beta
Podaci zapisa nisu dostupni
 
8 (1-10)
NaslovActa Croatica kao predmet književnomedievističkog studija (I) / Eduard Hercigonja
Materijalni opisStr. 109-122
Način izrade datotekedigitalizirana građa
Vrstačlanak
NapomenaFilologija 14(1986)
rrep
1
NaslovDvojina u jeziku tekstova hrvatskoglagoljičke neliturgijske književnosti XV. stoljeća : (raščlamba građe iz Petrisova zbornika od 1468. i primjera iz 'acta croatica') / Eduard Hercigonja.
Materijalni opisStr. 123-140
Način izrade datotekedigitalizirana građa
Vrstačlanak
rrep
2
NaslovGlagoljska verzija pune redakcije Pavlove apokalipse iz Oxfordskog kodeksa Ms. Can. lit. 414. / Eduard Hercigonja
Materijalni opisStr. 209-255
Način izrade datotekedigitalizirana građa
Vrstačlanak
NapomenaRadovi Staroslavenskog instituta 6, br. 6 (1967)
rrep
3
NaslovMetodološke pretpostavke jezikoslovne analize hrvatskoglagoljskih zbornika 14-16. stoljeća / Eduard Hercigonja
Materijalni opisStr. 147-152
Način izrade datotekedigitalizirana građa
Vrstačlanak
NapomenaFilologija 8(1978)
rrep
4
NaslovNeke jezično-stilske značajke Vinodolskog zakona (1288) i Krčkoga (Vrbanskoga) statuta (1388) / Eduard Hercigonja.
Materijalni opisStr. 87-125
Način izrade datotekedigitalizirana građa
Vrstačlanak
rrep
5
NaslovPaleoslavistika, cyrilo-methodiana, glagolitika i književna medijevistika u djelu Vatroslava Jagića Eduard Hercigonja
Materijalni opisStr. 13-21
Način izrade datotekedigitalizirana građa
Vrstačlanak
NapomenaRadovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin 3(1989)
rrep
6
NaslovPovijesni, društveni i kulturnoambijentalni uvjeti nastanka i razvoja hrvatskoga glagoljaškog tiska (u povodu 500. obljetnice prvotiska Misala 1483) / Eduard Hercigonja
Materijalni opisStr. 17-61
Način izrade datotekedigitalizirana građa
Vrstačlanak
NapomenaSlovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu 34(1984)
rrep
7
NaslovTendencije dijakronijskog razvitka fleksije pridjeva i zamjenica u jeziku hrvatskoglagoljskih zborničkih tekstova 15. stoljeća / Eduard Hercigonja
Materijalni opisStr. 9-73
Način izrade datotekedigitalizirana građa
Vrstačlanak
NapomenaFilologija, 11(1982)
rrep
8
8 (1-10)