beta
Probrano po
Povezani zapisi:

Opisglagoljica, uz ćirilicu, jedno od dvaju slavenskih pisama. U slovnoj morfologiji ne pokazuje sličnosti ni s kojim poznatim povijesnim pismom. Azbučnim (fonografskim) ustrojem, grafičkom organizacijom tekstova i ortografijom izravno se oslanja na grčke uzore. Prevladava uvjerenje kako je to najstarije pismo slav. jezika, te kako ju je sred. IX. st. sastavio Konstantin Filozof kao pismo slav. prijevoda grč. liturgijskih tekstova, za potrebe širenja kršćanstva među moravskim Slavenima, dakle prije 863., zacijelo u Carigradu. Stariji su nazivi slavensko pismo, Littera Hieronymiana, littera slava, hrvacke knjige… Naziv glagoljica prvi je put zasvjedočen u tal. pismu Franje Glavinića rim. Propagandi 11. I. 1626., a koristi se učestalije tek od XIX. st; izveden je prema glagolu glagoljati, koji, osim svojeg izvornog značenja govoriti, označuje i obavljanje službe Božje na starosl. jeziku. Pridjev pak glagoljski za oznaku toga slav. pisma sreće se od XVI. st., a tako je i u lat. tekstovima: glagoliticus, alphabetum glagoliticum, scriptura glagolitica.
NapomenaIzvor: Hrvatska enciklopedija
  
Koncept Pismo
rrep
 
129 (21-30)
NaslovBukovgnak schiavetanski za nauk male dizze u Dalmazij ponovglien, i popravan.
ImpresumU Rimu : po Antonu Fulgonu, litta 1788.
Materijalni opis16 str. ; 16° (17 cm).
Vrsta publikacijestara knjigaknjiga
rrep
21
NaslovBukvar staroslovenskoga jezika : glagolskimi pismeni : za čitanje crkvenih knjig / sastavio Ivan Berčić
ImpresumU Zadru : B. i P. Abelić, tiskano 1860. (U Pragu : Dvorna tiskarnica sinov B. Haase).
Materijalni opis84 str. ; 19 cm
Vrsta publikacijeknjigaknjiga (1835. - 1940.)
rrep
22
NaslovBukvarь slavenskiĵ pismeny veličaĵšago učitelê b. Ieronima Stridonskago napečatanь = Bukvarь slavensky pismeny prepodobnago Kîrilla Slavenomъ episkopa napečatanъ.
ImpresumVь Rimê = Vъ Rimê : tipomь svêtago sobora ot razmnoženiê vêri = tipomъ svêtago sobora ot razmnoženia vêry, č ps ĵ dz = a ps l dz [1739].
Materijalni opis39 listova ; 8° (20 cm).
Vrsta publikacijestara knjigaknjiga
rrep
23
NaslovBukvarь slavenskiĵ pismeny veličaĵšago učitelê b. Ieronima Stridonskago napečatanь = Bukvarь slavensky pismeny prepodobnago Kîrilla Slavenomъ episkopa napečatanъ / [prir. Matej Karaman].
ImpresumVь Rimê = Vъ Rimê : tipom svêtago sobora ot razmnoženiê vêri = tîpomъ svêtago sobora ot razmnoženiê vêry, vь lêto č ps l v = vъ lêto a ps n g [1753].
Materijalni opis78 str. ; 8° (17 cm).
Vrsta publikacijestara knjigaknjiga
rrep
24
NaslovBukvarь slavenskiĵ pismeny veličajšago učitelê b. Ieronima Stridonskago napečatanь / [prir. Matej Karaman]
ImpresumVo Venetii : vlastiju S.G.N. Klementa papi vi [XIII] : lêto čomv [1763].
Materijalni opis[16] listova ; 16° (16 cm).
Vrsta publikacijestara knjigaknjiga
rrep
25
NaslovBukvarь slavenskij pismeny veličajšago učitele b. Jeronima Stridonskago napečatanь / [prir. Matej Karaman]
ImpresumVь Rime : Po Antonu Fulgonu, č.o.o.dz [1788].
Materijalni opis32 str. ; 8°.
Vrsta publikacijestara knjigaknjiga
rrep
26
NaslovBula pape Grgura XI. izdana Pavlinima : [hrvatski prijevod].
ImpresumU Avignonu, 16. prosinca 1371.
rrep
27
NaslovCodices Slavici Vaticani - fascimilia cum descriptione / Mihail Kirillovič Bobrovskij, M. de Strandman.
Impresum1820-1826
rrep
28
NaslovČasoslovь rimskii slavinskimь êzikomь poveleniemь S.G.N. Innokentie papi i. [X] vidanь = Breviarium Romanum Slavonico idiomate iussu s.d.n. Innocentii pp. X ed / [prir. Rafael Levaković].
ImpresumRomae : typis et impensis Sac. cong. de propag. fide, 1648.
Materijalni opisč.u.j. [i. e. 1430], ccviii [i. e. cclviii] str. : ilustr. ; 16° (17 cm).
Vrsta publikacijestara knjigaknjiga
rrep
29
NaslovČasoslovь rimskiĵ slavenskimь êzykomь, poveleniemь P.G.N. papy Pia Šestago izdan, na dva leto časte razdelenь = Breviarium Romanum Slavonico idiomate iussu ss.d.n. papae Pii Sexti editum, in duas anni partes divisum [prir. Matija Karaman i Matej Sović ; izd. Petar Gocinić-Galzigna].
ImpresumRomae : Typis et impensis sac. Congregationis de propaganda fide, 1791.
Materijalni opis2 sv. ; 8°.
Vrsta publikacijestara knjigaknjiga
rrep
30
129 (21-30)