beta
Probrano po
Povezani zapisi:

 Nema metapodataka
  
Koncept Jezik
rrep
 
3.305 (3.031-3.040)
NaslovZa anketu vam treba približno 3 minute, a novu knjižnicu dobivate zauvijek! Istraživanje za novu zgradu Gradske knjižnice u Zagrebu / Ivančica Đukec Kero, Kristina Krpan, Aleksandra Pikić.
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisCilj. Ovim istraživanjem željelo se saznati u kojoj su mjeri Zagrepčani i Zagrepčanke otvoreni prema uslugama najmodernijih europskih i svjetskih narodnih knjižnica, a koje bi im nova gradska knjižnica mogla ponuditi. Metodologija. Istraživanje se provelo metodom ankete, i to njezinom mrežnom inačicom, u razdoblju od 19. srpnja do 19. rujna 2017. godine na uzorku od 1311 ispitanika. Anketni upitnik bio je sastavljen od tri dijela. Prvi dio ankete sastojao se od 28 tvrdnji koje su tematski opisivale knjižnične usluge, fizički prostor i smještaj građe, dodatne usluge i dodatne pogodnosti. U drugom dijelu ankete ispitanicima je bilo omogućeno slobodno komentiranje, dok su se na kraju nalazila demografska pitanja o spolu i dobi ispitanika. Rezultati. Rezultati su pokazali da je ispitanicima općenito jako važno u novoj knjižnici imati usluge poput npr. besplatnog bežičnog interneta, pristupa bazama podataka i/ili priključnih mjesta za korisničke uređaje. Žene su reagirale pozitivnije od muškaraca kada je u pitanju mogućnost pristupa bazama podataka, dostupnost prostora za grupni i individualni rad, raspoloživost većeg broj računala, uređaja za samozaduživanje i samorazduživanje itd. Statistički značajne razlike našle su se i među različitim dobnim skupinama ispitanika. Najčešće su se u mišljenju razlikovale skupine ispitanika u dobi od 16 do 24 godine naspram onih od 55 do 64 godine. Najmlađi ispitanici bili su suzdržaniji po pitanju predloženih usluga i pogodnosti, dok je spomenuta skupina starijih ispitanika iskazala veću otvorenost prema novinama. Činjenica da su mlađi ispitanici konzervativniji u pogledu onoga što im knjižnica može ponuditi u odnosu na njihove 40 godina starije sugrađane svojevrsno je iznenađenje.Purpose. This research aimed to explore the openness of the citizens of Zagreb to the services of modern European and world public libraries in order to find out whether they are ready for such a library in Zagreb.Methodology. The survey was conducted using the online version of survey method, from 19th July to 19th September 2017, on a sample of 1,311 respondents. The question-naire was composed of three parts. The first part of the survey consisted of 28 statements that covered the library services, space and design, shelving arrangement, additional services and additional benefits. In the second part of the survey, the respondents were allowed to comment freely. Demographic questions about gender and age of the re-spondents were set at the end of the questionnaire.Findings. The results have shown that it is generally very important for the respond-ents that a new library would offer services such as free wireless internet, access to data-bases and/or user access points. Women responded more positively than men regarding access to databases, availability of space for group and individual work, availability of a larger number of computers, self-servicing devices, etc. Statistically significant dif-ferences were found between different age groups of respondents. The most significant differences were between two groups of respondents – those aged from 16 to 24 years and the others aged from 55 to 65 years. The youngest respondents were more reluctant about the proposed new services and benefits, while the group of older respondents expressed greater openness to the novelties. The finding that younger respondents are more conservative about the new library services as compared to their 40 years older fellow citizens is a kind of surprise.
rrep
3.031
NaslovZabranjena proizvodnja i promet GMO-a u Sjevernoj Makedoniji / Dejan Donev.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
NapomenaBilješke uz tekst.
