beta
Probrano po
NazivDigitalna zbirka Croatica - obvezni primjerak
Početna godina uspostave2004.
Vrsta zbirkedigitalna zbirka
Vrste formataapplication/pdf
  
Koncept Zbirke
rrep
 
291 (1-10)
NaslovAceria kuko (Kishida, 1927), (Acari: Eriophyidae) nova vrsta štetnika u fauni Makedonije i uspješnost mjera kemijske zaštite Aceria kuko (Kishida), (Acari:Eriophyidae) new type of pest in the fauna of Macedonia and the success in chemical measurements of protection / Tanas Trajčevski.
Materijalni opisIlustr.
Matična publikacijaGlasnik zaštite bilja (Online) – 2584-3265 – 41 (2018), 3 ; str. 84-95
Ključne riječiGoji bobiceŠtetniciGrinjeAceria kukoIdentifikacijaKemijska zaštitaMakedonija
Bibliografska napomenaBibliografija: 27 jed.
Vrstačlanak
UDK631/635
OpisU Republici Makedoniji 2014. godine, u nasadu goji bobica (Lycium chinense Mill.) u okolici sela Krivogaštani, primjećeni su simptomi zadebljanja na listovima biljaka goji. Simptomi su uočeni samo na uvezenim sadnicama, a do današnjih dana takve pojave nisu uočene na toj kulturi na tom području. Temeljem laboratorijskih analiza moglo se zaključiti da te simptome uzrokuje grinja Aceria kuko (Kishida). Prilikom promatranja ostalih nasada ove kulture u Republici Makedoniji, teško je odrediti precizno prvo pojavljivanje ove grinje. Tijekom 2014. i 2015. provedena je zaštita biljaka i to upotrebom slijedećih akaricida i insekticida, odnosno insekto-akaricida: Alverde (metaflumizen), Ethiol prah 5 (malathion), Talstar 10 EC (bifenitrin), Perfecthion (dimetoat), Vertimec 0,18 EC (abamectin). Na temelju rezultata iz 2014. godine zaključeno je da akaricid Vertimec 0,18 EC i insekto-akaricid Ethiol prah 5 postižu najviši indeks učinkovitosti koji iznosi 76% odnosno 73,1%. Insekticid Perfecthion pokazao je nešto niži indeks učinkovitosti koji je iznosio 56,5%. Tijekom pokusa provedenog 2015. godine rezultati su pokazali da je najveću učinkovitost imao insekticid Ethiol prah 5 s indeksom učinkovitosti od 72,9%, a nešto manju učinkovitost s indeksom od 71,6% je pokazao akaricid Vertimec 0,18 EC. Alverde je pokazao najniži indeks učinkovitosti u pokusima iz 2014. i 2015. godine te je njegov indeks učinkovitosti bio 50,3% odnosno 46,0%.
ID-DOI10.31727/gzb.41.3.10
rrep
1
NaslovAchievement goals and self-determination in adult football players : a cluster analysis / Hugo Sarmento, Miguel Peralta, Liam Harper, Vasco Vaz, Adilson Marques.
Materijalni opisIlustr.
Matična publikacijaKinesiology (Zagreb. Online) – 1848-638X – 50 (2018), 1 ; str. 43-51
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Ključne riječiNogometTimski sportoviMotivacija
Bibliografska napomenaBibliografija: str. 50-51
Vrstačlanak
UDK796/799
OpisTo better understand the relationship between aspects of motivation and performance level in adult football players, this study aimed to identify differences in motivation among different motivational profiles created by means of hierarchical cluster analysis. The participants were 304 adult football players (90 professionals, 144 semi-professionals, 70 amateurs, age: 25.4±4.6 years). Participants completed the Task and Ego Orientation in Sports Questionnaire and the Self-Regulation Questionnaire. Based on the constructs of the questionnaires, cluster analyses were performed. Chi-square was used to determine any relationships between the players and clusters. Four different clusters were identified. There was no typical motivational profile for football players of different competition levels. However, the differences in all four clusters represented specific characteristics of football players of different competition levels most represented in each respective cluster. Cluster 1, which was the most adaptive, was not related to any competition level. On the other hand, professional athletes were significantly less represented in the least adaptive motivational profile (Cluster 4). The results highlight the complex relationship between competition and sporting motivation. Identifying the motivational profile characteristics of football players who can reach higher competition levels presents itself as a future research opportunity.
ID-DOI10.26582/k.50.1.1
rrep
2
NaslovActa medico-historica Adriatica : 16,1(2018) / glavni urednik, editor-in-chief Igor Eterović.
