beta
Povezani zapisi:

Podaci zapisa nisu dostupni
 
1 (1-10)
NaslovKnjižnice Osječkog sveučilišta na Facebooku : zašto nam je lajkanje važno? = Libraries of the University of Osijek on Facebook : why liking is important to us? / Vesna Zobundžija, Elizabeta Dragun.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisSvrha ovoga rada je istražiti prisutnost visokoškolskih knjižnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na društvenoj mreži Facebook i analizirati njihovu aktivnost. Predstavljena je kvantitativna i kvalitativna analiza Facebook stranica sedam visokoškolskih knjižnica kako bi se utvrdilo koji su sadržaji na stranicama najpopularniji i koliko Facebook može pomoći knjižnicama u promoviranju aktivnosti i uspostavljanju bolje komunikacije s korisnicima. Pristup/Metodologija. Pregledavanjem mrežnih stranica svih sastavnica Sveučilišta koje imaju odjel knjižnice, ustanovljeno je da 7 od 15 knjižnica imaju svoje Facebook stranice. Utvrđivanjem broja oznaka Sviđa mi se i broja pratitelja, utvrđena je i uspoređena popularnost stranica, a u sljedećem koraku promatrana je aktivnost knjižničara na Facebook stranicama prebrojavanjem objavljenih fotografija, video zapisa, događaja i bilješki. Podatci o objavama i reakcijama pratitelja detaljno su kvantitativno i kvalitativno analizirani za razdoblje od 1. 1. do 30. 4. 2020. Na kraju su istaknute i najpopularnije objave po pojedinim knjižnicama. Rezultati. Analiza je pokazala da manje od polovine knjižnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku ima svoju Facebook stranicu. Najviše oznaka Sviđa mi se i najveći broj pratitelja ima Facebook stranica Knjižnice Filozofskog fakulteta. Pretpostavku da na broj sviđanja i praćenja stranice utječu i ukupan broj studenata određenog fakulteta, datum kreiranja stranice te pripadaju li fakulteti društveno-humanističkim znanostima ili području znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike (STEM), nismo uspjeli dokazati. Popularnost Facebook stranica ipak najviše ovisi o vrsti i sadržaju objava, broju fotografija, video zapisa i događaja. Najbolji pokazatelj popularnosti je broj reakcija na objave, broj komentara i dijeljenja.Purpose. The purposeof thispaper is to investigate the presence of academic libraries at the Josip Juraj Strossmayer University in Osijek on the social network Facebook, and to analyze their activity. A quantitative and qualitative analysis of the seven academic libraries’ posts that have their own Facebook pages was carried out to determine which content on the sites is most popular and how much Facebook can help libraries to promote their activities and establish better communication with users. Approach/methodology/design. By browsing the websites of all University components that have libraries, it was found that 7 out of 15 libraries have their own Facebook pages. By determining the number of „likes“ and the number of followers, the popularity of each library Facebook page was estimated. In the next step, the activity of librarians on the Facebook pages was observed by counting published photos, videos, events, and notes. The data on the posts published by the libraries and the reactions of the followers were analyzed in detail quantitatively and qualitatively for the period from January 1st to April 30th 2020. Finally, the most popular posts on library Facebook pages were highlighted. Results. The analysis showed that less than half of the libraries of the Josip Juraj Strossmayer University in Osijek do not have their own Facebook page. The Faculty of Humanities and Social Sciences has the largest numbers of „likes“ and followers on their page. We have not been able to prove the assumption that the numbers of „likes“ and followers of the pages are influenced by the size of the total number of students of a certain faculty, the date of creation of the site, and whether the faculties belong to the social sciences or STEM. The popularity of the Facebook pages, however, depends mostly on the type and content of the posts, the number of photos, videos, and events.
rrep
1
1 (1-10)