beta
Probrano po
Povezani zapisi:

 Nema metapodataka
  
Koncept Vrsta EU
rrep
 
4.736 (1.731-1.740)
NaslovHrvatskoglagoljske ligature XII. i XIII. st. / Mateo Žagar
Materijalni opisStr. 39-45
Način izrade datotekedigitalizirana građa
Vrstačlanak
rrep
1.731
NaslovHrvatskoglagoljski odlomak Pseudo-Matejeva evanđelja / Vesna Badurina-Stipčević
ImpresumZagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2005.
Materijalni opisStr. 43-52
Mjesto izdavanjaZagreb
Način izrade datotekedigitalizirana građa
NapomenaU: Drugi Hercigonjin zbornik / uredio Stjepan Damjanović
rrep
1.732
NaslovHrvatskoglagoljski rukopisi izvan domovine / Anica Nazor
Materijalni opisstr. 55-68
Način izrade datotekedigitalizirana građa
Vrstačlanak
NapomenaIstra 18, 3/4(1980)
rrep
1.733
NaslovHrvatskoglagoljski zbornici / Stjepan Damjanović
Materijalni opisStr. 65-67
Način izrade datotekedigitalizirana građa
Vrstačlanak
Napomena12. Šoljanovi dani, Rovinj, 5.5.2007
rrep
1.734
NaslovHrvatsko glumište : (1894-1899) : dramaturški zapisci. Knj. 1.
Materijalni opisX, 168 str.
Vrsta publikacijeknjiga
rrep
1.735
NaslovHrvatsko glumište : (1894-1899) : dramaturški zapisci. Knj. 2.
Materijalni opis232 str.
Vrsta publikacijeknjiga
rrep
1.736
NaslovHrvatsko glumište : (1894-1899) : dramaturški zapisci / napisao Stjepan Miletić.
ImpresumZagreb : Gjuro Trpnic, 1904 (Zagreb M. Maravić)
Materijalni opis2 sv. : ilustr. ; 24 cm.
Vrsta publikacijeknjigaknjiga (1835. - 1940.)
rrep
1.737
NaslovHrvatsko nazivlje molekularne i stanične biologije / Petra Korać, Ana Vraneša, Bernardina Petrović, Mirjana Pavlica.
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisNazivlje mnogih struka često se razvija neovisno o pravilima hrvatskoga jezika, posebice ako je riječ o mladim znanostima koje nastaju i razvijaju se na engleskome jeziku. Jedan je od takvih primjera leksik molekularne biologije. Iako je razvoj ovoga područja u Hrvatskoj započeo 1960-ih godina na Sveučilištu u Zagrebu i Institutu Ruđer Bošković, da bi 1984. godine bio pokrenut i studij molekularne biologije na Biološkome odsjeku Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta, a 1989. osnovan Zavod za molekularnu biologiju pri istome odsjeku, sve donedavno nije postojao usustavljen način prilagodbe strukovnoga nazivlja. Budući da je molekularna biologija sve češće zastupljena u informativnim medijima zbog sve većega značenja rezultata istraživanja ovoga područja u kontekstu svakodnevnoga života, na Zavodu za molekularnu biologiju Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta započeta su dva biološko-jezična projekta. Prvi je projekt prijevod rječnika molekularne i stanične biologije koji sadržava više od 12 000 unosa, čiji je cilj usustavljivanje hrvatskoga leksika područja kao rezultat suradnje jezikoslovaca i biologa. Drugi projekt – „Genetikon“ – financirala je Hrvatska zaklada za znanost putem projekta „Struna“, a on obuhvaća genetički leksik omogućujući da na jednome mjestu budu okupljeni najvažniji pojmovi i sustavno razrađeno hrvatsko nazivlje. U ovome radu dajemo kratak pregled razvoja jezika struke s posebnim naglaskom na šest osnovnih naputaka kojima nastojimo pridonijeti razvoju leksika genetike i stanične i molekularne biologije.The technical vocabulary of many areas is often developed independently of the rules of the Croatian language, especially in the case of young sciences that are developed in English. One such example is the vocabulary of molecular biology. The development of this research area in Croatia began in the 1960s at the University of Zagreb and the Institute Ruđer Bošković. In 1981 Molecular Biology study program started at the Department of Biology at the Faculty of Science, and in 1989 Divison of Molecular Biology at the same Department was founded. However, until recently there was no systematically elaborated development of professional vocabulary of this scientific area. Due to growing significance of the research results from molecular biology and genetics in the context of everyday life at the Department of Molecular Biology two projects were conducted. The first is a translation of the Dictionary of Molecular and Cell Biology that contains more than 12 000 entries, whose purpose is to make the professional vocabulary as result of cooperation between linguists and biologists. The second project –“Genetikon” – has been funded by the Croatian Science Foundation through the “Struna” project, and it covers genetic lexicon, enabling the most important concepts and systematically developed Croatian terminology to be gathered at one place. In this paper we give a short overview of the molecular biology vocabulary development with special emphasis on the six basic guidelines that we hope will contribute to the development of the technical vocabulary of genetics and cellular and molecular biology.
rrep
1.738
NaslovHrvatsko primorje : slike, opisi i putopisi / napisao Dragutin Hirc ; slike risao Vaclav Anderle.
ImpresumZagreb : L. Hartman (Kugli i Deutsch), [poslije 1891.] (Zagreb : L. Hartman (Kugli i Deutsch))
Materijalni opis301 str. : ilustr. ; 28 cm.
Vrsta publikacijeknjiga (1835. - 1940.)knjiga
rrep
1.739
NaslovHrvatsko-slovenska seljačka buna godine 1573. : znanstvena rasprava, odobrena od Mudroslovnog fakulteta Kr. sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu / napisao Josip Hartinger.
ImpresumU Osijeku, 1911.
Materijalni opis180 str, [4] lista s tablama ; 23 cm.
Vrsta publikacijedisertacijaknjiga
rrep
1.740
4.736 (1.731-1.740)