beta
Povezani zapisi:

Podaci zapisa nisu dostupni
 
8 (1-10)
NaslovDuhanski otpad Bosne i Hercegovine - problem ili vrijedna sirovina / Marija Banožić, Drago Šubarić, Stela Jokić.
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisDuhan se na području Bosne i Hercegovine proizvodi još od prve polovice 17. stoljeća, a sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog stoljeća proizvodnja doživljava svoj vrhunac, nakon čega slijedi stagnacija i naglo opadanje proizvodnje. Ipak duhan se na području Bosne i Hercegovine, još uvijek uzgaja kao važna poljoprivredna kultura. Zbog neorganiziranog otkupa kao i nedostatka nadzora od strane države Bosne i Hercegovine nad proizvodnjom duhana, proizvođači svu svoju proizvodnju duhana plasiraju na sivo tržište u obliku poluproizvoda, rezanog duhana, poznatog na ostalim tržištima kao hercegovačka škija, dok na području Posavine postoji organizirani otkup, no niska otkupna cijena, proizvođače stavlja u izuzetno težak položaj. Je li revitalizacija duhana na području Bosne i Hercegovine moguća? Općeprihvaćeno mišljenje je da je revitalizacija nekadašnjeg načina uzgoja duhana zbog promjena preferencija potrošača, tipova cigareta i promjene tehnologije obrade duhana nemoguća. No potrebno je tražiti alternativne načine plasiranja ovih tipova duhana, kao duhana za motanje, te kao autohtonih proizvoda. Jedna od najvažnijih komponenti je i uloga države, s obzirom da duhan podliježe posebnom sustavu trošarina i poreza. U lancu vrijednosti, od poljoprivrednih proizvođača, do prerađivača, važna komponenta je i zbrinjavanje otpada. S obzirom da je duhanski otpad, bogat izvor visokovrijednih komponenti koje su i prikazane u ovom preglednom radu, njegovo iskorištavanje moglo bi dati dodatnu vrijednost i podići nisku otkupnu cijenu duhana, a ujedno riješiti i problem zbrinjavanja ovog opasnog otpada.
rrep
1
NaslovHigh-voltage electric discharge extraction of bioactive compounds from the cocoa bean shell / Stela Jokić, Nika Pavlović, Antun Jozinović, Đurđica Ačkar, Jurislav Babić, Drago Šubarić.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisThis study is focused on the application of high-voltage electric discharge (HVED) to recover some bioactive compounds from the cocoa bean shell. Different extraction times (30, 60, 90 min), frequencies (40, 70, 100 Hz) and solvent-solid ratios (10, 30 and 50 mL g–1) were used to obtain cocoa bean shell extracts. Desired bioactive compounds, methylxanthines and phenolic compounds were measured in obtained extracts by high-pressure liquid chromatography with diode array detector. The obtained extracts showed that theobromine was the most abundant, ranging from 2530.13 to 6031.51 mg kg–1, while caffeine content was in the range from 316.08 to 849.88 mg kg–1. In addition, significant amounts of phenolic compounds were found, namely catechin (115.91 to 284.33 mg kg–1), epicatechin (20.20 to 358.90 mg kg–1), and gallic acid (80.28 to 219.17 mg kg–1). Results showed that different parameters of HVED extraction have statistically significant influence on cocoa bean shell composition, suggesting how this byproduct can be used in the production of valuable extracts.
rrep
2
NaslovProceedings International Conference ... Ružička days "Today science - tomorrow industry" = Zbornik radova : 18(2020) / Međunarodni znanstveno-stručni skup ... Ružičkini dani "Danas znanost - sutra industrija" ; chief editors, glavni urednici Ante Jukić, Vesna Ocelić Bulatović, Dajana Kučić Grgić
ImpresumZagreb : Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa 2021.
Materijalni opis1 online jedinica građe.
