beta
Povezani zapisi:

Podaci zapisa nisu dostupni
 
1 (1-10)
NaslovDecision-making styles as predictors of career decision difficulties in secondary school students with regard to gender / Sonja Pečjak, Anja Podlesek, Tina Pirc.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisThe study aimed to examine whether students' different career decision styles predict their difficulties in deciding about their future education. We measured students' adaptive self-confident and three maladaptive decision-making styles: avoidant, panic, and impulsive, and examined how these styles are related to students' difficulties in career decision-making: internal and external conflicts, lack of information, and dysfunctional beliefs. Our sample comprised 792 final-year students from 26 Slovenian secondary schools. We used the Career Decision Difficulties Questionnaire (CDDQ) and Adolescent Decision Making Questionnaire (ADMQ), which we adapted to the Slovenian language. The results showed that boys use self-confident and impulsive decision-making styles more often and panic decision-making style less often than girls do. Boys reported less internal conflicts, lack of information and dysfunctional beliefs. Among CDDQ scales, we found a strong correlation between Internal Conflicts and Lack of Information scale scores and moderate correlations of these two scales with External Conflicts. Correlations between ADMQ scales were low to moderate: Self-Confident Style scale score correlated negatively with scores on scales of all three maladaptive styles. The Lack of Information score was best predicted by the Panic Decision-Making Style score, the External Conflicts score by the Panic and Impulsive Decision-Making Style scores, and the strongest predictors of Dysfunctional Beliefs score was the Panic Decision-Making Style score. Having more pronounced panic style and being a girl turned out to be related to more difficulties in all domains of career decision-making. Some practical career counselling implications of these findings are discussed.Cilj je ovoga istraživanja bio ispitati predviđaju li različiti stilovi odlučivanja poteškoće u donošenju profesionalnih odluka, odnosno, poteškoće u odabiru smjera nastavka obrazovanja kod srednjoškolaca. Preciznije, ispitano je kako su samopouzdani stil i tri maladaptivna stila odlučivanja, izbjegavajući, panični i impulzivni, povezani s poteškoćama u donošenju odluka vezanih uz profesionalnu orjentaciju: internalnim i eksternalnim konfliktima, nedostatku informacija i disfunkcionalnim vjerovanjima. Uzorak se sastojao od 792 učenika završnih razreda 26 srednjih škola u Sloveniji. Korišteni su Upitnik poteškoća u donošenju profesionalnih odluka (engl. Career Decision Difficulties Questionnaire; CDDQ) i Upitnik stilova odlučivanja adolescenata (engl. Adolescent Decision Making Questionnaire; ADMQ), koji su adaptirani na slovenski jezik. Rezultati su pokazali da se mladići češće nego djevojke koriste samopouzdanim i impulzivnim, a rjeđe paničnim stilom odlučivanja. Nadalje, mladići izvještavaju o nižim internalnim konfliktima, manjem nedostatku informacija i nižim disfunkcionalnim vjerovanjima. Između skala CDDQ-a pronađena je visoka povezanost skala internalnih konflikata i nedostatka informacija, a umjerena je povezanost ovih dviju skala sa skalom eksternalnih konflikata. Korelacije među skalama ADMQ-a u rasponu su od niskih do umjerenih: rezultat na skali samopouzdanog stila odlučivanja negativno je povezan s rezultatima na skalama svih triju maladaptivna stila. Panični stil odlučivanja najbolji je prediktor rezultata na skali nedostatka informacija, dok su panični i impulzivni stil odlučivanja prediktori rezultata na skali eksternalnih konflikata. Također, panični je stil odlučivanja najbolji prediktor rezultata na skali disfunkcionalnih vjerovanja. Izraženiji panični stil povezan je s većim poteškoćama u svim domenama donošenja profesionalnih odluka, osobito kod djevojaka.
rrep
1
1 (1-10)