beta
Probrano po
Povezani zapisi:

Podaci zapisa nisu dostupni
 
290 (1-10)
NaslovAchievement goals and self-determination in adult football players : a cluster analysis / Hugo Sarmento, Miguel Peralta, Liam Harper, Vasco Vaz, Adilson Marques.
Materijalni opisIlustr.
Matična publikacijaKinesiology (Zagreb. Online) – 1848-638X – 50 (2018), 1 ; str. 43-51
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Ključne riječiNogometTimski sportoviMotivacija
Bibliografska napomenaBibliografija: str. 50-51
Vrstačlanak
UDK796/799
OpisTo better understand the relationship between aspects of motivation and performance level in adult football players, this study aimed to identify differences in motivation among different motivational profiles created by means of hierarchical cluster analysis. The participants were 304 adult football players (90 professionals, 144 semi-professionals, 70 amateurs, age: 25.4±4.6 years). Participants completed the Task and Ego Orientation in Sports Questionnaire and the Self-Regulation Questionnaire. Based on the constructs of the questionnaires, cluster analyses were performed. Chi-square was used to determine any relationships between the players and clusters. Four different clusters were identified. There was no typical motivational profile for football players of different competition levels. However, the differences in all four clusters represented specific characteristics of football players of different competition levels most represented in each respective cluster. Cluster 1, which was the most adaptive, was not related to any competition level. On the other hand, professional athletes were significantly less represented in the least adaptive motivational profile (Cluster 4). The results highlight the complex relationship between competition and sporting motivation. Identifying the motivational profile characteristics of football players who can reach higher competition levels presents itself as a future research opportunity.
ID-DOI10.26582/k.50.1.1
rrep
1
NaslovAkademik Milan Moguš, Senjanin : (25. 4. 1927. – 19. 11. 2017.) / Mirko Raguž.
Materijalni opisIlustr.
Matična publikacijaSenjski zbornik (Online) – 1849-0999 – 45 (2018) ; str. 255-264
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Ključne riječiZnanstveniciLingvistiBiografijeMoguš, MilanSenjIn memoriam
Bibliografska napomenaBibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i izvori: 16 jed.Summary
Vrstačlanak
UDK929811.163.42
OpisMeđu tridesetak senjskih sveučilišnih profesora i znanstvenika ime akademika Milana Moguša zauzima istaknuto mjesto. Njegov životni hod od trnja do zvijezda, ilikranjčevićevski, od gnijezda do zvijezda bio je stalno u usponu. U vrijeme radnoga vijekazauzimao je značajne funkcije u mnogim kulturnim i znanstvenim institucijama diljemHrvatske, ali i šire, i to ga je stalno držalo u nemogućnosti da se češće navraća u njemurodni i dragi Senj. Boravio je uvijek u njemu kad god mu se pružila prilika i kad god sumu njegovi Senjani izrazili želju da ih posjeti. Bio je čest gost Gradskog muzeja u Senju,Senjske gimnazije, ali i Osnovne škole S. S. Kranjčevića u kojoj je u dječačkim danimaučio prva slova i čitao prve školske knjige. Ta njegova povezanost sa senjskim kulturnim institucijama nizom godina manje je poznata širokoj kulturnoj i znanstvenoj javnosti pa ćestoga biti tema ovoga članka.Amongst the thirty university professors and scientists from Senj the name of the academic Milan Moguš holds a prominent place. His path through life "from the thorns to the stars", or Kranjčević’s "from the nest to the stars" was constantly on the up. During his working life he had significant functions in many cultural and scientific institutions throughout Croatia, as well as further afield, and this meant that he was not often able to return to his dear birthplace of Senj. He stayed here whenever he had the chance and whenever his people from Senj expressed a wish that he visit them. He was a frequent guest of the Senj Town Museum, the Senj grammar school, as well as the S. S. Kranjčević Elementary School where in his boyhood days he studied his first letters and read his first schoolbooks. This connection with Senj’s cultural institutions over a number of years is less well known to the wider cultural and scientific public, therefore, it will be the theme of this article.
ID-DOI10.31953/sz.45.1.2
rrep
2
NaslovAll of Alija's women : Andrić's realization of "Ex ponto" visions / Želimir Juričić
ImpresumBerkeley : Berkeley Slavic Specialties, 1982.
Matična publikacijaEast European Literature : selected papers from the Second World Congress for Soviet and East European Studies, 1982, 23-32
Način izrade datotekedigitalizirana građa
Vrstačlanak
OpsegStr. 23-32
rrep
3
NaslovAnalysis of pacing strategies in 10 km open water swimming in international events / Jose M. Saavedra, Ingi Einarsson, Damir Sekulic, Antonio Garcia-Hermoso.
Materijalni opisIlustr.