Vrsta publikaciječasopisneomeđena građa
rrep
3
NaslovReološke karakteristike majoneze s mješavinom suncokretovog i lanenog ulja / Tihomir Moslavac, Drago Šubarić, Monika Kare, Štefica Grgić.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisMjerenja reoloških karakteristika hrane važna su u prehrambenoj industriji gdje se pomoću reoloških parametara dobije informacija o kvaliteti gotovog proizvoda. U ovom radu istraživan je utjecaj parametara procesa homogenizacije (brzina rotora, vrijeme homogenizacije) na reološka svojstva majoneze sa 75% uljnom fazom. Za izradu majoneze korištene su dvije vrste biljnih ulja: rafinirano suncokretovo ulje (linolni tip) i hladno prešano laneno ulje. Mehanički proces homogenizacije majoneze proveden je kod različitih brzina rotora i vremena homogenizacije pri sobnoj temperaturi. Majoneza je izrađena na laboratorijskom homogenizatoru (sustav rotor/stator) po tradicionalnoj recepturi bez dodanog konzervansa čime je trajnost proizvoda vremenski ograničena. Mjerenja reoloških svojstava majoneze provedena su na rotacijskom viskozimetru, pri sobnoj temperaturi. Iz dobivenih podataka izračunati su reološki parametri: prividna viskoznost, koeficijent konzistencije i indeks tečenja. Rezultati istraživanja pokazuju da procesni parametri homogenizacije utječu na reološka svojstva majoneze. Porastom brzine rotora i vremena trajanja procesa homogenizacije mijenjaju se reološke karakteristike majoneze.The measuring of rheological food characteristics in food industry is important because rheological parameters provide information on the quality of final products. This paper examined the effects of homogenisation parameters (rotor speed, homogenisation time) on rheological properties of mayonnaise in which oil phase amounted to 75 %. The mayonnaise was made using two types of vegetable oil: refined sunflower oil (linoleic type) and cold pressed linseed oil. The mechanical process of mayonnaise homogenisation was carried out at various rotor speeds and homogenisation times, at room temperature. The mayonnaise was made using a laboratory homogeniser (rotor/stator system), following a traditional recipe with no added preservatives, which limited the shelf life of the product. The measuring of rheological mayonnaise properties was carried out using a rotary viscometer, at room temperature. The obtained results served as a basis for calculating rheological parameters: apparent viscosity, consistency coefficient and flow behaviour index. The results showed that homogenisation parameters affect the rheological properties of mayonnaise. Greater rotor speed and longer homogenisation altered the rheological properties of mayonnaise.Messungen der rheologischen Eigenschaften von Lebensmitteln sind wichtig in der Lebensmittelindustrie, weil rheologische Parameter Informationen über die Qualität des Endprodukts liefern. In dieser Arbeit wurde der Einfluss von Homogenisierungsprozessparametern (Rotordrehzahl, Homogenisierungszeit) auf die rheologischen Eigenschaften von Mayonnaise mit 75% Ölphase untersucht. Zur Herstellung von Mayonnaise wurden zwei Arten von Pflanzenölen verwendet: raffiniertes Sonnenblumenöl (linolischer Typ) und kaltgepresstes Leinöl. Der mechanische Prozess der Mayonnaise-Homogenisierung wurde bei verschiedenen Rotordrehzahlen und Homogenisierungszeiten bei Raumtemperatur durchgeführt. Die Mayonnaise wurde mit einem Labor-Homogenisator (Rotor/Stator-System) nach einem traditionellen Rezept ohne Zusatz von Konservierungsstoffen hergestellt, was die Haltbarkeit des Produkts einschränkt. Die Messungen der rheologischen Eigenschaften von Mayonnaise wurden auf einem Rotationsviskosimeter bei Raumtemperatur durchgeführt. Mit Hilfe dieser Ergebnisse wurden die rheologischen Parameter berechnet: scheinbare Viskosität, Konsistenzkoeffizient und Fließverhaltensindex. Die Forschungsergebnisse zeigen, dass die Prozessparameter der Homogenisierung die rheologischen Eigenschaften der Mayonnaise beeinflussen. Eine Erhöhung der Rotordrehzahl und die Dauer des Homogenisierungsprozesses verändern die rheologischen Eigenschaften der Salatmayonnaise.Las mediciones de las características reológicas de los alimentos son importantes en la industria alimentaria, donde los parámetros reológicos proporcionan las informaciones sobre la calidad del producto final. En este trabajo fue investigada la influencia de los parámetros del proceso de homogeneización (la velocidad del rotor, el tiempo de