beta
Povezani zapisi:

Podaci zapisa nisu dostupni
 
1 (1-10)
NaslovHrvatski ured za DOI i Sustav DOI-HR = Croatian DOI Office and DOI-HR System / Danijela Getliher, Silvana Šehić, Lucija Martinić.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisCilj je rada prikazati ciljeve i proces uspostave Hrvatskog ureda za DOI Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, razvoj i svojstva Sustava DOI-HR te dosadašnji rad i postignuća Ureda. Pristup/metodologija/dizajn. U radu se deskriptivnom metodom opisuju osnovna svojstva identifikacijskog sustava za DOI, njegove registracijske agencije Crossref i Crossrefovog registracijskog ureda u Republici Hrvatskoj – Hrvatskog ureda za DOI. Uz analizu podataka zabilježenih krajem 2018. godine o tekućim hrvatskim znanstvenim i znanstveno-stručnim časopisima prikazuju se razlozi osnivanja, kao i pogodnosti članstva ostvarenog posredništvom Ureda. Rad obuhvaća prikaz radnog procesa Hrvatskog ureda za DOI, analizu i opis Sustava DOI-HR, njegove strukture, svrhe, funkcionalnosti, modele suradnje i načine dostave metapodataka. Rezultati. U radu je detaljno i pregledno prikazana uspostava nove usluge Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Ukazuje se na važnost osnivanja Hrvatskog ureda za DOI pri Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Opisuje se novi Crossrefov model djelovanja nacionalnog ureda za DOI kojim se ostvaruje značajna financijska ušteda te pružaju ostale pogodnosti za nakladnike koji uslugu koriste posredništvom Hrvatskog ureda za DOI i sustava DOI-HR kao što je usluga provjere izvornosti rada (Similarity Check), tehnička podrška pri dodjeli i registraciji DOI-ja, trajna pohrana registriranih članaka i sveščića, održavanje trajnosti DOI-ja te poluautomatizirano uvrštavanje članaka u Hrvatsku nacionalnu bibliografiju, pohranu i objavu na portalu Digitalne zbirke Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.The aim of this paper is to present the goals and the process of establishing the Croatian DOI Office as part of the National and University Library in Zagreb, the development and characteristics of the DOI-HR System as well as the work and the accomplished achievements of the Office. Approach/methodology/design. The paper uses the descriptive method to explain the basic characteristics of the DOI identification system, its registration agency the Crossref and the Crossref registration office in the Republic of Croatia – the Croatian DOI Office. Along with the analysis of the statistical data recorded at the end of 2018 on the current Croatian scientific and professional journals, the paper presents the reasons for founding and the benefits of the membership obtained through the mediation of the Office. The paper mainly focuses on the work process and procedures of the Croatian DOI Office, the analyses and description of the DOI-HR System, its structure, purpose, functionalities, collaborations models, and metadata submission methods. Findings. The paper presents in detail the establishment and the activities of the new service of the National and University Library in Zagreb. It shows the necessity of the establishment of the Croatian DOI Office at the Library. The paper describes a new Crossref model operated by the national DOI office that provides significant financial savings and broad range of other benefits for publishers who use the service through the Croatian DOI Office and DOI-HR System, such as Similarity Check services, technical support for assigning and registering DOIs, permanent storage of registered articles and all-rounders, maintenance of permanence of DOI, semi-automatized inclusion of articles in the Croatian National Bibliography and publication on the portal Digitalne zbirke Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu (Digital Collections of the National and University Library in Zagreb).
rrep
1
1 (1-10)