Matična publikacijaKinesiology (Zagreb. Online) – 1848-638X – 50 (2018), 2 ; str. 243-250
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Ključne riječiPlivanjeSportski treningSportska taktika
Bibliografska napomenaBibliografija: str. 249-250
Vrstačlanak
UDK796/799
OpisThe purpose of this study was to ascertain the pacing strategies employed in 10 km open water swimming events, and to define which split time was most determinant for the final performance as a function of sex and classification in International Championships of the highest level. Six international competitions over the last five years were analysed retrospectively: Olympic Games, World Championships, and European Championships. The data corresponded to a total of 437 swimmers̕ competition histories (257 men, 180 women). A two-way analysis of variance (sex [2 levels: men, women], classification [3 levels: 1st to 3rd, 4th to 8th, 9th and below]) was performed for each split (0-2.5 km, 2.6-5.0 km, 5.1-7.5 km, and 7.6 to 10 km) and half (0-5 km, 5.1-10 km). The Bonferroni post-hoc test was used to compare means, and Pearson᾿s simple correlation coefficient to determine correlations between the split times and the final performance (total time). In general, the medal winners and the seconde tier classified swimmers, both men and women, employed a negative pacing strategy (the first half of the race was swum slower than the second). Women, however, in proportional terms swam a faster first partial (0 to 2.5 km) than men. These results could help coaches convince their swimmers that the first split of the event should be swum as slowly as possible, while still ensuring that they are in the leading group.
ID-DOI10.26582/k.50.2.3
rrep
4
NaslovAndrew Archibald Paton : Lika i Senj u putopisu iz 1849. godine / Juraj Lokmer.
Materijalni opisIlustr.
Matična publikacijaSenjski zbornik (Online) – 1849-0999 – 45 (2018) ; str. 345-428
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Ključne riječiPutopisiKulturna povijestKulturna baštinaPaton, Andrew Archibald19. st.DalmacijaLikaPlitvička jezeraSenjVojna krajina
Bibliografska napomenaBibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i izvori: str. 415-427Summary
Ključne riječiPaton, Andrew Archibald
Vrstačlanak
UDK91
OpisVeliko zanimanje engleskih putopisaca već od kraja XVIII., a posebno početkom i sredinom XIX. stoljeća za istočnojadransku obalu kulminiralo je krajem toga i početkom sljedećega stoljeća. Motivi putovanja su različiti: od upoznavanja "egzotičnih" krajeva,otkrivanja nepoznate europske kulturne baštine, pa sve do ciljanoga snimanja stanja iodnosa političkih snaga u Austrijskome carstvu, njegovom odnosu prema susjednomeOtomanskom carstvu te jačanja samosvijesti slavenskih naroda u odnosu na mađarski iaustrijski hegemonizam i slavenske narode u Otomanskom carstvu. Britanski diplomat,tajni obavještajac britanskoga veleposlanstva u Beču, sa znatnim vojno-diplomatskimiskustvom na Bliskom istoku (Sirija, Egipat) i u Srbiji Andrew Archibald Paton (1811.– 1874.) proputovao je 1846. i 1847. godine istočnojadranskom obalom, DalmatinskomZagorom i Likom prvenstveno sa zadatkom prikupljanja podatka o materijalnom stanjutoga dijela Austrijskoga carstva, posebno istočnojadranskih luka. Putovanje je započeokočijom iz Beča u Zadar, nastavio do Kotora, posjetio Crnu Goru te se vratio u Zadarodakle je preko Like otputovao za Rijeku, Trst i završio u Grazu. Istražujući te krajevePaton je dokumentarnom preciznošću opisao ljude i krajeve riječju i slikom, bilježioneke detalje iz kulturne baštine i lokalne povijesti, koje je uglavnom pabirčio iz putopisaprethodnih britanskih posjetitelja, kao i prirodne fenomene i ljepote krajolika za što jepokazao i dosta literarnoga smisla. To je objavio u kapitalnom djelu: Highlands andislands of the Adriatic: including Dalmatia, Croatia, and the southern Provinces ofthe Austrian Empire, Volumen I. i II., koje je 1849. godine objavio u Londonu. Ovo jedjelo poslovna i politička javnost dobro primila i Paton već 1862. godine objavljuje uLondonu prošireno izdanje Researches on the Danube and the Adriatic; or, Contributionsto the Modern History of Hungary and Transylvania, Dalmatia and Croatia, Servia and BulgariThe great interest of English travel writers from the end of the 18th century, and especiallyfrom the beginning and mid-19th century in the Eastern Adriatic coast culminated at the endof it and at the beginning of the 20th century. The motives for travelling were varied: from thefamiliarisation of "exotic" regions, the discovery of unknown European cultural heritage, all theway to the targeted recording of the conditions and relationships of political powers in the AustrianEmpire, its relationship with the neighbouring Ottoman Empire, and the strengthening of the selfconfidenceof the Slavic peoples in relation to the Hungarian and Austrian hegemony and the Slavicpeoples in the Ottoman Empire. British diplomat, secret intelligence officer of the British Embassyin Vienna, with significant military-diplomatic experience in the Middle East (Syria, Egypt) andin Serbia, Andrew Archibald Paton (1811-1874) travelled, in 1846 and 1847, the Eastern Adriaticcoast, the Dalmatian Hinterland (Zagora) and Lika primarily with the task of gathering informationabout the material condition of that part of the Austrian Empire, especially the Adriatic ports. Hebegan the journey began by carriage from Vienna to Zadar, continued to Kotor, visited Montenegroand returned to Zadar from where, via Lika, he travelled to Rijeka, Trieste and ended in Graz andVienna. He was the first Briton to visit the interior of Croatia, particularly the Military Frontier andLika. Exploring these regions Paton described with documentary precision the people and regionswith words and pictures, he noted some details from the cultural heritage and local history, whichhe mostly gleaned from the travelogues of previous visitors and literature which he was able toconsult in Vienna. He also described the natural phenomena (Plitvice Lakes) and the beauty of thelandscape (Plješivica, Velebit) for which he also demonstrated a fair amount of literary penchant.Particularly interesting are his descriptions of
ID-DOI10.31953/sz.45.1.6
rrep
5
NaslovAndriċ's visions of women in Ex ponto / Želimir B. Juričić
Impresum1979.
