beta
Povezani zapisi:

Podaci zapisa nisu dostupni
 
2 (1-10)
NaslovBiološka detoksifikacija mikotoksina : dosadašnje spoznaje i budući aspekti = Biological detoxification of mycotoxins : current knowledge and future aspects / Jelka Pleadin, Manuela Zadravec, Jadranka Frece, Tonči Rezić, Ivana Kmetič, Ksenija Markov.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisMikotoksini predstavljaju toksične tvari koje učestalo kontaminiraju hranu i hranu za životinje, uzrokujući štetne učinke na zdravlje ljudi i životinja te značajne ekonomske gubitke diljem svijeta. Ovaj rad daje pregled dosadašnjih istraživanja i spoznaja o metodama biološke detoksifikacije mikotoksina. Biološka detoksifikacija podrazumijeva primjenu mikroorganizama i njihovih enzima s ciljem razgradnje ili modifikacije strukture mikotoksina, a rezultira transformacijom izvornih spojeva i nastankom manje toksičnih produkata, odnosno dekontaminacijom mikotoksina. Međutim, dosadašnja istraživanja i dobivene spoznaje još uvijek nisu rezultirale primjenom u prehrambenoj i stočarskoj industriji odnosno odobravanjem njihove uporabe od strane zakonodavstva. Potrebna su daljnja istraživanja o mehanizmima biorazgradnje, sigurnosti mikroorganizama, odnosno utjecaju primjene bioloških metoda na nutritivna svojstva i nastale produkte degradacije, kako bi metode biološke detoksifikacije mikotoksina mogle biti učinkovito primjenjene u industriji.Mycotoxins are toxic substances that frequently contaminate food and feed, causing adverse effects on human and animal health and significant economic losses around the world. This paper gives an overview of the current research and knowledge of mycotoxin biological detoxification methods. Biological detoxification implies the use of microorganisms and their enzymes with the aim of degrading or modifying the mycotoxin structure, resulting in the transformation of the original compounds and the formation of less toxic products, or decontamination of mycotoxins. However, previous research and findings have not yet resulted in application in the food and livestock industry, or by approving their use by legislation. Further research is needed on biodegradation mechanisms, microorganism safety, or influence of the application of biological methods on nutritional properties and resulting degradation products, so that mycotoxin biological detoxification methods can be effectively applied in the industry.
rrep
1
NaslovMicroreactor production by PolyJet Matrix 3D-printing technology : hydrodynamic characterization / Mladen Šercer, Tonči Rezić, Damir Godec, Damir Oros, Ana Pilipović, Franjo Ivušić, Iva Rezić, Martina Andlar, Roland Ludwig, Božidar Šantek.
Materijalni opisIlustr., graf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisThis work investigates the methodology of producing a 3D-printed microreactor from the acrylic resin by PolyJet Matrix process. The PolyJet Matrix technology employs different materials or their combinations to generate 3D-printed structures, from small ones to complex geometries, with different material properties. Experimental and numerical methods served for the evaluation of the geometry and production of the microreactor and its hydrodynamic characterization. The operational limits of the single-phase flow in the microchannels, further improvements and possible applications of the microreactor were assessed based on the hydrodynamic characterization.U ovom je radu ispitana metodologija proizvodnje mikroreaktora iz akrilne smole pomoću PolyJet Matrix 3D ispita. PolyJet Matrix tehnologija koristi različite materijale ili kombinacije materijala radi tiskanja jednostavnih ili složenih 3D struktura različitih svojstava. korištene su Za procjenu geometrije, postupaka proizvodnje i hidrodinamičku karakterizaciju mikroreaktora upotrijebljene su eksperimentalne i numeričke metode. Na osnovi hidrodinamičke karakterizacije određene su procesne granice jednofaznog protoka u mikrokanalima, te je ispitana mogućnost daljnjih poboljšanja i primjene mikroreaktora.
rrep
2
2 (1-10)