beta
Probrano po
Povezani zapisi:

 Nema metapodataka
  
Koncept Jezik
rrep
 
42 (1-10)
NaslovAdministrativna podela Kraljevstva S.H.S.
rrep
1
NaslovBogata sam. Siroče sam / [izvodi] V. Popović, tenor uz pratnju ciganske glazbe.
ImpresumLondon : Columbia, [19--].
Materijalni opis1 gramof. ploča : 78 o/min, mono ; 25 cm.
Vremenski obuhvat20. stoljeće
Jezikhrvatskisrpski
rrep
2
NaslovDruštveno-gospodarska dimenzija sporta / Miodrag Mićović.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Jezikhrvatskisrpski
Vrstačlanak
OpisOd Deklaracije o specifičnostima sporta i njegovoj društvenoj funkciji iz 2000. godine, pa preko Bele knjige o sportu iz 2007. godine i najnovijih dokumenata koji su doneti na nivou EU, u koje spadaju Zaključci o gospodarskoj dimenziji sporta i njegovim društveno-gospodarskim koristima ili Mišljenje Evropskog odbora regija o uključivanju sporta u program EU za razdoblje nakon 2020. godine, ističe se uloga i potreba jačanja društvene i gospodarske dimenzije sporta. U vezi sa tim ukazuje se da je sport: gospodarski pokretač rasta u smislu efekata koje ima na dodatnu vrednost, bruto domaći proizvod i kupovnu moć; međusektorski fenomen koji može bitno da utiče na stanje javnog zdravlja, regionalni razvoj i turizam; sektor u kome se pojavljuju brojne inovacije, u cilju postizanja boljih rezultata ili sprečavanja ozleda, pri čemu se one često prenose na druge sektore i tako putem roba ili usluga postaju dostupne drugim korisnicima, odnosno potrošačima (u ovom slučaju sportske inovacije služe kao platforma za pokretanje i razvoj novih proizvoda i usluga, odnosno kao činilac od značaja za izvoz i gospodarski rast). U radu su izloženi elementi društvene dimenzije sporta, kao i direktni i indirektni efekti sporta na gospodarski rast.The role of sport and the need to strengthen the social and economic dimension of sport has been emphasized in numerous documents adopted at the EU level, starting with the Declaration on the specific characteristics of sport and its social function in Europe which was adopted in 2000, through the White Paper on Sport (2007/2261(INI)) and the latest EU documents including Conclusions on the economic dimensions of sport and its socio-economic benefits or Opinion of the European Committee of the Regions — Mainstreaming sport into the EU agenda post-2020. In this regard, it is pointed out that sport represents: an economic driver of growth in terms of the effects it has on the added value; gross domestic product and purchasing power; cross-sectoral phenomenon that can significantly affect the state of public health, regional development and tourism; a sector in which numerous innovations appear in order to achieve better results or to prevent injuries, whereby they are often transferred to other sectors and thus become available to other users or consumers through goods or services (in this case, sports innovations serve as a platform for launching and the development of new products and services, or as a factor of importance for exports and economic growth). The paper presents elements of the social dimension of sport, as well as the direct and indirect effects of sports on economic growth.
rrep
3
NaslovDubrovnik : plan je izrađen na osnovu podataka 1923.g. / uredio P. E. Navojev.
rrep
4
NaslovEj, sviće zora / pjeva Joco Maksimović ; na harmonici Jovo Mijatović. Kad sam bio u Novomu Sadu : narodna pjesma / J. [Joco] Maksimović uz pratnju violine ; na harmonici Jovo Mijatović.
ImpresumZagreb : Edison Bell Radio, [19--.].
Materijalni opis1 gramof. ploča : 78 o/min, mono ; 25 cm.
Vremenski obuhvat20. stoljeće
Jezikhrvatskisrpski
rrep
5
NaslovImam jednu želju / [Stanislav] (Binički). Ej pusto more : narodna pesma sa klavirom / (Maksimović) ; D. Davidović.
ImpresumHannover : Polydor, [1937.].
