beta
Probrano po
Nazivizvorno digitalna građa
  
rrep
 
410 (1-10)
NaslovAchievement goals and self-determination in adult football players : a cluster analysis / Hugo Sarmento, Miguel Peralta, Liam Harper, Vasco Vaz, Adilson Marques.
Materijalni opisIlustr.
Matična publikacijaKinesiology (Zagreb. Online) – 1848-638X – 50 (2018), 1 ; str. 43-51
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Ključne riječiNogometTimski sportoviMotivacija
Bibliografska napomenaBibliografija: str. 50-51
Vrstačlanak
UDK796/799
OpisTo better understand the relationship between aspects of motivation and performance level in adult football players, this study aimed to identify differences in motivation among different motivational profiles created by means of hierarchical cluster analysis. The participants were 304 adult football players (90 professionals, 144 semi-professionals, 70 amateurs, age: 25.4±4.6 years). Participants completed the Task and Ego Orientation in Sports Questionnaire and the Self-Regulation Questionnaire. Based on the constructs of the questionnaires, cluster analyses were performed. Chi-square was used to determine any relationships between the players and clusters. Four different clusters were identified. There was no typical motivational profile for football players of different competition levels. However, the differences in all four clusters represented specific characteristics of football players of different competition levels most represented in each respective cluster. Cluster 1, which was the most adaptive, was not related to any competition level. On the other hand, professional athletes were significantly less represented in the least adaptive motivational profile (Cluster 4). The results highlight the complex relationship between competition and sporting motivation. Identifying the motivational profile characteristics of football players who can reach higher competition levels presents itself as a future research opportunity.
ID-DOI10.26582/k.50.1.1
rrep
1
NaslovActa medico-historica Adriatica : 16,1(2018) / glavni urednik, editor-in-chief Igor Eterović.
ImpresumRijeka : Hrvatsko znanstveno društvo za povijest zdravstvene kulture = Croatian Scientific Society for the History of Medical Culture : Medicinski fakultet Sveučilišta u rijeci = Rijeka University School of Medicine, 2018.
ID000509064
Vrsta publikaciječasopisneomeđena građa
rrep
2
NaslovActa medico-historica Adriatica : 16,2(2018) / glavni urednik, editor-in-chief Igor Eterović.
ImpresumRijeka : Hrvatsko znanstveno društvo za povijest zdravstvene kulture = Croatian Scientific Society for the History of Medical Culture : Medicinski fakultet Sveučilišta u rijeci = Rijeka University School of Medicine, 2018.
ID000509064
Vrsta publikaciječasopisneomeđena građa
rrep
3
NaslovActa medico-historica Adriatica / glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Ante Škrobonja.
ImpresumRijeka : Hrvatsko znanstveno društvo za povijest zdravstvene kulture = Croatian Scientific Society for the History of Medical Culture : Medicinski fakultet Sveučilišta u rijeci = Rijeka University School of Medicine : Adamić, 2003-.
Materijalni opis1 online jedinica građe.
ID000509064
Vrsta publikaciječasopisneomeđena građa
rrep
4
NaslovAdministrativne prepreke s kojima se suočavaju mala i srednja poduzeća na području zapošljavanja / Alka Obadić.
Materijalni opisIlustr.