ImpresumRijeka : Hrvatsko znanstveno društvo za povijest zdravstvene kulture = Croatian Scientific Society for the History of Medical Culture : Medicinski fakultet Sveučilišta u rijeci = Rijeka University School of Medicine, 2018.
ID000509064
Vrsta publikaciječasopisneomeđena građa
rrep
3
NaslovActa medico-historica Adriatica : 16,2(2018) / glavni urednik, editor-in-chief Igor Eterović.
ImpresumRijeka : Hrvatsko znanstveno društvo za povijest zdravstvene kulture = Croatian Scientific Society for the History of Medical Culture : Medicinski fakultet Sveučilišta u rijeci = Rijeka University School of Medicine, 2018.
ID000509064
Vrsta publikaciječasopisneomeđena građa
rrep
4
NaslovActa medico-historica Adriatica / glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Ante Škrobonja.
ImpresumRijeka : Hrvatsko znanstveno društvo za povijest zdravstvene kulture = Croatian Scientific Society for the History of Medical Culture : Medicinski fakultet Sveučilišta u rijeci = Rijeka University School of Medicine : Adamić, 2003-.
Materijalni opis1 online jedinica građe.
ID000509064
Vrsta publikaciječasopisneomeđena građa
rrep
5
NaslovAdministrativne prepreke s kojima se suočavaju mala i srednja poduzeća na području zapošljavanja / Alka Obadić.
Materijalni opisIlustr.
Matična publikacijaEkonomski pregled (Online) – 1848-9494 – 69 (2018), 2 ; str. 163-187
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Ključne riječiAdministrativne preprekeMala poduzećaTržište radaEUHrvatska
Bibliografska napomenaBibliografija: str. 184-186Abstract
Vrstačlanak
UDK658
OpisMala i srednja poduzeća imaju ključnu ulogu u europskom gospodarstvu, ali istovremeno su suočena s mnogo većim administrativnim poteškoćama u svojem poslovanju u usporedbi s velikima. Postojeća rigidnost na tržištu rada još više je otežala njihov položaj prilikom kreiranja novih radnih mjesta. Upravo stoga cilj ovog rada bio je provjeriti postoje li između različitih grupa malih i srednjih poduzeća značajne razlike u opterećenosti administrativnim poslovima na području zapošljavanja? Rezultati istraživanja pokazuju kako Hrvatska u usporedbi s drugim zemljama Europske unije (EU) još uvijek obiluje rigidnostima i ima relativno strogo tržište rada. Primarno istraživanje provedeno u Hrvatskoj obuhvatilo je konačni uzorak od 701 malog i srednjeg poduzeća. Rezultati istraživanja pokazali su da većina malih i srednjih poduzeća (54%) najvećom administrativnom preprekom na području regulacije tržišta rada smatra prečeste izmjene propisa vezane uz poslovanje. Na temelju provedenog istraživanja zaključeno je da postoje značajne razlike između različitih grupa (broj zaposlenih, pravno-organizacijski oblik i sektor) malih i srednjih poduzeća u pogledu broja ključnih administrativnih prepreka na području zapošljavanja, koje najviše percipiraju mikro poduzeća i obrtnici koji razvijaju svoju djelatnost u području tercijarnog sektora.Small and medium-sized enterprises (SMEs) play a key role in the European economy, but at the same time face much greater administrative difÞ culties in their business compared to large ones. Existing rigidities in the labour market have further hindered their position in creating new jobs. Therefore, the aim of this paper was to explore whether there were signiÞ cant differences in the administrative burden in the Þ eld of employment between the various groups of small and medium-sized enterprises? The results show that Croatia compared to other EU countries is still rich in rigidities and has a relatively inß exible labour market. Primary research provided in Croatia included a Þ nal sample of 701 small and medium-sized enterprises. Research results showed that most SMSs (54%) consider too frequently changes in business regulations as the biggest administrative barrier in the labour market regulation. Based on the conducted research it is concluded that there are signiÞ cant differences between different groups (number of employees, legal-organizational form and sector) of small and medium-sized enterprises in terms of the number of key administrative barriers to employment, which are most perceived by micro-enterprises and craftsmen who develop their activities in the tertiary sector.
ID-DOI10.32910/ep.69.2.4
rrep
6
NaslovAerosols : science and case studies / edited by Konstantin Volkov
ImpresumRijeka : InTech, 2016
Materijalni opis208 str.
Vrsta publikacijee-knjigaknjiga
rrep
7
NaslovAkademik Milan Moguš, Senjanin : (25. 4. 1927. – 19. 11. 2017.) / Mirko Raguž.
Materijalni opisIlustr.