Materijalni opisStr. 233-239
Matična publikacijaSlavic and East European journal, 23, 2 (1979), 233-239
Način izrade datotekedigitalizirana građa
Vrstačlanak
rrep
6
NaslovAndrić's Berlin writings : between the two sirens / Ž. B. Juričič
ImpresumNancy Presses universitaire de Nancy, 1987.
Način izrade datotekedigitalizirana građa
Vrstačlanak
NapomenaPrilog u: Reflet de l’histoire européenne dans l’œuvre d’Ivo Andrić / Actes du Colloque international organisé à Nancy en 1985, sous la dir. de Dragan Nedeljković. – Nancy: Presse universitaire de Nancy, 1987.
rrep
7
NaslovAn efficient and effective image retrieval system on the basis of feature, matching measure and sub-space selection / Mawloud Mosbah.
Materijalni opisIlustr.
Matična publikacijaJournal of information and organizational sciences (Online) – 1846-9418 – 42 (2018), 2 ; str. 231-240
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Ključne riječiRudarenje podatakaPretraživanje slika
Bibliografska napomenaBibliografija: 29 jed.
Vrstačlanak
UDK004
OpisSince its appearance as a research field, Content-based Image Retrieval (CBIR) system has increasingly received an important attention. Review of literature reveals that the efforts put, up to now, in the field address either effectiveness or efficiency. In this paper, we address both accuracy and efficiencythrough introducing an efficient and an effective image retrieval approach based on feature, matching measure and sub-spaceselection. The selection relies on relevance feedback information injected by the user. The approach is tested on Corel-1Kimages database. The obtained results are very promising.
ID-DOI10.31341/jios.42.2.4
rrep
8
NaslovAnica Nazor, Knjiga o hrvatskoj glagoljici : "Ja slova znajući govorim ---", Erasmus naklada, Zagreb, 2008. : [prikaz] / Mateo Žagar
Materijalni opisStr. 375-384
Matična publikacijaSlovo (Zagreb) – 0583-6255 – 59 (2009) ; str. 375-384
Način izrade datotekedigitalizirana građa
Ključne riječiAnica NazorKnjiga o hrvatskoj glagoljici
Ključne riječiNazor, Anica
Vrstačlanak
ID zapisa izvornika u katalogu000752693
rrep
9
NaslovAn iterative automatic final alignment method in the ontology matching system / Marko Gulić, Boris Vrdoljak, Marin Vuković.
Materijalni opisIlustr.
Matična publikacijaJournal of information and organizational sciences (Online) – 1846-9418 – 42 (2018), 1 ; str. 39-61
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Ključne riječiOntologijaSustav automatskog podudaranjaHeterogena integracija podataka
Bibliografska napomenaBibliografija: 27 jed.
Vrstačlanak
UDK00411/12
OpisOntology matching plays an important role in the integration of heterogeneous data sources that are described by ontologies. In order to determine correspondences between ontologies, a set of matchers can be used. After the execution of these matchers and the aggregation of the results obtained by these matchers, a final alignment method is executed in order to select appropriate correspondences between entities of compared ontologies. The final alignment method is an important part of the ontology matching process because it directly determines the output result of this process. In this paper we improve our iterative final alignment method by introducing an automatic adjustment of final alignment threshold as well as a new rule for determining false correspondences with similarity values greater than adjusted threshold. An evaluation of the method is performed on the test ontologies of the OAEI evaluation contest and a comparison with other final alignment methods is given.
ID-DOI10.31341/jios.42.1.3
rrep
10
290 (1-10)