Matična publikacijaEkonomski pregled (Online) – 1848-9494 – 69 (2018), 2 ; str. 163-187
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Ključne riječiAdministrativne preprekeMala poduzećaTržište radaEUHrvatska
Bibliografska napomenaBibliografija: str. 184-186Abstract
Vrstačlanak
UDK658
OpisMala i srednja poduzeća imaju ključnu ulogu u europskom gospodarstvu, ali istovremeno su suočena s mnogo većim administrativnim poteškoćama u svojem poslovanju u usporedbi s velikima. Postojeća rigidnost na tržištu rada još više je otežala njihov položaj prilikom kreiranja novih radnih mjesta. Upravo stoga cilj ovog rada bio je provjeriti postoje li između različitih grupa malih i srednjih poduzeća značajne razlike u opterećenosti administrativnim poslovima na području zapošljavanja? Rezultati istraživanja pokazuju kako Hrvatska u usporedbi s drugim zemljama Europske unije (EU) još uvijek obiluje rigidnostima i ima relativno strogo tržište rada. Primarno istraživanje provedeno u Hrvatskoj obuhvatilo je konačni uzorak od 701 malog i srednjeg poduzeća. Rezultati istraživanja pokazali su da većina malih i srednjih poduzeća (54%) najvećom administrativnom preprekom na području regulacije tržišta rada smatra prečeste izmjene propisa vezane uz poslovanje. Na temelju provedenog istraživanja zaključeno je da postoje značajne razlike između različitih grupa (broj zaposlenih, pravno-organizacijski oblik i sektor) malih i srednjih poduzeća u pogledu broja ključnih administrativnih prepreka na području zapošljavanja, koje najviše percipiraju mikro poduzeća i obrtnici koji razvijaju svoju djelatnost u području tercijarnog sektora.Small and medium-sized enterprises (SMEs) play a key role in the European economy, but at the same time face much greater administrative difÞ culties in their business compared to large ones. Existing rigidities in the labour market have further hindered their position in creating new jobs. Therefore, the aim of this paper was to explore whether there were signiÞ cant differences in the administrative burden in the Þ eld of employment between the various groups of small and medium-sized enterprises? The results show that Croatia compared to other EU countries is still rich in rigidities and has a relatively inß exible labour market. Primary research provided in Croatia included a Þ nal sample of 701 small and medium-sized enterprises. Research results showed that most SMSs (54%) consider too frequently changes in business regulations as the biggest administrative barrier in the labour market regulation. Based on the conducted research it is concluded that there are signiÞ cant differences between different groups (number of employees, legal-organizational form and sector) of small and medium-sized enterprises in terms of the number of key administrative barriers to employment, which are most perceived by micro-enterprises and craftsmen who develop their activities in the tertiary sector.
ID-DOI10.32910/ep.69.2.4
rrep
5
NaslovAerosols : science and case studies / edited by Konstantin Volkov
ImpresumRijeka : InTech, 2016
Materijalni opis208 str.
Vrsta publikacijee-knjigaknjiga
rrep
6
NaslovAkademik Milan Moguš, Senjanin : (25. 4. 1927. – 19. 11. 2017.) / Mirko Raguž.
Materijalni opisIlustr.
Matična publikacijaSenjski zbornik (Online) – 1849-0999 – 45 (2018) ; str. 255-264
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Ključne riječiZnanstveniciLingvistiBiografijeMoguš, MilanSenjIn memoriam
Bibliografska napomenaBibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i izvori: 16 jed.Summary
Vrstačlanak
UDK929811.163.42
OpisMeđu tridesetak senjskih sveučilišnih profesora i znanstvenika ime akademika Milana Moguša zauzima istaknuto mjesto. Njegov životni hod od trnja do zvijezda, ilikranjčevićevski, od gnijezda do zvijezda bio je stalno u usponu. U vrijeme radnoga vijekazauzimao je značajne funkcije u mnogim kulturnim i znanstvenim institucijama diljemHrvatske, ali i šire, i to ga je stalno držalo u nemogućnosti da se češće navraća u njemurodni i dragi Senj. Boravio je uvijek u njemu kad god mu se pružila prilika i kad god sumu njegovi Senjani izrazili želju da ih posjeti. Bio je čest gost Gradskog muzeja u Senju,Senjske gimnazije, ali i Osnovne škole S. S. Kranjčevića u kojoj je u dječačkim danimaučio prva slova i čitao prve školske knjige. Ta njegova povezanost sa senjskim kulturnim institucijama nizom godina manje je poznata širokoj kulturnoj i znanstvenoj javnosti pa ćestoga biti tema ovoga članka.Amongst the thirty university professors and scientists from Senj the name of the academic Milan Moguš holds a prominent place. His path through life "from the thorns to the stars", or Kranjčević’s "from the nest to the stars" was constantly on the up. During his working life he had significant functions in many cultural and scientific institutions throughout Croatia, as well as further afield, and this meant that he was not often able to return to his dear birthplace of Senj. He stayed here whenever he had the chance and whenever his people from Senj expressed a wish that he visit them. He was a frequent guest of the Senj Town Museum, the Senj grammar school, as well as the S. S. Kranjčević Elementary School where in his boyhood days he studied his first letters and read his first schoolbooks. This connection with Senj’s cultural institutions over a number of years is less well known to the wider cultural and scientific public, therefore, it will be the theme of this article.