homogeneización) sobre las características reológicas de la mayonesa con un 75% de fase dispersa. Para hacer mayonesa fueron usados dos tipos de aceites vegetales: el aceite de girasol (tipo linoleico) y el aceite de linaza prensado en frío. El proceso mecánico de homogeneización de mayonesa fue realizado a diferentes velocidades del rotor y a diferentes tiempos de homogeneización a temperatura ambiente. La mayonesa fue elaborada con un homogeneizador de laboratorio (sistema de rotor/estator) según la receta tradicional sin conservantes añadidos, lo que limita la duración del producto. Las mediciones de las características reológicas de la mayonesa se realizaron en un viscosímetro rotativo a temperatura ambiente. Se han calculado los parámetros reológicos de los resultados: la viscosidad aparente, el coeficiente de consistencia e índice de comportamiento de flujo. Los resultados de la investigación muestran que los parámetros del proceso de homogeneización influyen sobre las características reológicas de la mayonesa. Con el aumento de la velocidad del rotor y del tiempo del proceso de homogeneización se alteran las características reológicas de la mayonesa.Le misurazioni delle caratteristiche reologiche assumono grande importanza nell’industria alimentare dove, grazie ai parametri reologici, s’ottengono informazioni sulla qualità del prodotto finito. In questo studio è stata esaminata l’incidenza dei parametri del processo d’omogeneizzazione (velocità del rotore, tempo di omogeneizzazione) sulle proprietà reologiche della maionese con fase oleosa al 75%. Per la produzione della maionese sono stati utilizzati due tipi di olio vegetale: l’olio di girasole raffinato (ad alto contenuto di acido linoleico, tipo “alto oleico”) e l’olio di lino spremuto a freddo. Il processo meccanico di omogeneizzazione della maionese è stato eseguito a temperatura ambiente, a diverse velocità del rotore e con diversi tempi di omogeneizzazione. La maionese è stata prodotta con l’uso dell’omogeneizzatore da laboratorio (sistema rotore/statore) secondo la ricetta tradizionale e senza l’aggiunta di conservanti, il che ha ridotto la durata del prodotto. Le misurazioni delle caratteristiche reologiche della maionese sono state eseguite con il rotoviscosimetro a temperatura ambiente. Dai risultati ottenuti sono stati calcolati i seguenti parametri reologici: viscosità apparente, coefficiente di consistenza e indice di liquidità. I risultati della ricerca hanno dimostrato che i parametri del processo d’omogeneizzazione incidono sulle caratteristiche reologiche della maionese. Aumentando la velocità del rotore e la durata del processo di omogeneizzazione, si modificano le caratteristiche reologiche della maionese.
rrep
4
NaslovThe effect of thermal processing on the reduction of deoxynivalenol and zearalenone cereal content / Jelka Pleadin, Jurislav Babić, Ana Vulić, Nina Kudumija, Krunoslav Aladić, Maja Kiš, Vesna Jaki Tkalec, Mario Škrivanko, Marica Lolić, Drago Šubarić.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisFusarium mycotoxins deoxynivalenol (DON) and zearalenone (ZEN) often contaminate cereals and cereal by-products. Certain thermal processing methods used in the food industry show promising results in terms of reduction of cereal contamination with mycotoxins. In order to establish the degree of DON and ZEN reduction in naturally contaminated cereals (maize, wheat and oat), this study investigated the effects of cooking, roasting and extrusion cooking, performed at different temperatures (100 – 220 °C) and for a different length of time (10 – 30 min) on these mycotoxins concentrations. Before and after the treatment, cereal samples were analysed for DON and ZEN concentrations using enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). In comparison to cooking, which achieved only a negligible mean mycotoxin reduction (of up to 8% for DON and 11% for ZEN), roasting and extrusion cooking resulted in a significantly more pronounced mycotoxin reduction (of up to 40% for DON & 46% for ZEN and of up to 75% for DON & 80% for ZEN, respectively) (p <0.05). The results show similar effects of thermal processing on all of the studied cereals (p >0.05), suggesting that extrusion cooking can be considered as an effective thermal method capable of reducing mycotoxin content in cereals.
rrep
5
NaslovUtjecaj antioksidanasa na oksidacijsku stabilnost svinjske masti / Tihomir Moslavac, Stela Jokić, Drago Šubarić, Krunoslav Aladić.
