beta
Probrano po
Povezani zapisi:

Naslov portalaDigitalne zbirke NSK
  
rrep
 
14.606 (1-50)
NaslovBabina prognoza : mješoviti zbor ili klapa / glazba Dinko Fio ; stihovi Ivo Cetinić.
Materijalni opis1 zborska partitura ([2] str.) ; 30 cm.
Vremenski obuhvat21. stoljeće
rrep
1
NaslovBabina prognoza : muški zbor ili klapa / glazba Dinko Fio ; stihovi Ivo Cetinić.
Materijalni opis1 zborska partitura ([2] str.) ; 30 cm.
Vremenski obuhvat21. stoljeće
rrep
2
NaslovA vitar puše : mješovita klapa ili zbor / glazba Zdenko Runjić ; stihovi Jakša Fiamengo ; obrada za klapu Dinko Fio.
Materijalni opis1 zborska partitura ([2] str.) ; 30 cm.
Vremenski obuhvat21. stoljeće
rrep
3
NaslovA vitar puše : muški zbor ili klapa / glazba Zdenko Runjić ; stihovi J. Fiamengo ; za solo i za klapu obradio Dinko Fio.
Materijalni opis1 zborska partitura ([4] str.) ; 30 cm.
Vremenski obuhvat21. stoljeće
rrep
4
NaslovAve Maria : mješoviti zbor / Dinko Fio.
Materijalni opis1 zborska partitura ([2] str.) ; 30 cm.
Vremenski obuhvat21. stoljeće
rrep
5
NaslovAve Maria : mješoviti zbor / Dinko Fio.
Materijalni opis1 zborska partitura ([2] str.) ; 30 cm.
Vremenski obuhvat21. stoljeće
rrep
6
NaslovAve Maria / glazba Dinko Fio.
Materijalni opis1 zborska partitura ([2] str.) ; 30 cm.
Vremenski obuhvat21. stoljeće
rrep
7
NaslovArti od mladosti / glazba Dinko Fio ; stihovi Izvor Oreb.
Materijalni opis1 zborska partitura ([2] str.) ; 30 cm.
Vremenski obuhvat21. stoljeće
SuradnikOreb, Izvor
rrep
8
NaslovArti od mladosti / glazba Dinko Fio ; stihovi Izvor Oreb.
Materijalni opis1 zborska partitura ([2] str.) ; 30 cm.
Vremenski obuhvat21. stoljeće
SuradnikOreb, Izvor
rrep
9
NaslovAla ribe : mješovita klapa ili zbor / glazba Dinko Fio ; stihovi Lucija Rudan.
Materijalni opis1 zborska partitura ([4] str.) ; 30 cm.
Vremenski obuhvat21. stoljeće
rrep
10
NaslovAla ribe! / glazba Dinko Fio ; stihovi Lucija Rudan.
Materijalni opis1 zborska partitura ([4] str.) ; 30 cm.
Vremenski obuhvat21. stoljeće
rrep
11
NaslovAko Bog da zdravje : muška klapa ili zbor / glazba Dinko Fio ; stihovi Ivo Cetinić.
Materijalni opis1 zborska partitura (3 str.) ; 30 cm.
Vremenski obuhvat21. stoljeće
rrep
12
NaslovGodišnje izvješće ... : 2019 / Ericsson Nikola Tesla.
ImpresumZagreb : Ericsson Nikola Tesla, 2020.
Vrsta publikaciječasopisneomeđena građa
rrep
13
NaslovGodišnje izvješće ... : 2020 / Ericsson Nikola Tesla.
ImpresumZagreb : Ericsson Nikola Tesla, [2021].
Vrsta publikaciječasopisneomeđena građa
rrep
14
NaslovGodišnje izvješće ... / Ericsson Nikola Tesla.
ImpresumZagreb : Ericsson Nikola Tesla, 2001- .
Vrsta publikaciječasopisneomeđena građa
rrep
15
NaslovA vitar puše / glazba Z. Runjić ; tekst J. Fiamengo ; obrada za zbor Dinko Fio. Doviđenja, zaboravi sve : za mješoviti zbor / glazba R. Dujmić, tekst, obrada za zbor Dinko Fio.
Materijalni opis1 zborska partitura ([4] str.) ; 35 cm.
Vremenski obuhvat21. stoljeće
rrep
16
NaslovEvo ti se odilujem : Brusje ; Dobro mi ti jutro : Blato ; Dobra večer ružo moja : Vela Luka / D. Fio.
Materijalni opis[6] str. ; 35 cm +
Vremenski obuhvat21. stoljeće
rrep
17
NaslovBoru moj ; Stari judi, stare žene ; O prokleta Mikulina luka / zapisao i obradio Dinko Fio.
Materijalni opis[2] str. ; 35 cm.
