beta
Probrano po
Povezani zapisi:

OpisZbog zakonskih ograničenja, građa je dostupna isključivo u prostoru Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Upite u vezi korištenja građe uputiti na adresu digitalna@nsk.hr
  
Koncept Prava
rrep
 
258 (41-50)
NaslovDjed Kolar i druge priče / Dragan Miščević.
Impresum[S. l.] : vlast. nakl., 2018.
Materijalni opis1 online jedinica građe ( MB).
Vrsta publikacijeknjigae-knjiga
rrep
41
NaslovDomovinski rat - da se ne zaboravi : kronologija, siječanj 1991. - 1995. / Marko Jukić.
Impresum[S. l.] : vlast. nakl., 2019.
Materijalni opis1 online jedinica građe (14 MB).
Vrsta publikacijeknjigae-knjiga
rrep
42
NaslovDruga = L'altra : bolero / [Vittorio] Mascheroni - [Mario] Kinel. Johny guitar : pol. [polka] beguine iz istoimenog filma / [Victor] Young - [Mario] Kinel ; [izvodi] Gita Šerman uz Kvintet Dragutina Hušmana.
Impresum[Zagreb] : Jugoton, [1956.].
Materijalni opis1 gramof. ploča : 78 o/min., mono ; 25 cm.
Vremenski obuhvat20. stoljeće
rrep
43
NaslovDruga strana medalje / Zlatko Šporer.
Impresum[S. l.] : vlast. nakl., 2018.
Materijalni opis1 online jedinica građe (1,6 MB).
Vrsta publikacijeknjigae-knjiga
rrep
44
NaslovDubravko Detoni : na Muzičkom biennalu Zagreb (1969-1983).
ImpresumZagreb : Orfej, 1993.
Materijalni opis1 CD : stereo ; 12 cm.
Vremenski obuhvat20. stoljeće
rrep
45
NaslovDuet iz operete Adieu Mimi / [Ralph] Benatzky. Grofica Marica duett : (Lisa i Zsupan) / [Emmerich Kalman] ; [izvode] operetna subr. [subreta] M. [Mila] Popović-Mosinger i operetni tenor V. [Vladimir] Majhenić.
ImpresumZagreb : Edison Bell Penkala Record, [19--.].
Materijalni opis1 gramof. ploča : 78 o/min., mono ; 25 cm.
Vremenski obuhvat20. stoljeće
rrep
46
NaslovDuhanski otpad Bosne i Hercegovine - problem ili vrijedna sirovina / Marija Banožić, Drago Šubarić, Stela Jokić.
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisDuhan se na području Bosne i Hercegovine proizvodi još od prve polovice 17. stoljeća, a sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog stoljeća proizvodnja doživljava svoj vrhunac, nakon čega slijedi stagnacija i naglo opadanje proizvodnje. Ipak duhan se na području Bosne i Hercegovine, još uvijek uzgaja kao važna poljoprivredna kultura. Zbog neorganiziranog otkupa kao i nedostatka nadzora od strane države Bosne i Hercegovine nad proizvodnjom duhana, proizvođači svu svoju proizvodnju duhana plasiraju na sivo tržište u obliku poluproizvoda, rezanog duhana, poznatog na ostalim tržištima kao hercegovačka škija, dok na području Posavine postoji organizirani otkup, no niska otkupna cijena, proizvođače stavlja u izuzetno težak položaj. Je li revitalizacija duhana na području Bosne i Hercegovine moguća? Općeprihvaćeno mišljenje je da je revitalizacija nekadašnjeg načina uzgoja duhana zbog promjena preferencija potrošača, tipova cigareta i promjene tehnologije obrade duhana nemoguća. No potrebno je tražiti alternativne načine plasiranja ovih tipova duhana, kao duhana za motanje, te kao autohtonih proizvoda. Jedna od najvažnijih komponenti je i uloga države, s obzirom da duhan podliježe posebnom sustavu trošarina i poreza. U lancu vrijednosti, od poljoprivrednih proizvođača, do prerađivača, važna komponenta je i zbrinjavanje otpada. S obzirom da je duhanski otpad, bogat izvor visokovrijednih komponenti koje su i prikazane u ovom preglednom radu, njegovo iskorištavanje moglo bi dati dodatnu vrijednost i podići nisku otkupnu cijenu duhana, a ujedno riješiti i problem zbrinjavanja ovog opasnog otpada.
rrep
47
NaslovDva posljednja Komnena na carigradskom prijestolju : ovu je rasparvu odobrilo povjerenstvo za polaganje strogih ispita u Mudroslovnom fakultetu Kr. sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu / napisao Nikola Radojčić.
ImpresumU Zagrebu : kr. Zemaljska tiskara, 1907.
Materijalni opis102 str. ; 22 cm.
Vrsta publikacijeknjigadisertacija
rrep
48
NaslovEa, canastos! : calypso / [Juan] Palasco - Lecorde - [Aldo] Locatelli. Calypso melody : calypso / [Larry] Clinton - [Mario] Panzeri ; [izvodi] Flo Sandon's i Kvartet Radar uz ritam.
Impresum[Zagreb] : Jugoton, [195-.].
Materijalni opis1 gramof. ploča : 78 o/min., mono ; 25 cm.
Vremenski obuhvat20. stoljeće
rrep
49
NaslovEconomic viability of non-commercial and extensive rabbit breeding : a Slovenian case study / Jernej Prišenk, Ivo Grgić, Jernej Turk, Karmen Pažek, Marjan Janžeković.