ID-DOI10.31953/sz.45.1.2
rrep
7
NaslovAll my regrets.
Materijalni opis1 datoteka (2 min, 15 s).
rrep
8
NaslovAlways my love / Zdenko Ivanušić.
ImpresumDraganići : Zivaldo izdavaštvo, 2006.
Vremenski obuhvat21. stoljeće
rrep
9
NaslovAnaliza izloženosti korupcijskim pritiscima na lokalnoj razini vlasti u Europi / Sunčana Slijepčević, Edo Rajh, Jelena Budak.
Materijalni opisIlustr.
Suradnik-osobaBudak, JelenaRajh, Edo
Matična publikacijaEkonomski pregled (Online) – 1848-9494 – 69 (2018), 4 ; str. 329-349
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Ključne riječiKorupcijaVijećniciEuropska unija
Bibliografska napomenaBibliografija: str. 345-347Summary
Vrstačlanak
UDK332
OpisKorupcija na lokalnoj razini zabrinjavajuća je pojava u zemljama Europske unije. Cilj rada je utvrditi obilježja lokalnih vijećnika na drugoj razini vlasti koja opisuju njihovu veću ili manju izloženost korupcijskim pritiscima. Istraživanje, provedeno na više od pet tisuća vijećnika iz 14 europskih država, propituje može li se njihov subjektivni dojam o doživljenim korupcijskim pritiscima opisati njihovim socio-demografskim obilježjima. Rezultati klaster analize su pokazali da u državama Europske unije postoje dvije grupe lokalnih vijećnika koje različito doživljavaju izloženost korupciji i da korupcijski rizici više pogađaju lokalne vijećnike u posttranzicijskim zemljama. Članovi klastera lokalnih vijećnika koji se osjećaju manje izloženi korupcijskim pritiscima su iz ‘starih’ zemalja Europske unije, zemalja s općenito nižom prisutnosti korupcije, a to su ujedno klasteri s većim udjelom žena i profesionalnih političara u odnosu na klaster vijećnika koji su pod većim korupcijskim pritiskom. Rezultat koji ponajviše pridonosi postojećoj literaturi je da su opažene statistički značajne razlike u izloženosti korupcijskim pritiscima vijećnika u lokalnim jedinicama veće ili manje fi skalne snage. Svrha rada je bila utvrditi ranjive skupine lokalnih vijećnika u cilju jačanja njihovog integriteta za što su neke preporuke ponuđene u zaključku.Corruption at the local level is a worrying phenomenon in the EU. The aim of the paper is to identify characteristics of the councillors at the second tier level that describe opinion about their greater or lesser exposure to corruption pressures. The goal of the analysis of opinion of more than five thousand councillors from 14 European countries is to investigate whether their subjective impression of the underlying corruption pressures can be described by their socio-demographic characteristics. Results of the cluster analysis have shown that there are two groups of local councillors in the EU, that they experience corruption differently, and that the corruption risks affect local councillors in post-transition countries more. Local councillors who consider that they are less exposed to corruption pressures are from the “old” EU countries, from countries with a generally lower level of corruption. This is also a cluster with a greater share of women and professional politicians. There are statistically significant differences observed regarding their exposure to corruption between councillors in local government units with larger or smaller level of fi scal decentralisation, and this is the most interesting finding of this research. The purpose of this paper was to identify vulnerable groups of local councillors in order to strengthen their integrity, for which some of the recommendations are given in the conclusion.
ID-DOI10.32910/ep.69.4.1
rrep
10
410 (1-10)