beta
Povezani zapisi:

Podaci zapisa nisu dostupni
 
2 (1-10)
NaslovPovijest filozofijske i teologijske nastave u Isusovačkoj akademiji u Zagrebu : 1633-1773. / po vrelima napisao Miroslav Vanino.
ImpresumZagreb : Naklada Hrv. Bog. Akademije, 1930.
Materijalni opisVI, 91 str. ; 23 cm.
Vrsta publikacijeknjigadisertacija
rrep
1
NaslovPreferencije učenika prema aktivnostima i sadržajima u nastavi Glazbene kulture Jasna Šulentić Begić, Amir Begić, Ivana Pušić.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisOd školske godine 2019./2020. nastava Glazbene kulture treba se realizirati prema Kurikulumu nastavnog predmeta Glazbena kultura za osnovne škole i Glazbena umjetnost za gimnazije koji će tijekom tri godine ući u sve razrede osnovne škole. U nastavi se realizira otvoreni kurikulum koji učiteljima omogućuje da učenje i podučavanje prilagođavaju interesima i sposobnostima učenika te vlastitim sklonostima. U okviru rada provedeno je istraživanje čiji je cilj bio utvrditi preferencije učenika prema različitim aktivnostima i sadržajima u nastavi Glazbene kulture te otkriti postoje li razlike u preferencijama s obzirom na razred, spol učenika te (ne)pohađanje izvannastavne/izvanškolske glazbene aktivnosti. Istraživanje, koje se odvijalo tijekom 2018. godine, obuhvatilo je 280 ispitanika, tj. anketirani su učenici četvrtog, šestog i osmog razreda. Rezultati pokazuju da učenici imaju pozitivan stav prema nastavi Glazbene kulture i da najviše preferiraju pjevanje, a zatim slušanje glazbe i glazbene igre. Međutim, zastupljenost aktivnosti i sadržaja, osim pjevanja, nije proporcionalna učeničkim preferencijama. Preferencije prema glazbenim aktivnostima s obzirom na spol učenika pokazuju kako se pojedine aktivnosti nalaze na istom mjestu i kod učenika i kod učenica. Također, slušanje glazbe više preferiraju učenici koji glazbenu izvannastavnu/izvanškolsku aktivnost nisu polazili ili je ne polaze. Zaključno, smatramo da bi se glazbene preferencije učenika trebale uzeti u obzir prilikom osmišljavanja nastavnih jedinica, izbora glazbe i organiziranja i izvođenja nastave.From the 2019/20 school year Music Culture classes should be implemented according to the Curriculum of the Music Culture for Primary Schools and Musical Arts for Gymnasium curriculum, which will enter all grades of primary school over the course of three years. The curriculum implements an open curriculum that allows teachers to adapt learning and teaching to students’ interests and abilities and their own preferences. Within the framework of the study, a study was conducted to identify students’ preferences for different activities and content in Music Culture teaching and to find out if there were differences in preferences with regard to class, student gender, and (non)attendance of extracurricular/after-school music activities. The survey, which took place during 2018, included 280 respondents, ie, fourth, sixth and eighth grade students were surveyed. The results show that students have a positive attitude towards teaching Music Culture and that they prefer singing and then listening to music and playing music. However, the representation of activities and content, apart from singing, is not proportional to the students’ preferences. The preferences for music activities according to the gender of students show that certain activities are in the same place for both male and female students. Also, listening to music is preferred by students who did not attend or do not attend music extracurricular/after-school music activities. In conclusion, we believe that students’ musical preferences should be taken into account when designing teaching units, choosing music, and organizing and conducting classes.
rrep
2
2 (1-10)