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisOksidacija lipida predstavlja glavni problem u životinjskim mastima, ona prouzrokuje važnu promjenu kemijskih, senzorskih i nutritivnih svojstava. Svinjska mast podliježe oksidaciji tijekom proizvodnje, skladištenja i toplinske obrade. U ovom radu istraživan je utjecaj dodatka prirodnih antioksidanasa (ekstrakt ružmarina tip Oxy’Less CS, ekstrakt kadulje, ekstrakt maslinove komine, alfa tokoferol, mješavina tokoferola) i sintetskih antioksidanasa (PG, BHA) na promjenu oksidacijske stabilnosti svinjske masti. Oksidacijska stabilnost masti, sa i bez dodanog antioksidansa, ispitivana je primjenom Testa održivosti na 98 oC. Rezultati testa prikazani su kao vrijednost peroksidnog broja (mmol O2/kg) nakon određenog vremena držanja uzorka pri temperaturi 98 °C. Rezultati istraživanja pokazuju da veću antioksidacijsku aktivnost ima ekstrakt ružmarina tip Oxy’Less CS, ostvario je veću efikasnost zaštite svinjske masti od oksidacije, u odnosu na druge ispitivane antioksidanse. Sintetski antioksidansi propil galat i butilhidroksianisol uspješno su povećali stabilnost svinjske masti prema oksidaciji pri čemu veće antioksidacijsko djelovanje pokazuje propil galat.Lipid oxidation is a major problem in animal fats, it is the cause of important deteriorative changes in their chemical, sensory and nutritional properties. Pork fat is subject to oxidation during the production, storage and heat treatment. This study researched the effect of natural antioxidants (rosemary extract type Oxy’Less CS, sage extract, olive pomace extract, alpha tocopherol, mixture tocopherol) and synthetic antioxidants (PG, BHA) on the oxidative stability of pork fat. The oxidative stability of pork fat, with and without added antioxidant, was evaluated using the sustainability test at 98 oC. The results are expressed as peroxide number value (mmol O2/kg) after keeping the sample for a certain period of time at temperature of 98°C. The result showed that greater antioxidant activity has a rosemary extract of the type Oxy'Less CS, has achieved greater efficacy of the protection of pork fat than oxidation, compared to other antioxidants tested. Synthetic antioxidants propyl galate and utylhydroxyanisole have successfully increased the stability of pork fat to oxidation, with a higher antioxidant activity showing propyl galate.Die Lipidoxidation stellt das wichtigste Problem bei tierischen Fetten dar, weil sie bedeutende Veränderungen der chemischen, sensorischen und nutritiven Eigenschaften verursacht. Schweineschmalz ist der Oxidation während der Herstellung, Lagerung und thermischen Behandlung ausgesetzt. In dieser Arbeit wurden die Auswirkungen von zugesetzten natürlichen Antioxidantien (Rosmarinextrakt, Typ Oxy’Less CS, Salbeiextrakt, Oliventresterextrakt, Alpha-Tocopherol, Tocopherol-Mischung) und synthetischen Antioxidantien (PG, BHA) auf die Veränderung der Oxidationsstabilität bei Schweineschmalz untersucht. Die Oxidationsstabilität des Fettes, mit und ohne zugesetzten Antioxidantien, wurde anhand des Beständigkeitstests auf 98 °C untersucht. Die Untersuchungsergebnisse wurden als Wert der Peroxidzahl dargestellt (mmol O2/kg), nachdem die Probe eine Zeit lang auf einer Temperatur von 98 °C gehalten wurde. Die ntersuchungsergebnisse zeigen, dass das Rosmarinextrakt vom Typ Oxy’Less CS über eine höhere antioxidative Aktivität verfügt und einen besseren Schutz des Schweineschmalzes vor Oxidation im Vergleich zu anderen untersuchten Antioxidantien bietet. Die synthetischen Antioxidantien wie Propylgallat und Butylhydroxyanisol konnten die Stabilität von Schweineschmalz gegenüber der Oxidation erfolgreich erhöhen, wobei Propylgallat eine stärkere antioxidative Wirkung zeigte.La oxidación de lípidos es el problema principal en las grasas animales que causa el cambio importante en las características químicas, sensoriales y nutritivas. La grasa de cerdo está sujeta a la oxidación durante el procesamiento, almacenamiento y el