beta
Podaci zapisa nisu dostupni
 
1 (1-10)
NaslovCultural competence and healthcare : experiences from Slovenia / Uršula Lipovec Čebron, Ivanka Huber.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisThis paper seeks to contribute to critical reflection on the importance, dilemmas and problems that arise in educating health professionals about the socio-cultural dimensions of health and healthcare. In the first part of the paper the authors show that although educational programmes in the field of cultural competences have experienced a remarkable upswing, they are accompanied by many ambiguities and shortcomings. Based on numerous anthropological criticisms, the authors highlight the major conceptual and methodological problems that accompany many cultural competence efforts. The second part of the article focuses on an analysis of the multi-year process of introducing a training course in cultural competence in Slovenia, in which over 500 health professionals have been trained since 2016. Based on the results of the participants’ quantitative evaluation and educators’ self-evaluation, the authors critically analyse the contributions of this training course, while highlighting some of the key dilemmas and difficulties that have accompanied this process.Ovim se radom želi pridonijeti kritičkom promišljanju o važnosti, dvojbama i problemima u obrazovanju zdravstvenih djelatnika o društveno-kulturnim dimenzijama zdravlja i zdravstva. U prvom dijelu rada autorice pokazuju da obrazovne programe u području kulturnih kompetencija, iako su doživjeli izvanredan uspon, prate mnogobrojne nejasnoće i nedostaci. Na temelju brojnih antropoloških kritika autorice ističu glavne konceptualne i metodološke probleme koji prate aktivnosti u području kulturnih kompetencija. Drugi dio članka usmjeren je na analizu višegodišnjeg procesa uvođenja obrazovnog programa iz područja kulturnih kompetencija u Sloveniji, koji je od 2016. godine pohađalo više od 500 zdravstvenih djelatnika. Na temelju rezultata kvantitativne evaluacije polaznika i samoevaluacije predavača, autorice kritički analiziraju doprinos tog programa, naglašavajući neke od ključnih dilema i poteškoća koje su pratile taj proces.
rrep
1
1 (1-10)