beta
Povezani zapisi:

Podaci zapisa nisu dostupni
 
1 (1-10)
NaslovMoć bez odgovornosti : politike moderacije sadržaja online-platformi u borbi protiv infodemije / Iva Nenadić.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisRad sadržava pregled politika vodećih online-platformi u borbi protiv dezinformacija i infodemije kako bi se promislile njihove moguće izravne ili neizravne, kratkoročne ili dugoročne posljedice za medijski pluralizam i informirano građanstvo, uzimajući u obzir značenje platformi u oblikovanju informacijskog okruženja. Metoda istraživanja je analiza dokumenata koje su odabrane platforme objavile od početka koronakrize u veljači do 31. srpnja 2020. kako bi komunicirale promjene svojih politika moderacije sadržaja kao posljedicu te krize. Uključena su i izvješća, koja su u kolovozu 2020. dostavile Europskoj komisiji, o mjerama koje su primijenile kako bi ograničile širenje dezinformacija povezanih s bolešću COV ID-19. Analiza sugerira da su platforme nedvojbeno poduzele niz potencijalno korisnih mjera kako bi odgovorile na izazove širenja lažnih, obmanjujućih i štetnih informacija u pandemiji, ali gotovo svaka od tih mjera sadržava i potencijalan rizik za slobodu izražavanja i medijski pluralizam. Ti rizici ne proizlaze toliko iz samih inicijativa koliko iz nedostatka regulatornog okvira i neravnoteže između odgovornosti i moći koju platforme posjeduju.The paper provides an overview of the policies enrolled by the leading online platforms in the response to misinformation and infodemic around the COVID-19 pandemic. It further discusses the consequences these policies may have on media pluralism and informed citizenship both directly or indirectly, as well as in the short or long term. The method is an analysis of documents published by selected platforms to communicate changes in their content moderation policies in the period between the start of the novel coronavirus crisis in February and 31 July 2020, and it includes also the reports submitted to the European Commission in August 2020 to report on measures platforms have implemented to limit the spread of COVID-19-related misinformation. The analysis suggests that the platforms have undoubtedly taken a number of potentially useful measures to address the challenges of false, misleading and harmful information in a pandemic, but almost every one of these measures carries also a potential risk to freedom of expression and pluralism. These risks do not arise primarily from the initiatives themselves but rather from a lack of regulatory context and strong imbalance between accountability and the power that the platforms hold.
rrep
1
1 (1-10)