tratamiento térmico. En este trabajo fue investigada la influencia de la añadidura de los antioxidantes naturales (extracto de romero tipo Oxy’Less CS, extracto de salvia, extracto de orujo de oliva, alfa-tocoferol, mezcla de tocoferol) y de antioxidantes sintéticos (PG, BHA) sobre el cambio de la estabilidad a la oxidación de la grasa de cerdo. La estabilidad a la oxidación de la grasa, con y sin la añadidura de antioxidantes, fue examinada por la Prueba de estabilidad a los 98 °C. Los resultados de la prueba fueron presentados como el índice de peróxido (mmol O2/kg) después de mantener la muestra a la temperatura de 98 °C por un tiempo. Los resultados muestran que la actividad antioxidante más alta tiene el extracto de romero tipo Oxy’Less CS porque mostró la eficaz más alta en la protección de la grasa de cerdo de la oxidación, en comparación con otros antioxidantes probados. Los antioxidantes sintéticos el galato de propilo y butilhidroxianisol han aumentado satisfactoriamente la estabilidad de la grasa de cerdo a la oxidación, donde el galato de propilo ha mostrado mayor actividad antioxidante.L’ossidazione dei lipidi rappresenta il principale problema nei grassi animali poiché determina in essi importanti alterazioni delle proprietà chimiche, sensoriali e nutritive. Lo strutto è soggetto a ossidazione durante la produzione, l’immagazzinamento e il trattamento termico. In questo studio è stato analizzato l’impatto dell’aggiunta di antiossidanti naturali (estratto di rosmarino tipo Oxy’Less CS, estratto di salvia, estratto di sansa d’oliva, α-tocoferolo, miscela di tocoferoli) e sintetici (PG, BHA) sulla stabilità ossidativa dello strutto. La stabilità ossidativa dello strutto, con o senza l’aggiunta di antiossidanti, è stata testata mediante il test di sostenibilità a 98 °C. I risultati del test sono stati illustrati come valore del numero di perossidi (mmol O2/kg) dopo un certo tempo in cui il campione è stato tenuto alla temperatura di 98°C. I risultati della ricerca hanno dimostrato che l’estratto di rosmarino tipo Oxy’Less CS, risultando più efficace nella protezione dello strutto dall’ossidazione, ha una maggiore efficacia antiossidante rispetto agli altri antiossidanti analizzati. Gli antiossidanti sintetici, come il propile gallato e il butilidrossianisolo, hanno aumentato la stabilità dello strutto all’ossidazione; tra i due, il propile gallato ha mostrato una maggiore e fficacia antiossidante.
rrep
6
NaslovUtjecaj dodatka antioksidanasa na oksidacijsku stabilnost goveđeg loja / Tihomir Moslavac, Stela Jokić, Drago Šubarić, Jurislav Babić, Antun Jozinović, Štefica Grgić, Ana Mrgan.
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisMasti se nalaze u sastavu većine namirnica koje se svakodnevno konzumiraju. Goveđi loj je jedna od najsloženijih masti u prirodi. Loj podliježe oksidacijskom kvarenju tijekom proizvodnje, skladištenja i toplinske obrade. U ovom radu istraživan je utjecaj dodatka prirodnih antioksidanasa (ekstrakt ružmarina tip Oxy’Less CS, tip StabilEnhance, ekstrakt kadulje, alfa tokoferol, mješavina tokoferola) i sintetskih antioksidanasa (PG, BHA) na promjenu oksidacijske stabilnosti goveđeg loja. Oksidacijska stabilnost goveđeg loja, sa i bez dodanog antioksidansa, ispitivana je primjenom testa održivosti na 98 °C. Rezultati testa prikazani su kao vrijednost peroksidnog broja (mmol O2/kg) nakon određenog vremena držanja uzorka pri temperaturi 98 °C. Rezultati istraživanja pokazuju da primijenjeni antioksidansi uspješno stabiliziraju goveđi loj. Od prirodnih antioksidanasa veću antioksidacijsku aktivnost u goveđem loju ima ekstrakt ružmarina tip Oxy’Less CS. Postigao je veću efikasnost zaštite goveđeg loja od oksidacije, u odnosu na druge ispitivane prirodne antioksidanse. Sintetski antioksidansi propil galat i butilhidroksianisol uspješno su povećali stabilnost goveđeg loja, a veće antioksidacijsko djelovanje pokazuje propil galat.Influence of antioxidants on oxidative stability of beef tallow Fats are contained in