beta
Povezani zapisi:

Podaci zapisa nisu dostupni
 
1 (1-10)
NaslovUtjecaj komine masline na okoliš / Dajana Kučić Grgić, Matea Gavran, Kristina Miškić, Ana Škunca, Vesna Ocelić Bulatović.
Materijalni opisIlustr., graf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisKomina masline kao ostatna materija u prehrambenoj industriji ne ubraja se u opasni otpad ili otpad općenito. To je potencijalni problem zbog njezinih određenih komponenata koje negativno utječu na ekosustav, a osobito na vodene organizme i biljke. Uslijed neadekvatnog odlaganja, spojevi komine bivaju isprani i procjeđivanjem dospijevaju u tla i podzemne vode gdje uzrokuju onečišćenja. Tema privlači dodatan interes zbog potencijala iskorištavanja komine masline u raznorazne svrhe, te je predmet mnogih znanstvenih istraživanja današnjice.Olive pomace is a residue substance in the food industry. It is not considered a hazardous waste or even a waste in general. This is potentially problematic because olive pomace contains certain compounds that can have a negative impact on the ecosystem, especially on aquatic organisms and plants. In case of inappropriate disposal, these toxic compounds may be leached into the soil and groundwater. This topic attracts additional interest due to the potential of olive pomace. Nowadays, olive pomace can be used for various purposes, which are a frequent subject of a lot of scientific research.
rrep
1
1 (1-10)