beta
Povezani zapisi:

Podaci zapisa nisu dostupni
 
2 (1-10)
NaslovNajvažnije parazitarne zoonoze i njihovo javno-zdravstveno značenje u zemljama Europe / Davor Balić, Mario Škrivanko.
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisGodišnje radionice Europskog referentnog laboratorija za parazite (EURLP) smještenog u Višem institutu za zdravlje (Istituto Superiore di Sanita) u Rimu, prilika su za upoznavanje s aktualnim stanjem najvažnijih parazitarnih zoonoza u Europi. Tijekom dvodnevne radionice predstavnici nacionalnih referentnih laboratorija (NRL) usmeno ili posterima izvještavali su o epidemiološkim i epizootiološkim osobitostima parazitarnih zoonoza u njihovim zemljama tijekom protekle godine. Prezentirani podatci uglavnom se odnose na: godišnje preglede registriranih slučajeva oboljelih ljudi, izvore invadiranja, načine širenja i prenošenja invazija, ispitivanja kojima se provjerava prisutnost, otpornost i preživljavanje razvojnih stadija parazita u okolišu kao i na opise neuobičajenih pojava rijetkih invazivnih zoonoza zabilježenih u europskim zemljama. Epizootiološki podatci odnose se na istraživanja, tj. nadzor nad prisutnošću pojedinih vrsta parazita i/ili njihovih razvojnih stadija u domaćim i divljim životinjama te njihovom potencijalnom značenju za zdravlje ljudi. Sumirane podatke i trendove koji se uoče obradom podataka na razini cijele EU prezentiraju predstavnici Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) i Opće uprave za zdravlje i zaštitu potrošača EU (DG SANCO). Osim predstavnika zemalja članica EU na radionicama su prisutni i predstavnici nečlanica EU, poput Islanda, Norveške, Švicarske, Sjeverne Makedonije i Srbije, koji su često uključeni u zajedničke projekte s članicama zemalja EU i/ili žele biti informirani o aktualnostima iz područja parazitarnih zoonoza na području EU. Posebna pozornost pridaje se predavanjima pozvanih parazitologa iz Europe i svijeta koji prezentiraju rezultate i otkrića dugogodišnjeg rada svojih timova o pojedinim parazitozama i njihovom značenju za javno zdravstvo.The annual workshop of the European Reference Laboratory for Parasites (EURLP) at the Higher Health Institute (Istituto Superiore di Sanita) in Rome, is an opportunity for participants to become better acquainted with the current state concerning the most important parasitic zoonoses in Europe. During the two-day workshop, representatives of national reference laboratories (NRL) give oral or poster presentations on the epidemiological and epizootic particularities of parasitic zoonoses in their countries over the past year. The presented data particularly relate to the annual review of registered cases of affected persons, sources of invasion, manner of spread and transmission of invasion, research to test for the presence, resistance and survival of development stages of parasites in the environment, and descriptions of unusual appearances of rare and invasive zoonoses recorded in European countries. The epizootiology data pertain to research and surveillance of the presence of individual species of parasites and their development stages in hosts and wild animals, and their potential significance for human health. The data at the EU level are processed and summarized and trends extracted by the representatives of the European Food Safety Agency (EFSA) and the Directorate General for Health and Food Safety (DG SANCO). In addition to representatives of EU Member States, representatives of non-EU states also attend the workshops, such as Iceland, Norway, Switzerland, North Macedonia and Serbia. These countries are often included in joint projects with EU Member States, and/or wish to be informed of the current trends in the field of parasitic zoonoses within the EU. Special attention is given to lectures by invited speakers in the field of parasitology from Europe and the world. They present their results and discoveries emerging from the work of their teams on individual parasitosis, and their significance for public health.
rrep
1
NaslovThe effect of thermal processing on the reduction of deoxynivalenol and zearalenone cereal content / Jelka Pleadin, Jurislav Babić, Ana Vulić, Nina Kudumija, Krunoslav Aladić, Maja Kiš, Vesna Jaki Tkalec, Mario Škrivanko, Marica Lolić, Drago Šubarić.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisFusarium mycotoxins deoxynivalenol (DON) and zearalenone (ZEN) often contaminate cereals and cereal by-products. Certain thermal processing methods used in the food industry show promising results in terms of reduction of cereal contamination with mycotoxins. In order to establish the degree of DON and ZEN reduction in naturally contaminated cereals (maize, wheat and oat), this study investigated the effects of cooking, roasting and extrusion cooking, performed at different temperatures (100 – 220 °C) and for a different length of time (10 – 30 min) on these mycotoxins concentrations. Before and after the treatment, cereal samples were analysed for DON and ZEN concentrations using enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). In comparison to cooking, which achieved only a negligible mean mycotoxin reduction (of up to 8% for DON and 11% for ZEN), roasting and extrusion cooking resulted in a significantly more pronounced mycotoxin reduction (of up to 40% for DON & 46% for ZEN and of up to 75% for DON & 80% for ZEN, respectively) (p <0.05). The results show similar effects of thermal processing on all of the studied cereals (p >0.05), suggesting that extrusion cooking can be considered as an effective thermal method capable of reducing mycotoxin content in cereals.
rrep
2
2 (1-10)