beta
Podaci zapisa nisu dostupni
 
4 (1-10)
NaslovBeramska martinska tradicija : od predaje do beramskoga glagoljskoga brevijara / Antonija Zaradija Kiš.
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisŠtovanje sv. Martina biskupa na istarskom poluotoku predstavlja važan segment istraživanja ukupne europske tradicije kulta sv. Martina. Istarska je martinska tradicija posebno prisutna u glagoljaškom kulturnom specifikumu, a najsnažnija je u Bermu. Posebna se pozornost obraća na razlikovanje i preklapanje kulta sv. Martina biskupa i prastare predaje o kreposnom Martina što je korisno za razumijevanje martinskog kulta u tom središtu glagoljaške Istre. Ovaj je rad posebno usredotočen na sačuvanu pisanu beramsku glagoljašku martinsku baštinu koja se može naći u dvama beramskim brevijarima. Riječ je ponajprije o opširnom čitanju na svečev blagdan (11. studenoga) iz sanktorala Prvog beramskog brevijara (vjerojatno s kraja 14. st.) te o jedinstvenom himnu u slavu sv. Martina biskupa iz istog brevijara. Literarnim se potvrdama martinske duhovnosti pridružuje likovna beramska martinska baština sačuvana u župnoj crkvi sv. Martina i u crkvici sv. Marije na Škrilinah koja do danas živo svjedoči o beramskoj svetomartinskoj tradiciji. Radom se želi istaknuti važnost Berma kao najsnažnijeg središta istarske martinske glagoljaške tradicije koja, kao cjelina, zaslužuje ponovno vrednovanje i oživljenje, što je moguće učiniti u kontekstu europskoga kulturnoga itinerara Vijeća Europe Sveti Martin, Europljanin, simbol dijeljenja s drugima, zajednička vrijednost.Worship of Saint Martin the Bishop on the Istrian Peninsula represents an important segment in the research of European tradition of Saint Martin. Istrian St. Martin’s particularity is highlighted within the Glagolitic cultural milieu, which is the most prominent in the centre of Glagolitic Istria, in Beram on which we are going to focus in this work. The paper will evoke the significance of a very old legend about the virtuous Martin as a possible resource for a better understanding of St. Martin’s cult in Beram. A special attention will be given to the preserved Beram Glagolitic St. Martin’s heritage in the Beram Breviary. It deals with a minute reading on the Saint’s day, November 11, within the Sanctoral and after that with the unique hymn to the glory of St. Martin the Bishop in Beram or Ljubljana Breviary from the end of the 14th or the beginning of the 15th century. To the literary confirmations of spirituality connected to St. Martin, St. Martin statuary and pictorial heritage is added, which is connected to the parish church of St. Martin which continually to this day vividly promotes St. Martin’s tradition in Beram. With this paper the author wishes to point out the significance of Beram as the strongest center of Istrian Glagolitic tradition of St. Martin which should be revalorized and revitalized in its entirety within the context of the European cultural route of the Council of Europe St. Martin, European, the symbol of sharing, common values.
rrep
1
NaslovBliski i daleki drugi animalističke sastavnice Cvijeta kreposti / Antonija Zaradija Kiš.
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisIz hrvatskoglagoljskoga književnog korpusa usredotočit ćemo se na sačuvane animalističke odlomke moralno-didaktičkoga traktata znana pod nazivom Cvijet kreposti ili Cvijet mudrosti. Riječ je o prijevodu popularnoga djela talijanske pučke književnosti, Fiore di virtù, koje je prevođeno, a potom i tiskano tijekom nekoliko stoljeća na nekoliko vernakulara. Djelo je podijeljeno na poglavlja, a svako se sastoji od četiri ključne cjeline. Pozornost ćemo usmjeriti na odlomak kojim se predstavlja neka životinja u svrhu vizualizacije apstraktnih pojmova koji objašnjavaju čovjekovu narav poput okrutnosti, milosrđa, gnjeva, darežljivosti i sl. U radu ćemo klasificirati sve životinje po vrstama, a potom ih prikazati u tablici uz njihovo simboličko značenje u tekstu te transliterirani odlomak iz glagoljskih i jednog ćirilskog rukopisa koji sadrže prijevode traženih odlomaka. Na taj način ćemo sustavno po prvi put predočiti sve životinje u hrvatskoj varijanti Cvijeta kreposti uz kratak osvrt na neke od njih te otvoriti smjernice budućim kulturnoanimalističkim vizurama istraživanja glagoljskih tekstova.In this paper we will focus on the preserved animalistic paragraphs of the moralisticdidactic treatise known as the Flower of Virtue or Flower of Wisdom from the Croatian Glagolitic literary corpus. It is a translation of a popular Italian folk literary work, Fiore di Virtù, which was translated into several vernacular languages and after that printed during the following several centuries. The work is divided into chapters, and each consists of four key units. Our attention will be directed onto those paragraphs in which a certain animal is introduced with the purpose of visualizing abstract notions such as cruelty, mercy, anger, generosity and similar that explain human nature. In the paper we will classify the animals according to species, and then present their list in the form of a table which gives information on their symbolical meaning in the text as well as the transliterated paragraph from several Glagolitic manuscripts and from one Cyrillic manuscript that contain translations of the analysed paragraphs. In this way we will, for the first time, systematically present all the animals in the Croatian version of the Flower of Virtue and give a short overview of some of them.
rrep
2
NaslovMuka po Mateju u Hrvojevu misalu i Hvalovu zborniku : kulturološke, tekstološke, jezične i ortografske odrednice / Antonija Zaradija Kiš, Mateo Žagar
ImpresumZagreb : Hrvatska sveučilišna naklada : Instutut za etnologiju i folkloristiku ; Pazin : Državni arhiv u Pazinu, 2014.
Materijalni opisStr. 91-137
Mjesto izdavanjaPazinZagreb
Način izrade datotekedigitalizirana građa
NapomenaU: Glagoljaška Muka Kristova : odabrane kulturološko-filološke studije / urednici Antonija Zaradija Kiš i Mateo Žagar
rrep
3
NaslovMuka po Mateju u Parčićevu misalu : kulturološke i jezične odrednice / Antonija Zaradija Kiš, Mateo Žagar
ImpresumZagreb : Hrvatska sveučilišna naklada : Instutut za etnologiju i folkloristiku ; Pazin : Državni arhiv u Pazinu, 2014.
Materijalni opisStr. 173-211
Mjesto izdavanjaZagrebPazin
Način izrade datotekedigitalizirana građa
NapomenaU: Glagoljaška Muka Kristova : odabrane kulturološko-filološke studije / urednici Antonija Zaradija Kiš i Mateo Žagar.
rrep
4
4 (1-10)