beta
Povezani zapisi:

Podaci zapisa nisu dostupni
 
2 (1-10)
Naslov3D scanner application in the function of digital foot antropometry : (FootSABA 3D Foot Scanner) / Sarajko Baksa, Ines Baksa, Budimir Mijović.
Materijalni opisIlustr., graf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisThe personalization of footwear in terms of dimension and shape is of the utmost importance and is nowadays considered vitally important by interdisciplinary professions (medical, footwear, ergonomics ...), since inadequately manufactured footwear inevitably results in unwanted pathological conditions of the feet.The aim of this study is to scientifically determine the application of automated 3D digitization of spatial anthropometric foot measurement in relation to the frequency of incorrectly selected footwear based on traditional methods of measurement and selection.Among the examined individuals, both male and female, it was found that more than two thirds of people wear footwear that ergonomically does not fit the basic anthropometric footwear measurements, both in width and length of their feet.There is medical evidence that wearing inappropriate footwear is closely related to pain and wounds on the feet, and that prolonged wearing leads to pathological changes of the feet, such as foot and toe deformation.In the scope of taking measures, traditional methods of determining foot morphology are not sufficient to accurately define the shape and size, in contrast to the modern approach of using 3D scanners and digital methods of measuring virtual 3D models, which enable a very accurate and quick personalization of a large amount of anthropometric data concerning foot morphology.
rrep
1
NaslovPrimjena 3D skenera u funkciji digitalne antropometrije stopala : (FootSABA 3D Foot Scanner) / Sarajko Baksa, Ines Baksa, Budimir Mijović.
Materijalni opisIlustr., graf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisPersonalizacija dimenzija i oblika obuće od iznimnog je značaja i u današnje vrijeme od strane interdisciplinarnih struka (medicinske, obućarske, ergonomske ...) priznata kao vitalno važna, glede toga jer pogrešno izvedena obuća neminovno rezultira s neželjenim patološkim stanjima stopala. Cilj ovog istraživanja bio je znanstveno utvrditi primjenu automatizirane 3D digitalizacije prostorne antropometrijske izmjere stopala u odnosu na učestalost pogrešno odabrane obuće na temelju tradicionalnih metoda izmjere i odabira. Među ispitanim entitetima, podjednako muškog i ženskog spola utvrđeno je da više od dvije trećine osoba nosi obuću koja ergonomski nije odgovarala temeljnim antropometrijskim izmjerama obuće, kako u širini, tako ni u duljini njihovih stopala. Postoje medicinski dokazi da je nošenje neodgovarajuće obuće usko povezano s bolovima i ranama u stopalima, a trajnim nošenjem i patološkim promjenama stopala, kao primjerice deformacijom stopala i nožnih prstiju. Tradicionalne metode determiniranja morfologije stopala u svom opsegu uzimanja mjera nisu dovoljne da točno definiraju oblik i veličinu, za razliku od suvremenog pristupa uporabe 3D skenera i digitalnih metoda izmjera 3D virtualnih modela, koji su u mogućnosti iznimno precizno i brzo personalizirati veliki broj antropometrijskih podataka morfologije stopala.
rrep
2
2 (1-10)