beta
Probrano po
Povezani zapisi:

 Nema metapodataka
  
Koncept Vrsta EU
rrep
 
4.765 (4.731-4.740)
NaslovZloglasna gostionica u Kairu.
ImpresumZagreb : Glavni razpačavatelj Gj. Trpinac, 1908. (u Zagrebu : Dionička tiskara)
Materijalni opis32 str. ; 26 cm.
Vrsta publikacijeknjigaknjiga (1835. - 1940.)
rrep
4.731
NaslovZ mojih bregov / Fran Galović.
Impresum[S. l.] : vlast. nakl., 2018.
Materijalni opis1 online jedinica građe (2 MB).
Vrsta publikacijeknjigae-knjiga
rrep
4.732
NaslovZnačaj Nacionalnog parka Sjeverni Velebit u zaštiti prirode s obzirom na gljive / Neven Matočec, Ivana Kušan, Dušan Mrvoš.
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisPodručje Nacionalnog parka Sjeverni Velebit odlikuje visoka raznolikost gljiva. Do danas je u Parku zabilježeno oko 750 vrsta gljiva, od kojih je 20 strogo zaštićeno. Novija istraživanja rezultirala su opisivanjem jednog roda te čak pet novih vrsta gljiva za znanost. U ovome radu posebno se obrađuju gljivlje vrste visokih bioindikatorskih vrijednosti za kvalitetu sustava zaštite prirode, predstavljene u tri skupine: (1) vrste biotrofno vezane za endemske vrste – endemobionti/endemofili, (2) ekološki stenovalentne vrste vezane na izmete životinja te (3) ekološki stenovalentne vrste vezane za stare šume i prašume. Sve su tri grupe pod snažnim utjecajem lokalno-specifičnih klimatskih karakteristika. Prema analiziranim podacima može se reći da je NP Sjeverni Velebit vrlo uspješno dizajniran s obzirom na zaštitu gljiva. Zbog svoje raznolikosti i specifičnosti, NP Sjeverni Velebit može se označiti kao Područje važno za gljive - Important Fungus Area (IFA).The region of Northern Velebit National Park is characterised by a high diversity of fungi. Around 750 species have been recorded to date, of which 20 are strictly protected while 37 are very rare on the global scale and currently without conservation status in Croatia. Latest intensive mycological research has resulted in the publication of one genus and as many as five species new to science. In this paper are discussed fungal species of high bioindicator values for the quality of the system of nature protection, presented in three groups: biotrophic species linked to endemic species – endemobionts, (2) ecologically stenovalent species linked to the faeces of animals and (3) ecologically stenovalent species linked to old forests and primeval forests. All three groups are under the strong influence of locally specific climatic characteristics. According to the analysed data, it can be said that the Northern Velebit National Park has been successfully designed with regard to the protection of fungi. Due to its diversity and specificity, the Northern Velebit National Park can be designated as an Important Fungus Area (IFA).
rrep
4.733
NaslovZnačajni arheološki nalazi u tvrđavi Nehaj u Senju / Ante Glavičić
Materijalni opisStr. 7-11
Način izrade datotekedigitalizirana građa
Vrstačlanak
NapomenaVijesti muzealaca i konzervatora Hrvatske 14, 1(1965)
rrep
4.734
NaslovZnačaj udaljenosti u hedoničkom modelu određivanja cijena stanova u Zagrebu / Tamara Slišković, Josip Tica.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
NapomenaBilješke uz tekst.
OpisCilj ovog rada je procjena učinaka udaljenosti od središta grada na cijene stambenih nekretnina u Gradu Zagrebu unutar hedoničkog modela. Model prezentiran u radu je prvi u hrvatskoj literaturi hedoničkog modeliranja koji istovremeno obuhvaća varijable udaljenosti, druge lokacijske varijable, interne karakteristike nekretnina i efekt vremena prodaje stana na zagrebačkom tržištu. Razlika u odnosu na dosadašnju praksu u Hrvatskoj se sastoji u tome što se do sada lokacija stambene nekretnine uobičajeno opisivala širim područjima poput gradskih četvrti. Procjena efekata udaljenosti i drugih lokacijskih varijabli je provedena unutar hedoničkih modela traženih i postignutih cijena stambenih nekretnina, odnosno stanova. Dokazano je kako su udaljenost od središta grada i varijable kojima se opisuje smještaj nekretnine na pojedinim stranama svijeta statistički značajne za objašnjavanje traženih i stvarnih cijena stanova u Zagrebu. Nadalje, njihovo uključivanje u hedonički model poboljšava njegovu prilagođenost stvarnim podacima u odnosu na dosadašnje modele izrađene za hrvatska stambena tržišta.The goal of this paper is to estimate the effect of distance from city center on housing prices in Zagreb within the hedonic model. Presented model is the fi rst in Croatian literature which at the same time includes distance, other locational variables, internal characteristics and the effect of the time of transaction. This research differs from the current practice in Croatia in the fact that, up to now, location of dwelling was mainly approximated with city district, neighborhood etc. Estimation of distance effects, along with other locational variables, was performed within hedonic models of offer and achieved housing prices. Results show that the distance from the city center and the variables which describe the location of dwelling on certain side of world are statistically signifi cant for explaining prices in the Zagreb housing market. Furthermore, their inclusion in the hedonic model improves its goodness of fi t compared to previous models constructed for Croatian housing markets.