Vremenski obuhvat21. stoljeće
rrep
18
NaslovSejala sam lena ; Sejala sam lena, lado / obrada Dinko Fio.
Materijalni opis[2] str. ; 35 cm.
Vremenski obuhvat21. stoljeće
rrep
19
NaslovBoru moj : Vela Luka / zapis i obrada D. Fio. Ivanjčice pred starim majkama / obrada Dinko Fio.
Materijalni opis[2] str. ; 19 x 25 cm.
Vremenski obuhvat21. stoljeće
rrep
20
NaslovEvo ti se odilujem : Brusje ; Dobro mi ti jutro : Blato ; Dobra večer ružo moja : Vela Luka / [obradio Dinko Fio].
Materijalni opis[2] str. ; 24 x 25 cm.
Vremenski obuhvat21. stoljeće
rrep
21
NaslovDijelila se lađa : Lastovo ; Ne karaj me mamo mila : Blato ; Daleko su moji škoji / [melografski zapis i obrada Dinko Fio].
Materijalni opis[2] str. ; 35 cm.
Vremenski obuhvat21. stoljeće
rrep
22
NaslovDesign thinking kao poslovni koncept i alat u upravljanju knjižnicama = Design thinking as a business concept and a library management tool / Dijana Sabolović-Krajina.
Materijalni opisIlustr., graf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisCilj/svrha. Cilj je rada skrenuti pozornost hrvatske knjižničarske zajednice na design thinking kao koncept, skup metoda i alata za rješavanje poslovnih problema i uvođenje inovacija u poslovanje. Svrha je rada zainteresirati hrvatske knjižničare za usvajanje vještina i kompetencija za primjenu koncepta design thinking kako bi unaprijedili rad knjižnica i ojačali svoju poziciju u društvu. Design thinking ima temelj u metodologiji preuzetoj iz dizajna kao teorijske i praktične discipline. Ključna su mu načela usmjerenost na korisnike i strategija suradničkog rješavanja problema. Iako se počeo razvijati šezdesetih godina prošlog stoljeća integrirajući mnoge alate i tehnike iz područja kreativnosti, društvenih znanosti i računalnih znanosti, tek u proteklih nekoliko desetljeća postao je širom prihvaćen prije svega u profitnom sektoru, da bi u knjižničarski diskurs ušao prije desetak godina. Premda ne postoji konsenzus u prihvaćenosti design thinkingmetode u teoriji i praksi, u svijetu raste broj profitnih i neprofitnih organizacija, uključujući i knjižnice svih vrsta i veličina, koje u svom poslovanju primjenjuju metodologiju i alate koncepta design thinking. Pristup/metodologija. Koristit će se desk research metoda.Na temelju odabira relevantne literature dat će se uvid u osnovne značajke design thinking koncepta i metoda. Iznijet će se primjeri njegove primjene u profitnom sektoru, a potom u knjižnicama kao primjeru neprofitnog sektora. Rezultati. Uvidi do kojih se došlo u radu poboljšat će obaviještenost hrvatske knjižničarske zajednice o design thinking konceptu kao jednom od popularnih trendova u inovativnom i kreativnom pristupu rješavanju poslovnih problema u suvremenom upravljanju knjižnicama.Aim/purpose. The aim of the paper is to draw the attention of the Croatian library community to design thinking as a concept, a set of methods and tools for solving problems and introducing innovations into business. The purpose is to inspire Croatian librarians to acquire design thinking skills and competencies in order to enhance their work. It is based on the methodology taken from design as a theoretical and practical discipline. Its key principles are user focus and a collaborative problem-solving strategy. Although design thinking has been developed since 1960s, integrating many tools and techniques in the fields of creativity, social sciences and computer sciences, it has become widely accepted in recent decades, primarily in the profit sector. It entered the library discourse only ten years ago. Despite the fact that there is no consensus on its acceptance in theory and practice, there is a growing number of profit and non-profit organizations, including libraries of all types and sizes that apply methodology and design thinking tools in their businesses. Approach/methodology. The desk research method will be used. A selection of relevant literature will provide an insight into the basic features of the design thinking concept and methods. The examples of its application in the profit sector and then in libraries, as an example of the non-profit sector, will be presented. The results. The insights presented in the paper will improve the awareness of the Croatian library community about design thinking as one of the popular trends in innovative and creative approaches to solving business problems in contemporary library management. Practical implications. The insights into the theoretical principles of design thinking and steps in its application, as well as several examples of good practice, could encourage Croatian librarians to introduce these new methods and tools into their libraries and library management.
rrep
23
NaslovMogućnosti i pretpostavke filigranoloških istraživanja u kontekstu istraživanja zadarske glagoljske baštine = Research possibilities and prerequisites of watermark research in the context of research of Zadar Glagolitic heritage / Marijana Tomić, Laura Grzunov, Žana Eškinja.
