beta
Probrano po
Povezani zapisi:

Nazivteksttext
  
Koncept Vrsta EU
rrep
 
1.793 (1.731-1.740)
NaslovTracking predictive gantt chart for proactive rescheduling in stochastic resource constrained project scheduling / Mario Brčić, Danijel Mlinarić.
Materijalni opisIlustr.
Matična publikacijaJournal of information and organizational sciences (Online) – 1846-9418 – 42 (2018), 2 ; str. 179-192
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Ključne riječiGanttov dijagramStohastički procesiPlaniranje projekta
Bibliografska napomenaBibliografija: 16 jed.
Vrstačlanak
UDK004005
OpisProactive-reactive scheduling is important in the situations where the projectcollaborators need to coordinate their efforts. The coordination is mostly achievedthrough the combination of the shared baseline schedule and the deviation penalties. Inthis paper, we present an extension of predictive Gantt chart to the proactive-reactivescheduling needs. It can be used to track the evolution of the relationship betweendynamic and static elements through the time. The dynamic elements are evolvingprobability distributions due to the uncertainty and revealed information. The staticelements are time-agreements in the baseline schedule. We demonstrate that in the state-of-the-art proactive-reactive scheduling, the baseline schedule is agnostic to theinformation received during the project execution. The sources of such inflexibility inthe problem model and the scheduling methods are analyzed. The visualization ishighlighted as a precursor to developing new methods that proactively change thebaseline schedule in accordance with the gained information.
ID-DOI10.31341/jios.42.2.2
rrep
1.731
NaslovTradicijsko lončarstvo ručnoga kola iz Potravlja u Muzeju Cetinske krajine - Sinj = Traditional hand-wheel pottery in Potravlje at the Museum of the Cetinska Krajina region - Sinj / Petra Jenjić.
Matična publikacijaEtnološka istraživanja (Online) – 1847-6198 – (2018), 23 ; str. 39-47
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Ključne riječiMuzejske zbirkeLončarstvoTradicijski predmetiMuzej Cetinske krajine (Sinj)Potravlje
Bibliografska napomenaBibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: str. 48-49
Vrstačlanak
UDK67/68069
OpisTema ovoga rada je tradicijsko lončarstvo ručnoga kola iz Potravlja, aktivnoga centra lončarstva ovog tipa koje je uvršteno na Listu zaštićene nematerijalne baštine Republike Hrvatske. Temeljem predmeta koji su dio Etnografske zbirke u Muzeju Cetinske krajine – Sinj, nastojat će se prikazati umijeće izrade seoskih majstora lončara te uporaba ovih predmeta u svakodnevici ruralnoga dalmatinskog zaleđa u 19. te prvoj polovici 20. stoljeća. Svaki od ovih predmeta svojevrsni je dokument i svjedok prošlosti življenja u Cetinskoj krajini, ali i jedan od nositelja identiteta stanovnika Potravlja i danas, budući da se ova tradicija održala i u sadašnjici.This paper focuses on traditional hand-wheel pottery-making in Potravlje. Potravlje is an active centre of this kind of pottery-making which has been listed as intangible cultural heritage of the Republic of Croatia. Objects which are a part of the Ethnographic Collection at the Museum of the Cetinska Krajina Region - Sinj will be used to present the local potters’ skills and artistry, as well as to demonstrate how these objects were used in everyday life rural hinterland in Dalmatia in the 19th century and the first half of the 20th century.
ID-DOI10.32458/ei.23.4
rrep
1.732
NaslovTranslacija sv. Pavla Pustinjaka u hrvatskoglagoljskom II. Novljanskom brevijaru iz 1495. godine / Vesna Badurina-Stipčević.
Materijalni opisStr. 285-312 : ilustr.