Matična publikacijaSenjski zbornik (Online) – 1849-0999 – 45 (2018) ; str. 255-264
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Ključne riječiZnanstveniciLingvistiBiografijeMoguš, MilanSenjIn memoriam
Bibliografska napomenaBibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija i izvori: 16 jed.Summary
Vrstačlanak
UDK929811.163.42
OpisMeđu tridesetak senjskih sveučilišnih profesora i znanstvenika ime akademika Milana Moguša zauzima istaknuto mjesto. Njegov životni hod od trnja do zvijezda, ilikranjčevićevski, od gnijezda do zvijezda bio je stalno u usponu. U vrijeme radnoga vijekazauzimao je značajne funkcije u mnogim kulturnim i znanstvenim institucijama diljemHrvatske, ali i šire, i to ga je stalno držalo u nemogućnosti da se češće navraća u njemurodni i dragi Senj. Boravio je uvijek u njemu kad god mu se pružila prilika i kad god sumu njegovi Senjani izrazili želju da ih posjeti. Bio je čest gost Gradskog muzeja u Senju,Senjske gimnazije, ali i Osnovne škole S. S. Kranjčevića u kojoj je u dječačkim danimaučio prva slova i čitao prve školske knjige. Ta njegova povezanost sa senjskim kulturnim institucijama nizom godina manje je poznata širokoj kulturnoj i znanstvenoj javnosti pa ćestoga biti tema ovoga članka.Amongst the thirty university professors and scientists from Senj the name of the academic Milan Moguš holds a prominent place. His path through life "from the thorns to the stars", or Kranjčević’s "from the nest to the stars" was constantly on the up. During his working life he had significant functions in many cultural and scientific institutions throughout Croatia, as well as further afield, and this meant that he was not often able to return to his dear birthplace of Senj. He stayed here whenever he had the chance and whenever his people from Senj expressed a wish that he visit them. He was a frequent guest of the Senj Town Museum, the Senj grammar school, as well as the S. S. Kranjčević Elementary School where in his boyhood days he studied his first letters and read his first schoolbooks. This connection with Senj’s cultural institutions over a number of years is less well known to the wider cultural and scientific public, therefore, it will be the theme of this article.
ID-DOI10.31953/sz.45.1.2
rrep
8
NaslovAnaliza izloženosti korupcijskim pritiscima na lokalnoj razini vlasti u Europi / Sunčana Slijepčević, Edo Rajh, Jelena Budak.
Materijalni opisIlustr.
Suradnik-osobaBudak, JelenaRajh, Edo
Matična publikacijaEkonomski pregled (Online) – 1848-9494 – 69 (2018), 4 ; str. 329-349
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Ključne riječiKorupcijaVijećniciEuropska unija
Bibliografska napomenaBibliografija: str. 345-347Summary
Vrstačlanak
UDK332
OpisKorupcija na lokalnoj razini zabrinjavajuća je pojava u zemljama Europske unije. Cilj rada je utvrditi obilježja lokalnih vijećnika na drugoj razini vlasti koja opisuju njihovu veću ili manju izloženost korupcijskim pritiscima. Istraživanje, provedeno na više od pet tisuća vijećnika iz 14 europskih država, propituje može li se njihov subjektivni dojam o doživljenim korupcijskim pritiscima opisati njihovim socio-demografskim obilježjima. Rezultati klaster analize su pokazali da u državama Europske unije postoje dvije grupe lokalnih vijećnika koje različito doživljavaju izloženost korupciji i da korupcijski rizici više pogađaju lokalne vijećnike u posttranzicijskim zemljama. Članovi klastera lokalnih vijećnika koji se osjećaju manje izloženi korupcijskim pritiscima su iz ‘starih’ zemalja Europske unije, zemalja s općenito nižom prisutnosti korupcije, a to su ujedno klasteri s većim udjelom žena i profesionalnih političara u odnosu na klaster vijećnika koji su pod većim korupcijskim pritiskom. Rezultat koji ponajviše pridonosi postojećoj literaturi je da su opažene statistički značajne razlike u izloženosti korupcijskim pritiscima vijećnika u lokalnim jedinicama veće ili manje fi skalne snage. Svrha rada je bila utvrditi ranjive skupine lokalnih vijećnika u cilju jačanja njihovog integriteta za što su neke preporuke ponuđene u zaključku.Corruption at the local level is a worrying phenomenon in the EU. The aim of the paper is to identify characteristics of the councillors at the second tier level that describe opinion about their greater or lesser exposure to corruption pressures. The goal of the analysis of opinion of more than five thousand councillors from 14 European countries is to investigate whether their subjective impression of the underlying corruption pressures can be described by their socio-demographic characteristics. Results of the cluster analysis have shown that there are two groups of local councillors in the EU, that they experience corruption differently, and that the corruption risks affect local councillors in post-transition countries more. Local councillors who consider that they are less exposed to corruption pressures are from the “old” EU countries, from countries with a generally lower level of corruption. This is also a cluster with a greater share of women and professional politicians. There are statistically significant differences observed regarding their exposure to corruption between councillors in local government units with larger or smaller level of fi scal decentralisation, and this is the most interesting finding of this research. The purpose of this paper was to identify vulnerable groups of local councillors in order to strengthen their integrity, for which some of the recommendations are given in the conclusion.