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisThe aim of this study is to present the calculation of technological and economic viability in rabbit meat production. The input data and due results were based on a real case (farm) from Slovenia. The farm primarily produces rabbit meat for self-sufficient consumption, not for commercial purposes. The economic calculations were based on data collected from two production cycles, totalling 221 rabbits. Results show that production is economically justified when the selling price of rabbit meat amounts to at least 8 EUR/kg. Should the selling price of rabbit meat reach 9 EUR/kg, the financial result would increase for approximately 15 %. The analysis of economic viability in rabbit meat production confirms that such production is economically justified.Ekonomska održivost nekomercijalnog i intenzivnog uzgoja kunića: Studija slučaja iz Slovenije Cilj ovog rada je prikazati tehnološku i ekonomsku održivost proizvodnje mesa kunića. Ulazni podaci i dobiveni rezultati preuzeti su iz poslovanja odabrane farme u Sloveniji. Farma meso kunića prvenstveno proizvodi za vlastite potrebe, a ne u komercijalne svrhe. Izračuni ekonomskih pokazatelja temelje se na podacima prikupljenima tijekom dva proizvodna ciklusa, ukupno 221 kunić. Rezultati pokazuju da je proizvodnja ekonomski opravdana pri prodajnoj cijeni mesa kunića od najmanje 8 EUR/kg. Kada bi se postigla prodajna cijena mesa kuniće od 9 EUR/kg, financijski bi rezultati bili uvećani za otprilike 15 %. Analiza ekonomske održivosti proizvodnje mesa kunića potvrđuje ekonomsku opravdanost njegove proizvodnje.Wirtschaftliche Nachhaltigkeit einer nicht kommerziellen und intensiven Kaninchenzucht: Fallstudie aus Slowenien Ziel dieser Arbeit ist es, die technologische und wirtschaftliche Nachhaltigkeit der Herstellung von Kaninchenfleisch zu zeigen. Die Eingangsangaben und gewonnenen Ergebnisse wurden aus der geschäftlichen Tätigkeit einer auserwählten Farm aus Slowenien übernommen. Die Farm stellt Kaninchenfleisch in erster Linie für den Eigenbedarf und nicht zu kommerziellen Zwecken her. Die Berechnung der wirtschaftlichen Parameter beruht auf Angaben, die während zwei Herstellungszyklen gesammelt wurden, von insgesamt 221 Kaninchen. Die Ergebnisse zeigen eine wirtschaftliche Produktion bei einem Verkaufspreis für Kaninchenfleisch von mindesten 8 EUR/kg. Bei einem Verkaufspreis für Kaninchenfleisch von 9 EUR/kg, würden die finanziellen Ergebnisse um circa 15% ansteigen. Die Analyse der wirtschaftlichen Nachhaltigkeit der Herstellung von Kaninchenfleisch bestätigt die Wirtschaftlichkeit seiner Herstellung.La sostenibilidad económica de la cría intensiva no comercial de conejos: Estudio de caso de Slovenia El objetivo de este trabajo fue mostrar la sostenibilidad tecnológica y económica de la producción de carne de conejos. Los datos de entrada y los resultados fueron tomados de una granja elegida de Eslovenia. La granja produce la carne de conejos principalmente para sus propias necesidades y no con el fin comercial. El cálculo de indicadores económicos está basado en datos recogidos de dos ciclos de producción, con 221 conejos en total. Los resultados muestran que la producción tiene la justificación económica con el precio de venta de carne de conejos por lo menos 8 EUR/kg. Si se alcanzaría el precio de venta de carne de conejos de 9 EUR/kg, los resultados financieros aumentarían aproximadamente 15%. El análisis de sostenibilidad económica de la producción de carne de conejos confirma la justificación económica de su producción.Sostenibilità economica dell’allevamento non commerciale e intensivo del coniglio: caso di studio in Slovenia L’obiettivo di questo studio consiste nell’illustrare la sostenibilità tecnologica ed economica della produzione della carne di coniglio. I dati d’input e i risultati ottenuti sono stati attinti dall’attività di una certa fattoria operante in Slovenia. Questa fattoria produce carne di coniglio prevalentemente per uso proprio; non si tratta, dunque, di un allevamento commerciale. I calcoli degli indicatori economici si basano sui dati raccolti nel corso di due cicli di produzione, per un totale di 221 conigli. I risultati ottenuti ci dicono che tale produzione sarà giustificata dal punto di vista economico se il prezzo di vendita della carne del coniglio sarà pari ad almeno 8 EUR/kg. Se si riuscisse ad ottenere un prezzo di vendita pari a 9 EUR/kg, i risultati finanziari subirebbero un aumento di circa il 15%. L’analisi della sostenibilità economica della produzione della carne di coniglio conferma la giustificazione economica della sua produzione.
rrep
50
258 (41-50)