Matična publikacijaSlovo (Zagreb) – 0583-6255 – 58 (2008) ; str. 285-312
Način izrade datotekedigitalizirana građa
Ključne riječiHieronymus, sanctusPavle iz TebePavliniVita sancti Pauli primi eremitaeTranslacije relikvija sv. Pavla PustinjakaNovljanski brevijarHrvatskoglagoljski brevijariHagiografije
Bibliografska napomenaBibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 32 jedSummary
Vrstačlanak
UDK821.163.4226/27003
OpisSažetak: Jeronimova Vita sancti Pauli primi eremitae pripada najpopularnijim hagiografskim tekstovima kršćanske antike i srednjega vijeka. Legendu o prvom kršćanskom pustinjaku osobito su štovali pavlini, europski monaški red, prisutan u Hrvatskoj od 13. stoljeća. Ova legenda, popularna u srednjovjekovnim kršćanskim književnostima, bila je poznata i starijoj hrvatskoj književnosti. U pet hrvatskoglagoljskih spomenika čitamo u hrvatskom crkvenoslavenskom prijevodu s grčkoga i latinskoga jezika životopis o prvome kršćanskom pustinjaku, u Akademijinu glagoljskom fragmentu 32b iz 15. st., Žgombićevu zborniku iz 16. st., u II. Novljanskom brevijaru (1495.), Baromićevu (1493.) i Brozićevu brevijaru (1561.). Glagoljski pavlinski II. Novljanski brevijar jedini sadrži tekst Translacije relikvija sv. Pavla Pustinjaka koja je prijevod latinskoga teksta Translatio in Ungariam saec. XIV (BHL 6598). Prema Translaciji svečevo je tijelo sredinom 12. stoljeća najprije iz Egipta bilo preneseno u Carigrad, odakle je, svečeva glava odnesena u Rim, a tijelo je nakon zauzeća Carigrada 1240. godine prenijeto u venecijansku crkvu sv. Julijana. Naposljetku je ugarski kralj Ludovik I. naredio da se relikvije sv. Pavla prenesu u Ugarsku, gdje je osnovan eremitski pavlinski red. Tako su Pavlove moći 1381. g. prenijete iz Venecije u Budim najprije u kraljevsku kapelu, a kasnije u pavlinsku crkvu samostana sv. Lovre. U tekstu se translacije među odličnicima kraljevstva koji su pratili relikvije spominje i zagrebački biskup Pavao. Biskup Pavao Horvat, zajedno je, uz pečujskoga biskupa Valentina, predvodio hrvatskougarsku delegaciju na mirovnim pregovorima s Mlečanima u Torinu 1381.godine. Uz izdanje teksta Translacije relikvija sv. Pavla Pustinjaka transliteriranog u latinicu, članak sadrži jezičnu analizu i faksimil iz II. Novljanskog brevijara
rrep
1.733
NaslovTrećoredska glagolitika / Kristijan Kuhar.
Materijalni opisStr. 61-68
Matična publikacijaRadovi (Zavod za hrvatsku povijest) – 0353-295X – 47 (2015), 1 ; str. 61-68
Način izrade datotekedigitalizirana građa
Ključne riječiGlagoljašiHrvatsko glagoljaštvoGlagoljske knjigeFranjevci trećoredci
Bibliografska napomenaBibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 7 jed.Summary
Vrstačlanak
UDK27930.85(497.5)
NapomenaMeđunarodni znanstveni skup Trećoredska glagoljaška tradicija u europskom kontekstu, Zagreb, 27.-28.9.2013.
rrep
1.734
NaslovTri pesme / u zborove za pitomce Zagrebaćkog druztv. glasbenog zavoda složio ... V. Lisinski.
Materijalni opis1 partitura ([41] str.) ; 32 cm.
Vremenski obuhvat19. stoljeće
rrep
1.735
NaslovTužaljka Zorko moja : iz opere Porin : za pjevanje i glasovir / Vatroslav Lisinski.
ImpresumZagreb : Knjižara Dioničke tiskare, 1897.
Materijalni opis[3] str. ; 30 cm.
Mjesto tiskanjaZagreb
Vremenski obuhvat19. stoljeće
rrep
1.737
NaslovTwo convergent triangle tunnels / Boris Odehnal.
Materijalni opisIlustr.