ID-DOI10.32910/ep.69.4.1
rrep
9
NaslovAnaliza stavova i interesa učenika srednjih škola o prirodnim vrijednostima Međimurske županije / Monika Cindrić, Mihaela Mesarić, Dražen Crnčec.
Materijalni opisIlustr.
Matična publikacijaEducatio biologiae – 1849-6520 – (2018), 4 ; str. 76-86
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Ključne riječiPrirodaZaštićene prirodne vrijednostiStavoviMladiMeđimurska županija
Bibliografska napomenaBibliografija: str. 85.Abstract
Vrstačlanak
UDK316502/504
OpisZadaća ekološke edukacije je prenijeti poruku o značaju i nužnosti očuvanja prirodnih i drugih vrijednosti, a najmoćnijim sredstvom ekološke edukacije smatra se interpretacija. Već je začetnik interpretacije Freeman Tilden istaknuo: „Interpretacijom do razumijevanja, razumijevanjem do poštovanja, poštovanjem do zaštite.“ Korištenjem izravnih i neizravnih oblika interpretacije, od strane djelatnika Međimurske prirode - Javne ustanove za zaštitu prirode i dvoje nastavnika osmišljen je edukativni program „Mladi čuvari prirode Međimurja“. Predmetni odgojno‐obrazovni program polazilo je četrdesetak učenika šestih i sedmih razreda osnovnih škola s područja Međimurske županije. Program je realiziran kroz predavanja, radionice i terenski rad tijekom proljeća 2009. godine s ciljem ekološke edukacije učenika o prirodnim vrijednostima Međimurske županije i povećanjem interesa za prirodoslovlje. Cilj ovog rada bio je utvrditi utjecaj programa „Mladi čuvari prirode Međimurja“ na razvoj pozitivnijih stavova o zaštićenim dijelovima prirode na području Međimurske županije te povećanju interesa za prirodoslovlje. Stavovi učenika ispitani su online anketom. U anketiranju su sudjelovali polaznici programa iz 2009. godine, a kao kontrolna skupina njihovi vršnjaci koji nisu sudjelovali u programu. U anketi se, osim stavova, ispituju i interesi iz područja prirodoslovlja s posebnim naglaskom na zaštićene dijelove prirode. Istraživanjem je potvrđena hipoteza da postoji razlika u interesu za prirodne vrijednosti Međimurske županije između polaznika programa „Mladi čuvari prirode Međimurja“ i nepolaznika. Također, polaznici programa imaju veće znanje o prirodnim vrijednostima Međimurske županije od nepolaznika.The objective of ecological education is to transfer the message about the importance and necessity of preserving natural and cultural values. The interpretation is considered as the most powerful tool for ecological education. The founding father of interpretation, Freeman Tilden said: “Through interpretation, understanding; through understanding, appreciation; through appreciation, protection.” Employees of Nature of Međimurje public institution associated by two teachers performed an educational program named “Junior Rangers of Međimurje” in the year 2009, using both direct and indirect forms of interpretation. Forty pupils from the sixth and seventh grade of primary schools of the Međimurje County attended this educational program. The program was performed as series of lectures, workshops and field work. The process took place during the spring of 2009 with goals of ecological education and to increase the interest for natural sciences among primary school pupils. In this paper, authors present the influence of the “Junior Rangers of Međimurje” program on the development of positive attitude toward protected natural values in the Međimurje County as well as extension of the pupil's interest for natural sciences. The method of online survey was used to determine the results. Two groups were included in survey: participants of the “Junior Rangers of Međimurje” 2009 program and non-participants as the control group. Including pupil's standpoints, the survey tested interests for natural sciences with special emphasis on protected natural values. The analysis confirmed the hypothesis that there is a significant difference between standpoints of the experimental and the control group. Participants of the program express greater knowledge about natural values of Međimurje County.
ID-DOI10.32633/eb.4.5
rrep
10
291 (1-10)