OpisČovjek se danas suočava s promjenom koja je po svom značenju i posljedicama unikatna – proizvodnja i promet GMO-a. I dok u svjetskim razmjerima polemika još uvijek traje i širi se proslijeđena euforijom, znanstvenim trijumfalizmom i mitologijom, na nacionalnom nivou države imaju različite stavove u odnosu na strategije koje trebaju preuzeti, jer su ulozi previsoki. Osnovni je mijenjanje našeg poimanja života iz korijena! Stoga nije dobro izbjegavanje ovakvih pitanja, niti njihovo pretjerano pojednostavljivanje, jer bi se time mogla otvoriti Pandorina kutija, pogotovo u malim zemljama kao što je to Sjeverna Makedonija. U članku se problematizira koliko stanovnici Sjeverne Makedonije smatraju sebe nacijom koja pokazuje sluh za javno mnijenje i senzibilitet za probleme u životnoj sredini i smjernice u kome se društvo kreće, te u tom kontekstu kakvo je trenutačno stanje oko promišljanja suštinskih dilema koje se nameću planiranim rasprostranjivanjem GMO-a u životnoj sredini, ali i uvozom proizvoda koji sadrže GMO, i to počevši od intencija i planova institucija oko pitanja proizvodnje i prometa GMO-a, pa sve do legislativnih rješenja. Naime, Makedonija je čak 2013. zabranila proizvodnju i promet GMO hrane i to pod uvjetom „...sve dok ne postane članica EU-a“, no u javnosti je sve prisutnije pitanje o učinkovitosti provođenja ove zabrane.Today, man is confronted with changes that are unique in their meaning and consequences - the production and selling of GMOs. While worldwide controversy persists and is spread by euphoria, scientific triumphalism, and mythology, at the national level, countries have different views regarding the strategies that are needed to be taken, because the stakes are too high. The fundamental attitude is to change our understanding of life! Therefore, avoiding such issues is not desirable, nor is their over simplification, as this could open a Pandora’s box, especially in small countries such as North Macedonia. The article discusses how much the residents of North Macedonia consider themselves to be a nation that demonstrates an interest in public opinion and sensitivity to environmental problems and the direction in which society moves. Furthermore, it questions the current state of mind about the essential dilemmas posed by the planned spread of GMOs in the environment, but also by importing GMO-containing products, starting with the intentions and plans of the institutions on the issues of GMOs production and marketing, all the way to legislative solutions. Namely, even in 2013, Macedonia banned the production and marketing of GMO foods under the condition “... until it becomes an EU member”, but the question of the effectiveness of the implementation of this ban is becoming increasingly public.
rrep
3.032
NaslovZadaci i perspektive istraživanja jezika glagoljskih tiskanih izdanja Šimuna Kožičića Benje : (uz pripremanje kritčkog izdanja "Misala hruackoga") / Mateo Žagar
Materijalni opisStr. 111-123
Način izrade datotekedigitalizirana građa
Vrstačlanak
NapomenaZnanstveni skup "Šimun Kožičić Benja i njegova glagoljska tiskara u Rijeci (1530.-1531.)", Rijeka, 16.9.2011.
rrep
3.033
NaslovZadaci i perspektive istraživanja jezika glagoljskih tiskanih izdanja Šimuna Kožičića Benje : (uz pripremanje kritičkog izdanja Misala Hruackoga) / Mateo Žagar
ImpresumZagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2015.
Materijalni opisStr. 9-24
Mjesto izdavanjaZagreb
Način izrade datotekedigitalizirana građa
NapomenaU: Jezik Misala hruackoga : studije o jeziku Misala Šimuna Kožičića Benje (1531.) / uredio Mateo Žagar
rrep
3.034
NaslovZadar i Venecija od godine 1159. do 1247. / napisao Ferdo Šišić.
ImpresumU Zagrebu : Dionička tiskara, 1900.
Materijalni opisStr. 219-274 ; 22 cm.
Vrsta publikacijedisertacijaknjiga
rrep
3.035
NaslovZadnje ruže / spjevala Marija Kumičić.
ImpresumZagreb : Komisijonalna naklada J. Sokol, 1913 (Zagreb : Tiskara Boranić i Rožmanić)
Materijalni opis30 str. ; 16 cm.
Vrsta publikacijeknjigaknjiga (1835. - 1940.)
rrep
3.036
NaslovZa dom i domovinu - uvijek / Vladimir Biondić.
ImpresumZagreb : vlast. nakl., 2019.
Materijalni opis1 online jedinica građe (2 MB).
Vrsta publikacijeknjigae-knjiga
rrep
3.037
NaslovZa glagolicu : Pokrajinski sastanak u Splitu dneva 6. srpnja 1902.
Impresum[S. l.] : [s. n.], 1902. (u Splitu : Narodna tiskara)
Materijalni opis51 str. ; 25 cm.
Vrsta publikacijeknjigaknjiga (1835. - 1940.)
rrep
3.038
NaslovZágráb vármegye földadókataszteri beosztásának átnézeti vázlata.
rrep
3.039
3.305 (3.031-3.040)