuiranog poboljšavanja manifestacije. Rezultati. Rezultati provedene ankete pokazali su da za Sesvetski pjesnički maraton postoji velik interes. Manifestacija se postupno razvijala i mijenjala prema iskazanim potrebama i interesima korisnika te je prepoznata među sudionicima koji se više puta vraćaju. Originalnost. Rad prikazuje analizu potreba korisnika, prednosti i nedostatke knjižničnog programa te prepoznavanje mogućnosti za unapređivanje manifestacije.The purpose of this paper is to present the event Sesvete Poetry Marathon which has been taking place in the Sesvete Library for the past twelve years as a part of the project Cultural Thursday in Sesvete. Approach. The introduction describes the reasons for developing the project Cultural Thursday in Sesvete. It is followed by the chronological overview and the launching of the event Sesvete Poetry Marathon. For the last five years, as a part of the Sesvete Poetry Marathon, a survey has been conducted to explore the satisfaction of the participants in order to continuously improve the manifestation. Results. The results of the survey have shown that there is a great interest for the Sesvete Poetry Marathon. The manifestation has gradually developed and changed in accordance with the users’ needs and interests and has been recognized among the participants who repeatedly visit the event every year. Originality. This paper presents the users’ needs analysis, the advantages and disadvantages of this specific library service and recognizes the possibilities to improve the manifestation in the future.
rrep
2
2 (1-10)