beta
Povezani zapisi:

Podaci zapisa nisu dostupni
 
2 (1-10)
NaslovBibliografija Josipa Lisca : povodom 70. rođendana / uredili Gordana Čupković, Josip Galić.
ImpresumZadar : Sveučilište u Zadru, 2019.
Materijalni opis1 online jedinica građe (5 MB).
Vrsta publikacijeknjigae-knjiga
rrep
1
NaslovEmbedded imperatives in kajkavian dialects of Croatian / Josip Galić.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
NapomenaBilješke uz tekst.
OpisEmbedded imperatives are cross-linguistically very rare. They are attested, for instance, in modern languages such as Slovenian and High German and historical languages such as Ancient Greek and Old Scandinavian. In the literature, it has long been established that imperatives can also be embedded in some Kajkavian dialects of Croatian, but to date, this phenomenon has not been thoroughly analyzed. The paper deals with the material collected by field research and analyses it within the framework of Medeiros’ (2015) minimalist approach to embedded imperatives, according to which the embedding of imperatives is possible only in the languages in which imperative morphology does not depend on the directive operator. In the researched Kajkavian dialects, embedded imperatives can occur only in complement clauses, but older texts show that in the written language, embedded imperatives are also possible in relative clauses. Unlike many other languages in which imperatives may be embedded, in the researched Kajkavian dialects, embedding is relatively free. Both true and surrogate imperatives may be embedded, the subject of embedded clauses can be null and overt and does not necessarily have to co-refer to the internal argument of the matrix predicate.Jezici koji dopuštaju umetanje imperativa vrlo su rijetki. Ta je pojava potvrđena, primjerice, u suvremenim jezicima poput slovenskoga i visokonjemačkoga te povijesnim jezicima poput starogrčkoga i staroskandinavskih. U literaturi je davno utvrđeno da imperativi mogu biti umetnuti i u nekim govorima kajkavskoga narječja hrvatskoga jezika, ali do danas ta pojava nije podrobnije analizirana. U radu se donosi građa prikupljena terenskim istraživanjem te se analizira u okvirima Medeirosova (2015) minimalističkoga pristupa umetnutim imperativima, prema kojem je umetanje imperativa moguće samo u onim jezicima u kojima imperativna morfologija nije ovisna o direktivnome operatoru. U istraženim se kajkavskim govorima umetnuti imperativi ostvaruju samo u dopumbenim rečenicama, no stariji tekstovi pokazuju da je u pisanome jeziku umetanje moguće i u restriktivnim relativnim rečenicama. Za razliku od mnogih drugih jezika u kojima se imperativi mogu umetati, u istraženim je kajkavskim govorima umetanje relativno slobodno. Umetnuti mogu biti i pravi i zamjenski imperativi, subjekt umetnutih rečenica može biti prazan i leksički izražen te ne mora nužno biti koreferentan s unutarnjim argumentom korijenskoga predikata.
rrep
2
2 (1-10)