Materijalni opis1 gramof. ploča : 78 o/min., mono ; 25 cm.
Vremenski obuhvat20. stoljeće
Jezikhrvatskisrpski
rrep
6
NaslovJabuka se zacrveni ; Svi dragani : Serbo-Croatian folksong / svira i pjeva Huszar i Miskovic tamburica orchestra.
ImpresumNew York : Columbia, [19--.].
Materijalni opis1 gramof. ploča : 78 o/min, mono ; 25 cm.
Vremenski obuhvat20. stoljeće
Jezikhrvatskisrpski
rrep
7
NaslovJesen stiže : narodna pesma. Ej zar da umrem? : srpska narodna pesma / peva Pajo Grba, bariton, član Narodnog pozorišta u Zagrebu uz pratnju ciganske glazbe.
Impresum[S. l.] : Parlophon, [19--].
Materijalni opis1 gramof. ploča : 78 o/min, mono ; 25 cm.
Vremenski obuhvat20. stoljeće
Jezikhrvatskisrpski
SuradnikGrba, Pajo
rrep
8
NaslovKad sam bio mlađan lovac / [izvodi] Tamburaška kapela "Srijemci", N. Panić. Ovim šorom ima lepih seka / [izvodi] Tamburaška kapela "Srijemci" s pjevanjem.
ImpresumZagreb : Edison Bell Penkala, [19--].
Materijalni opis1 gramof. ploča : 78 o/min, mono ; 25 cm.
Vremenski obuhvat20. stoljeće
Jeziksrpski
SuradnikPanić, N.
rrep
9
NaslovKapitalizam/demokratija, reprezentacija / Alpar Lošonc.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Jeziksrpskihrvatski
Vrstačlanak
OpisČlanak se fokusira na odnos kapitalizma i demokracije s posebnim osvrtom na problem reprezentacije u okviru demokratije. U članku se pokušavaju sintetizirati konceptualne dileme i suprotstavljene tendencije, a sastoji se od tri dijela. U prvom dijelu, autor ističe tri različita gledišta o (ne)kompatibilnosti kapitalizma i demokracije, te jedno o irelevantnosti odnosa između kapitalizma i demokracije. U drugom dijelu razmatra se strukturalno-konjunkturalna komplikacija kapitalizma koja proizvodi negativna očekivanja i političke učinke. Povezuju se pomenuta očekivanja o ponavljanju krize iz 2007. s mogućnostima i kontinuitetima različitih protestnih pokreta koji su manifestacija potencijala demokratskog otproa. Konačno, u zadnjem dijelu, autor raspravlja o pitanju reprezentacije iz demokratske perspektive i ističe da su protestni pokreti nastali u vremenu krize, stvarali različite kontra-reprezentativne prakse koje nanovo problematizuju odnos kapitalizma i demokracije. Demokraciju se ne može „očistiti“ od svih heterogenih značenja, ali nas praksa kontra-reprezentacije podsjeća da demokracija još uvijek sadrži potencijal za otpor.The paper focuses on the relationship between capitalism and democracy, with particular reference to the issue of representation in the framework of democracy. Furthermore, the paper (that attempts to synthesize conceptual dilemmas and analyze conjunctural tendencies) consists of three parts. In the first part, I highlight four different views regarding the compatibility and incompatibility of capitalism and democracy, with the orientations that make this relationship irrelevant. In part two, I discuss the conjunctural crisis tendencies of capitalism that produce negative expectations and produce political effects. I relate these expectations to the recurrence of the crisis that broke out in 2007, and treat the continuity of the various protest struggles that indicate a significant manifestation of the potential of democracy's resistance. Finally, in the last part, I discuss the issue of representation from the perspective of democracy and build on the previous two chapters. I emphasize that the aforementioned movements, the protest groups created by the crisis, were simultaneously developing different counter-representation practices, again problematizing the relationship between capitalism and democracy. There is no way for democracy to be cleansed of its heterogeneous meanings. However, the practice of counter-representationreminds us that democracy still contains the potential for resistance.
rrep
10
42 (1-10)