rrep
4.735
NaslovZnačaj upotrebe kuhinjske soli / Liza Curman, Vesna Dobranić, Tomislav Mikuš, Željka Cvrtila.
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisKuhinjska sol ima važnu ulogu u formiranju okusa i teksture hrane te u osiguranju njezine mikrobiološke stabilnosti. Sol je jedan od najstarijih konzervansa koji se upotrebljava u prehrambenoj industriji, a konzerviranje solju smatra se kemijskim postupkom kojim se postiže dehidracija hrane. Prekomjeran unos kuhinjske soli jedan je od najvažnijih čimbenika koji značajno narušava ljudsko zdravlje. Uobičajen unos soli, što znači i unosi natrija, visok je u razvijenim zemljama i premašuje količine potrebne za normalno funkcioniranje organizma. Procjenjuje se da je u Hrvatskoj prosječan dnevni unos soli od 12-16 g, dok je preporuka Svjetske zdravstvene organizacije do 5 g.Importance of Kitchen Salt Use Kitchen salt has an important role in forming the taste and texture of the food and in preserving its microbiological stability. Salt is one of the oldest preservatives used in food industry and salt preservation is considered a chemical process for food dehydration. Excessive kitchen salt intake is one of the most important factors significantly impairing human health. The usual salt intake, which means also intake of sodium, in the developed countries is high and exceeds the amounts necessary for normal functioning of the organism. In Croatia, it is estimated that the average daily salt intake is 12-16 g, while the recommendation of the World Health Organisation is <5 gram.Bedeutung der Verwendung von Speisesalz Speisesalz spielt eine bedeutende Rolle bei der Gestaltung des Geschmacks und der Textur von Lebensmitteln und ist wichtig für den Erhalt der mikrobiologischen Stabilität von Lebensmitteln. Salz zählt zu den ältesten Konservierungsmitteln, die in der Lebensmittelindustrie verwendet werden. Die Konservierung mit Salz wird als ein chemisches Verfahren angesehen, mit welchem eine Dehydrierung von Lebensmitteln erreicht wird. Eine übermäßige Zufuhr von Speisesalz ist einer der bedeutendsten Faktoren, der die menschliche Gesundheit beeinträchtigt. Die durchschnittliche Zufuhr von Salz, bzw. Natrium, ist in den entwickelten Ländern hoch und übersteigt die für ein normales Funktionieren des Körpers notwendige Menge. Laut Einschätzungen beträgt die durchschnittliche Zufuhr von Salz in Kroatien von 12 bis 16 g, während die Weltgesundheitsorganisation eine Zufuhr von <5 Gramm empfiehlt.Importanza dell’uso del sale da cucina Il sale da cucina svolge un ruolo importante nella formazione del gusto e della consistenza delcibo e nel garantire la sua stabilità microbiologica. Il sale è anche uno dei primi conservanti naturali della storia dell’umanità, abbondantemente utilizzato anche nell’industria alimentare. Con quel processo chimico che avviene con la conservazione mediante il sale da cucina, infatti, si ottiene la disidratazione del cibo. L’eccessivo consumo di sale da cucina, però, è uno dei principali fattori di rischio per la salute umana. Il consumo usuale di sale, e dunque di sodio, nei paesi più sviluppati è alto e supera il fabbisogno necessario per il normale funzionamento dell’organismo umano. Si stima che in Croazia il consumo medio giornaliero di sale si aggiri tra i 12 e i 16 g, mentre la dose giornaliera raccomandata dall’OMS è <5 grammi.La importancia del uso de la sal común La sal común tiene un papel importante en la formación del sabor y de la textura de los alimentos y también asegura su estabilidad microbiológica. La sal es uno de los conservantes más antiguos usados en la industria alimentaria y la conservación con sal es el proceso químico cuyo resultado es la deshidratación. El consumo excesivo de sal es uno de los factores más importantes que perturba la salud humana. El consumo ordinario de sal, lo que incluye la ingesta de sodio, está muy alto en los países desarrollados y sobrepasa las cantidades necesarias para el funcionamiento normal del organismo. La ingesta media diaria de sal en Croacia está entre 12-16 g, mientras la recomendación de la Organización Mundial de Salud es <5 grama.
rrep
4.736
NaslovZnačenje glagoljice u kulturi hrvatskoga naroda u Istri / Josip Bratulić
ImpresumZagreb : Udruga Prosoli - Sveta glazba : Sveta glazba, 2005.
Materijalni opisStr. 135-144
Vrsta publikacijerad u zborniku
rrep
4.737
NaslovZnačenje hrvatskocrkvenoslavenske osnove smer- i prevođenje na starocrkvenoslavenski / Vida Lučić.
Materijalni opisStr. 303-318 : ilustr.
Način izrade datotekedigitalizirana građa
Vrstačlanak
rrep
4.738
NaslovZnačenje Marka Marulića : predavanje držano dne 7. stud. 1901. prigodom proslave 400-godišnjice hrvatske umjetne književnosti pred cjelokupnom omladinom zagrebačke realne gimnazije / govorio Nikola Andrić.
Impresum[U Zagrebu] : [s. n], 1901. (u Zagrebu : Mile Maravić)
Materijalni opis14 str. ; 20 cm.
Vrsta publikacijeknjiga
rrep
4.739
NaslovZnamenite žene iz priče i poviesti. [Knj. 1].
ImpresumZagreb : Knjižare Mučnjaka i Senftlebena, 1885 (u Zagrebu : C. Albrecht)
Materijalni opisVIII, 198 str. : [1] ilustr. ; 20 cm.
Vrsta publikacijeknjigaknjiga (1835. - 1940.)
rrep
4.740
4.765 (4.731-4.740)