beta
Povezani zapisi:

Podaci zapisa nisu dostupni
 
2 (1-10)
NaslovA review of reproduction biology and spawning/ nursery grounds of the most important Adriatic commercial fish species in the last two decades / Barbara Zorica, Vanja Čikeš Keč, Nedo Vrgoč, Igor Isajlović, Corrado Piccinetti, Milica Mandić, Bojan Marčeta, Ana Pešić.
Materijalni opisIlustr., graf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisRecently, despite long-term systematic research of the Adriatic Sea ecosystem, the necessity to improve the existing protection of commercially exploited species occurred since the status of many renewable marine stocks were not in good state. In order to realize that review of scientific knowledge gather within the last two decades was required. In this paper emphasis has been placed on all the scientific knowledge concerning the reproductive biology, spawning and nursery grounds of four ecologically and economically important Adriatic fish species – sardine Sardina pilchardus, anchovy Engraulis encrasicolus, European hake Merluccius merluccius, Common pandora, Pagellus erythrinus. Main aim of this review was to establish new scientific platform that in near future should result with better conservation measures that will insure long-term sustainability of exploited marine living resources.U novije vrijeme, unatoč dugoročnom sustavnom istraživanju ekosustava Jadranskog mora, a s obzirom da status većine obnovljivih morskih stokova nije u biološki dobrom stanju biomase, pojavila se nužnost proširenja postojeće zaštite komercijalno iskorištavanih vrsta. Kako bi se to realiziralo bilo je potrebito napraviti pregled svih znanstvenih spoznaja stečenih u posljednja dva desetljeća. Tako je u ovom preglednom radu naglasak stavljen na znanstvene činjenice vezane uz reproduktivnu biologiju kao i mrijestilišta i rastilišta četiriju ekološki i ekonomski važnih jadranskih vrsta riba – srdela Sardina pilchardus, brgljun Engraulis encrasicolus, oslić Merluccius merluccius, arbun Pagellus erythrinus. Glavni cilj ovog preglednog rada je bio stvoriti novu znanstvenu platformu koja bi u bliskoj budućnosti trebala rezultirati boljim mjerama očuvanja koje bi nadalje rezultirale dugoročnim održivim iskorištavanjem živih morskih resursa u Jadranu.
rrep
1
NaslovInteraction between small pelagic purse seine fishery and its top predators case study in the eastern Adriatic Sea / Barbara Zorica, Vanja Čikeš Keč, Kristijan Zanki, Leon Grubišić, Tanja Šegvić-Bubić.
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisDue to very good collaboration with one commercial purse seiner, using “Srdelara” and operating in fishing zone G, preliminary data concerning the interaction between small pelagic purse seine fishery and its predators were obtained. According to the notes taken by experience observer on-board in period from year 2013 to 2016, seems that tunas, dolphins and swordfish were the faithful companions of purse seiner fisherman with abundance of 68.6%, 22.0% and 9.4%, respectively. Although they were present all year round, their monthly pattern of appearance indicated that less tunas were recorded in May-June, more dolphins were noted from July to October while swordfish were mostly abundant in winter (January-March). Within the investigated period, slightly increasing trend of tuna and dolphins’ appearance was recorded, although statistically not significant. Analysing possible correlation between purse seine catches and predator’s abundances, revealed that appearance of tuna had negative impact on the catches (dispersion of schools), while realised catches in presence of dolphins were quite good so it seems that they tend to round up small pelagic fish schools.Zahvaljujući vrlo dobroj suradnji s ribarskim sektorom, točnije jednom komercijalnom plivaricom koja koristi plivaricu “Srdelaru” u ribolovnoj zoni G, su prikupljeni preliminarni podaci vezani uz interakciju ovog tipa ribolova i njegovih predatora. U razdoblju od 2013. do 2016. godine, prema podacima prikupljenim od strane iskusnog promatrača na palubi ove komercijalne plivarice, je utvrđeno da su tune, dupini i igluni najvjerniji pratioci ovog tipa ribolova te da je njihova abundancija redom bila 68,6%, 22,0% i 9,4%. Premda je uočeno da su navedeni grabežljivci prisutni tijekom cijele godine ipak je njihova pojavnost kolebala od mjeseca do mjeseca – najmanje tuna je zabilježeno u razdoblju od svibnja do lipnja, nešto više dupina je uočeno od srpnja do listopada, dok su igluni bili najbrojniji od siječnja do ožujka. Tijekom istraživanog razdoblja je utvrđeno blago povećanje broja tuna i dupina premda to povećanje nije bilo statistički značajno. Korelirajući ulove ostvarene istraživanom komercijalnom plivaricom i broja uočenih grabežljivaca, čini se da će u slučaju pojave tune ostvareni ulov biti manji s obzirom da ona rasprši ciljanu plovu sitne plave ribe, dok će relatvno dobar ulov ista plivarica ostvariti u prisutnosti dupina koji će uočenu plovu još više zbiti.
rrep
2
2 (1-10)