Matična publikacijaKog (Online) – 1846-4068 – (2018), 22 ; str. 3-11
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Ključne riječiTrokutPoluortogonalan putBrocardove točke,Sjecište simedijana
Bibliografska napomenaBibliografija: 10 jed.Sažetak
Vrstačlanak
UDK51
OpisA semi-orthogonal path is a polygon inscribed into a given polygon such that the $i$-th side of the path is orthogonal to the $i$-th side of the given polygon. Especially in the case of triangles, the closed semi-orthogonal paths are triangles which turn out to be similar to the given triangle. The iteration of the construction of semi-orthogonal paths in triangles yields infinite sequences of nested and similar triangles. We show that these two different sequences converge towards the bicentric pair of the triangle's Brocard points. Furthermore, the relation to discrete logarithmic spirals allows us to give a very simple, elementary, and new constructions of the sequences' limits, the Brocard points. We also add some remarks on semi-orthogonal paths in non-Euclidean geometries and in $n$-gons.Poluortogonalan put je poligonalna linija upisana u dani mnogokut takva da je $i$-ta stranica poligonalne linije okomita na $i$-tu stranicu danog mnogokuta. U slučaju trokuta, zatvoreni poluortogonalni putovi su trokuti slični danom trokutu. Iteracijom konstrukcije poluortogonalnih putova u trokutima dobivaju se beskonačni nizovi upisanih sličnih trokuta. Pokazujemo da ova dva različita niza konvergiraju prema bicentričnom paru Brocardovih točaka trokuta.Nadalje, veza s diskretnim logaritamskim spiralama omogućuje vrlo jednostavnu, elementarnu i novu konstrukciju limesa ovih nizova, Brocardovih točaka. Iznosimo i neke napomene o poluortogonalnim putovima kako u neeuklidskim geometrijama i tako i za $n$-kute.
ID-DOI10.31896/k.22.1
rrep
1.738
NaslovU boj : opus 182 : eroički hrvatski zbor mužki / od Ivana Zajca ; pjesma Fr. Markovića.
Materijalni opis256 listova ; 33 cm.
rrep
1.739
NaslovUčeničko kumulativno povezivanje faza životnih ciklusa egzemplarnih organizama / Dorotea Vrbanović, Ines Radanović, Valerija Begić.
Materijalni opisIlustr.
Matična publikacijaEducatio biologiae – 1849-6520 – (2018), 4 ; str. 1-16
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Ključne riječiOsnovnoškolsko obrazovanjeSrednjoškolsko obrazovanjeKonceptualno razumijevanjeUčenje
Bibliografska napomenaBibliografija: str. 15-16
Vrstačlanak
UDK37357
OpisCilj ovog istraživanja bio je odrediti usvojenost i konceptualno razumijevanje koncepta Životni ciklusi kod učenika osnovne škole i gimnazije. U svrhu ostvarenja cilja učenici su rješavali slikovne zadatke primjene znanja i konceptualnog razumijevanja u on line sustavu e-učenja MoD. Analiza učeničkih odgovora uključivala je kodiranje odgovora i tumačenje biološkog značenja odgovora. Izdvojeni su i objašnjeni problemi i miskoncepcije vezani uz koncept Životni ciklusi te je analizirana uspješnost učinka kumulativnog provjeravanja. Prosječna riješenost provjere za 10 % odudara od srednje riješenosti provjera iz biologije na nacionalnoj razini. Pogrešan odabir slika za pojedine faze unutar životnog ciklusa upućuje na nedovoljnu vizualizaciju bioloških sadržaja od strane učenika, jer učitelji nisu u poučavanju koristili univerzalne obrasce, odnosno na njih upućivali. Slabije snalaženje učenika u univerzalnom obrascu posljedica je izostanka ili nedovoljne upotrebe grafičkih organizatora znanja tijekom učenja te nedovoljnog naglašavanja principa i poveznica pri poučavanju životnih ciklusa različitih organizama. Na rješavanje zadataka vezanih uz životni ciklus u kumulativnom slijedu učenja utječe složenost zadataka, kao i bolje poznavanje organizama koji se provjeravaju u povezanosti sa iskustvom učenja prema razini obrazovanja. Utvrđene miskoncepcije i problemi ukazuju na potrebu uvođenja nastavnih tehnika kao što je kumulativno učenje, uz izraženiju potrebu za vizualnom i iskustvenom potporom te uspostavljenjem uzročno-posljedičnih veza pri učenju.
ID-DOI10.32633/eb.4.1
rrep
1.740
1.793 (1.731-1.740)