the majority of foods that are consumed daily. Beef tallow is one of the most complex fats found in nature. Tallow is subject to oxidation during the production, storage and heat treatment. This study researched the effect of natural antioxidants (rosemary extract type Oxy’Less CS and type StabilEnhance, sage extract, alpha tocopherol, mixture tocopherol) and synthetic antioxidants (PG, BHA) on the oxidative stability of beef tallow. The oxidative stability of beef tallow, with and without added antioxidant, was evaluated using the sustainability test at 98 oC. The results are expressed as peroxide value (mmol O2/kg) obtained after storing the sample for a certain period of time at the temperature of 98°C. The results showed that applied antioxidants successfully stabilized the beef tallow. Among natural antioxidants, rosemary extract type Oxy'Less CS showed a higher antioxidant activity in beef tallow. In comparison with other tested antioxidants, it achieved greater efficiency in protecting the beef tallow from oxidation. Synthetic antioxidants propyl galate and butylhydroxyanisole successfully increased the stability of beef tallow, whereby propyl galate showed a higher antioxidant activity.Einfluss von Antioxidantien auf die oxidative Stabilität von Rindertalg Fette sind Bestandteil der meisten Lebensmittel, die täglich konsumiert werden. Rindertalg ist eines der komplexesten Fette in der Natur. Talg oxidiert während der Herstellung, Lagerung und Wärmebehandlung. In dieser Arbeit wurde die Wirkung natürlicher Antioxidantien (Rosmarinextrakt vom Typ Oxy’Less CS und Typ StabilEnhance, Salbei-Extrakt, Alpha-Tocopherol, Tocopherol Gemisch) und synthetischer Antioxidantien (PG, BHA) auf die oxidative Stabilität von Rindertalg untersucht. Die oxidative Stabilität von Rindertalg mit und ohne Zusatz von Antioxidationsmitteln wurde unter Verwendung des Nachhaltigkeitstests bei 98°C geprüft. Die Ergebnisse wurden als Peroxidzahlwert (mmol O2/kg) ausgewiesen, nachdem die Probe einen bestimmten Zeitraum bei einer Temperatur von 98°C gehalten wurde. Die Ergebnisse zeigten, dass die eingesetzten Antioxidantien den Rindertalg erfolgreich stabilisieren. Von den natürlichen Antioxidantien weist der Rosmarinextrakt vom Typ Oxy'Less CS eine höhere antioxidative Aktivität im Rindertalg auf. Im Vergleich zu anderen getesteten Antioxidantien, konnte er den Rindertalg effizienter vor der Oxidation schützen. Synthetische Antioxidationsmittel Propylgallat und Butylhydroxyanisol konnten die Stabilität von Rindertalg erfolgreich erhöhen, wobei Propylgallat eine höhere antioxidative Aktivität aufweist.Impatto dell’aggiunta di antiossidanti sulla stabilità ossidativa del sego I grassi fanno parte della gran parte dei cibi che consumiamo quotidianamente. Il grasso bovino, o sego, è uno dei grassi più complessi in natura. Il sego è soggetto a deterioramento ossidativo durante la produzione, l’immagazzinamento e il trattamento termico. In questo studio è stato esaminato l’impatto dell’aggiunta di antiossidanti naturali (estratto di rosmarino tipo Oxy’Less CS, tipo StabilEnhance, estratto di salvia, alfa tocoferoli, mix di tocoferoli) e di antiossidanti di sintesi (PG, BHA) sulla stabilità ossidativa del sego. La stabilità ossidativa del sego, co o senza l’aggiunta di antiossidante, è stata esaminata mediante l’applicazione del test di sostenibilità a 98 °C. I risultati del test sono stati illustrati come valore del numero di perossido (mmol O2/kg) dopo un certo tempo in cui il campione è stato tenuto alla temperatura di 98 °C. I risultati dello studio mostrano che l’uso di antiossidanti stabilizza efficacemente il grasso bovino. Tra quelli naturali, la maggior attività antiossidante sul grasso bovino è stata evidenziata dall’estratto di rosmarino tipo Oxy’Less CS che s’è dimostrato più efficace nella protezione del sego dall’ossidazione rispetto agli altri antiossidanti naturali testati. Gli antiossidanti di sintesi, come il propil-gallato e il butilidrossianisolo, hanno