beta
Povezani zapisi:

MjestoSenj
Početna godina1494
Završna godina1508
Opis ustanoveSenjska tiskara, glagoljska tiskara u Senju, u kojoj je od 1494. do 1508. tiskano najmanje sedam knjiga: dvije liturgijske (misal i ritual) i pet hrvatskih prijevoda popularnih teoloških priručnika, nabožno-poučnih i književnih djela. Pokrenuo ju je B. Baromić, koji je zajedno sa S. Bedričićem i Gašparom Turčićem 7. kolovoza 1494. završio tiskanje prve knjige, dvostupčanog i dvobojnoga (crno-crveno) Misala (Senjski misal); od tri sačuvana primjerka, potpun je samo onaj koji se čuva u Budimpešti. U travnju 1496. Baromić je završio tiskanje priručnika opće ispovijedi Spovid općena (prijevod franjevačkoga priručnika Confessionale generale); u kolofonima idućih izdanja njegovo se ime više ne spominje, a javlja se ime Grgura Senjanina, koji je 1507. tiskao teološki priručnik Naručnik plebanušev (Manipulus curatorum), potom 1508. Korizmenjak, s 49 korizmenih propovijedi, koje su s talijanskoga preveli Petar Jakovčić i S. Bedričić, a 5. svibnja 1508. i Transit sv. Jerolima (Vita et Transitus s. Hieronymi). U Senjskoj je tiskari 1507. ili 1508. tiskan i prijevod zbirke Marijinih čudesa Mirakuli slavne Deve Marije (Miracoli della gloriosa Vergine Maria, Vicenza, 1475), najopsežnija i najpotpunija zbirka čudesa u hrvatskoglagoljskoj književnosti, te djelo Meštrija od dobra umrtija. Izdanja Senjske tiskare iznimno su važni spomenici za povijest hrvatskoga jezika i hrvatsku srednjovjekovnu kulturu.
Povijest-URLhttp://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=55423
  
rrep
 
4 (1-10)
NaslovKorizmenakь fra Ruberta protomačenь zlatinskoga êzika nahrvacki popopi Peri Êkovčiĉi i popopi Silvestri Bedričiĉi ...
Impresum[Senj] : štampane po narêeniju počtovanoga g[ospo]d[i]na Silvestra Bedričiĉa ... miseca oktubra dan' ž.i. ... č.f.dz. [17. listopada 1508].
Materijalni opis8o (21 cm).
Vrsta publikacijeknjigastara knjiga
rrep
1
Naslov[Meštrija od' dobra umrtija]
Impresum[U Senju] : [s.n.], [o. 1507].
Materijalni opis[58] listova 16o (15 cm).
Vrsta publikacijestara knjigaknjiga
rrep
2
Naslov[Senjski glagoljski misal 1494.]
Impresum[Senj] : Biše štampani ... od domina Blaža Baromiĉa i domina Salvestra Bedričiĉa i žakna Gašpara Turčiĉa, č u p g miseca avgusta danь ž [7. 8. 1494.].
Materijalni opis
Vrsta publikacijestara knjigaknjigainkunabula
rrep
3
NaslovSpovid općena / [stumačiju s knigь latinskihь počtuvani g[ospo]d[i]nь Êkovь Blažoloviĉ].
Impresum[Senj] : [Ja popь Blažь Bar[o]m[o]vь sinь z Vrbnika štampahь ovu spovidь], naletь g[ospod]nih čupe avrila id danь [25. 4. 1496.].
Materijalni opis[71], [5] str. ; 16°.
Vrsta publikacijestara knjigaknjigainkunabula
rrep
4
4 (1-10)