efficacemente aumentato la stabilità ossidativa del sego, con una prevalenza in questo senso del propil-gallato.La influencia de los antioxidantes añadidos sobre la estabilidad oxidativa de la grasa de res Las grasas forman parte de la mayoría de los alimentos consumidos diariamente. La grasa de res es una de las grasas más complejas en la naturaleza. La grasa está sujeta al deterioro oxidativo durante la producción, almacenamiento y el tratamiento térmico. En este trabajo fue investigada la influencia de la añadidura de los antioxidantes naturales (el extracto de romero tipo Oxy’Less CS, el tipo StabilEnhance, el extracto de salvia, el alfa-tocoferol, la mezcla de tocoferol) y de los antioxidantes sintéticos (PG, BHA) sobre el cambio de la estabilidad oxidativa de la grasa de res. La estabilidad oxidativa de la grasa de res, con y sin antioxidantes, fue analizada por la prueba de sostenibilidad a los 98 °C. Los resultados de la prueba fueron expresados por el número de peróxido (mmol O2/kg) después de mantener las muestras a los 98 °C por cierto período de tiempo. Los resultados de la investigación muestran que los antioxidantes aplicados estabilizan satisfactoriamente la grasa de res. Entre los antioxidantes naturales, la mayor actividad antioxidante en la grasa de res tiene el extracto de romero tipo Oxy’Less CS. Alcanzó mayor eficiencia de protección de la grasa de res de la oxidación, en comparación con otros antioxidantes naturales probados. Los antioxidantes sintéticos el galato de propilo y el hidroxibutilanisol aumentaron la estabilidad de la grasa de res y el galato de propilo mostró mayor actividad antioxidante.
rrep
7
NaslovUtjecaj dodatka antioksidanasa na oksidacijsku stabilnost masti jazavca / Tihomir Moslavac, Stela Jokić, Drago Šubarić, Krunoslav Aladić, Anastazija Konjarević.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisMast jazavca ima ljekovita svojstva koja proizlaze iz načina ishrane jazavca. Životinjska mast podliježe oksidacijskom kvarenju tijekom proizvodnje, skladištenja i toplinske obrade. U ovom radu istraživan je utjecaj dodatka prirodnih antioksidanasa (ekstrakt ružmarina, ekstrakt kadulje, alfa tokoferol, mješavina tokoferola) i sintetskog antioksidansa propil galata na promjenu oksidacijske stabilnosti masti jazavca. Oksidacijska stabilnost masti jazavca, sa i bez dodanog antioksidansa, ispitivana je primjenom testa održivosti na 98 °C. Rezultati testa prikazani su kao vrijednost peroksidnog broja nakon određenog vremena držanja uzorka pri temperaturi 98 °C. Rezultati istraživanja pokazuju da dodani antioksidansi uspješno stabiliziraju mast jazavca. Od prirodnih antioksidanasa veću antioksidacijsku aktivnost u masti jazavca ima ekstrakt ružmarina tip Oxy’Less CS. Postigao je veću efikasnost zaštite od oksidacije, u odnosu na druge ispitivane antioksidanse. Sintetski antioksidans propil galat uspješno je povećao stabilnost masti jazavca, ali je manje efikasan od ekstrakta ružmarina i mješavine tokoferola.Badger fat has healing properties resulting from badgers' diet. Animal fat is subject to oxidative deterioration during production, storage and heat treatment. This study examined the effect of natural antioxidants (rosemary extract, sage extract, alpha-tocopherol, tocopherol blend) and synthetic antioxidant propyl gallate on the oxidative stability of badger fat. The oxidative stability of badger fat, with and without added antioxidant, was evaluated using the sustainability test at 98 °C. The test results were expressed as the peroxide value after keeping the samples for a certain period of time at the temperature of 98 °C. The results of the study showed that applying antioxidants successfully stabilises badger fat. Among natural antioxidants, the rosemary extract type Oxy'Less CS demonstrated higher antioxidant activity in badger fat. Compared to Other tested antioxidants, it was more efficient in achieving a greater protection from oxidation. Although the synthetic antioxidant propyl gallate successfully increased the stability of badger fat, it was less efficient than rosemary extract and tocopherol blends.Das Dachsfett hat heilende Eigenschaften, die aus der Ernährung von Dachsen resultieren. Tierisches Fett unterliegt bei der Herstellung, Lagerung und Wärmebehandlung einer Oxidation. In dieser Studie wurde die Wirkung natürlicher Antioxidantien (Rosmarinextrakt, Salbei-Extrakt, Alpha-Tocopherol, Mischtocopherolen) und synthetischen Antioxidationsmittels Propylgallat auf die Oxidationsstabilität von Dachsfett untersucht. Die Oxidationsstabilität von Dachsfett, mit und ohne Zusatz von Antioxidationsmittel, wurde mit Hilfe des Nachhaltigkeitstests bei 98°C bewertet. Die Ergebnisse werden als Peroxidzahl-Wert ausgedrückt, nachdem die Proben eine bestimmte Zeit lang bei einer Temperatur von 98°C aufbewahrt wurden. Die Ergebnisse zeigten, dass die eingesetzten Antioxidantien das Dachsfett erfolgreich stabilisieren. Von den natürlichen Antioxidantien hat der Rosmarinextrakt vom Typ Oxy'Less CS eine höhere antioxidative Aktivität im Dachsfett. Es hat eine größere Wirksamkeit des Schutzes vor Oxidation im Vergleich zu anderen getesteten Antioxidantien erreicht. Das synthetische Antioxidationsmittel Propylgallat hat die Stabilität des Dachsfetts erfolgreich erhöht, aber weniger wirksam als Rosmarinextrakt und Tocopherol-Mischungen.Il grasso del tasso ha proprietà curative che derivano dal modo in cui l’animale viene alimentato. Il grasso animale è soggetto all’irrancidimento per ossidazione durante la produzione, l’immagazzinamento e il trattamento termico. In questo studio è stato esaminato l’impatto dell’aggiunta di antiossidanti naturali (estratto di rosmarino, estratto di salvia, alfa-tocoferolo, miscela di tocoferoli) e dell’antiossidante sintetico propile gallato sulla modificazione della stabilità ossidativa del grasso del tasso. La stabilità ossidativa del grasso del tasso, con e senza l’aggiunta d’antiossidanti, è stata esaminata mediante il test di sostenibilità a 98 °C. I risultati del test sono stati espressi come il valore del numero di perossidi dopo che il campione è stato tenuto per un certo tempo alla temperatura di 98° C. I risultati della ricerca hanno dimostrato che gli antiossidanti aggiunti stabilizzano efficacemente il grasso del tasso. Tra gli antiossidanti naturali, l’estratto di rosmarino tipo Oxy’Less CS ha fatto riscontrare una maggiore attività antiossidante. Esso ha garantito una protezione antiossidante superiore rispetto agli altri antiossidanti presi in esame. Anche l’antiossidante sintetico propile gallato ha aumentato la stabilità ossidativa del grasso del tasso, ma s’è dimostrato meno efficace dell’estratto di rosmarino e della miscela di tocoferoli.La grasa de tejón tiene propiedades medicinales como el resultado de la dieta del tejón. La grasa animal está sujeta a la oxidación durante al producción, el almacenamiento y el tratamiento térmico. En este trabajo fue investigado el efecto de los antioxidantes naturales (el extracto de romero, el extracto de salvia, el alfatocoferol, la mezcla de tocoferoles) y del antioxidante sintético galato de propilo sobre la estabilidad oxidativa de la grasa de tejón. La estabilidad oxidativa de la grasa de tejón, con y sin antioxidante agregado, fue evaluada a través de la prueba de sostenibilidad a 98 °C. Los resultados de la prueba fueron mostrados como el índice de peróxido después de mantener la muestra por un tiempo a la temperatura de 98 °C. Los resultados muestran qu los antioxidantes añadidos estabilizan la grasa del tejón. Entre los antioxidantes naturales, la mayor actividad antioxidante en la grasa del tejón tiene el extracto de romero tipo Oxy’Less CS. Ha logrado una mayor eficiencia de la protección de la oxidación, en comparación con otros antioxidantes probados. El antioxidante sintético, el galato de propilo, ha aumentado la estabilidad de la grasa de tejón, pero fue menos eficaz que el extracto de romero y las mezclas de tocoferoles.
rrep
8
8 (1-10)