Materijalni opisIlustr., graf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisCilj i svrha. Projekt digitalizacije i istraživanja vodenih znakova glagoljskih rukopisa zadarske provenijencije provodi se na Sveučilištu u Zadru u sklopu projekta Digitalizacija, bibliografska obrada i istraživanje tekstova zadarsko-šibenskog područja iz razdoblja do kraja 19. st. pisanih glagoljicom, bosančicom i latinicom. U radu se opisuju pripremna i prva faza projekta čiji je cilj bio istražiti mogućnosti filingranoloških istraživanja u kontekstu istraživanja pisane baštine. Kako bi se stvorili preduvjeti za filigranološka istraživanja, u sklopu pripremne faze projekta izrađen je protokol digitalizacije vodenih znakova, izrađena je baza podataka vodenih znakova VoZnaZD, a vodeni znakovi su digitalizirani i opisani. Svrha istraživanja je uvidjeti mogućnosti i pretpostavke filigranoloških istraživanja te ulogu strukturiranih baza podataka o vodenim znakovima kao pretpostavke filigranoloških istraživanja. Pristup. Na temelju pregleda literature iz područja filigranologije postavljen je teorijski okvir, a na temelju sadržajne analize relevantnih međunarodnih baza vodenih znakova izrađen je aplikacijski profil potreban za izradu baze podataka vodenih znakova te protokol digitalizacije. Mogućnosti filigranoloških istraživanja prikazane su kroz studiju slučaja. Rezultati. Rad je donio pregled stanja istraživanja u području filigranologije u Hrvatskoj te utvrdio potrebu za uporabom skupne online dostupne baze vodenih znakova kao pretpostavke daljnjih sustavnih filigranoloških aktivnosti. Prikazana je baza podataka vodenih znakova VoZnaZD, njezine značajke, mogućnosti i aplikacijski profil za opis vodenih znakova. Studijom slučaja dokazane su mogućnosti filigranoloških istraživanja u kontekstu istraživanja pisane baštine. Ograničenja. Analizu mogućnosti filigranoloških istraživanja potrebno je učiniti na širem korpusu, za što je potrebna suradnja šire zajednice.Aim and purpose. The project of digitization and research of watermarks of Glagolitic manuscripts of Zadar provenance has been carried out at the University of Zadar as part of the project Digitization, bibliographic description and research of texts written on Glagolitic, Croatian Cyrillic and Latin scripts until the end of the 19th century in Zadar and Šibenik areas. This paper describes the preliminary and the first stages of the project, the goal of which is to study the possibilities of watermark research in the context of written heritage studies. In order to create the prerequisites for watermark research, within the preliminary project phase, the protocol for watermark digitization was proscribed, a watermark database was created, and the watermarks on paper were digitized and described. The purpose of the research is to identify the possibilities and obstacles of watermark research as well as the role of the structured watermark database in watermark research. Approach. A theoretical framework was designed on the bases of the literature overview. The content analysis of the relevant international watermark databases was conducted for the purpose of creating an application profile of the watermark database and digitization protocol. The possibilities of watermark research were investigated by a case study method. Results. The article presents a comprehensive review of the literature on watermark research in Croatia and demonstrates the need for the development of an online watermark database as a prerequisite for further systematic watermark research. The VoZnaZD watermark database and its features are described, as well as it possibilities and application profile for watermark description. The case study proved the possibilities of the watermark research in the context of the written heritage research. Limitations. A new analysis of the watermark research needs to be done on a larger corpus, which requires the cooperation of the wider community.
rrep
24
NaslovStudentski znanstveni radovi dostupni na portalu Hrčak : analiza radova koji su napisani na temelju diplomskih radova pohranjenih u repozitoriju Dabar = Student research papers available under Hrčak portal : the analysis of papers based on graduate theses from the Dabar repository / Snježana Dimzov, Ivana Batarelo Kokić, Mate Juric.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisCilj. Rad problematizira trend objavljivanja radova napisanih na temelju diplomskih radova objavljenih u znanstvenim časopisima u otvorenom pristupu. Objašnjen je doprinos repozitorija znanstvenih radova institucijskoj vidljivosti, kao i uloga knjižnice u oblikovanju repozitorija. U radu se analizira koliko je znanstvenih članaka proizašlo iz diplomskih radova studenata triju filozofskih fakulteta te se utvrđuje učestalost pristupa i preuzimanja diplomskih i znanstvenih radova i njihovu citiranost. Istražuje se koliko je vremena potrebno da bi se diplomski rad pretvorio u članak i koje su prevladavajuće kategorizacije tih članaka. Pristup/metodologija/dizajn. Korišten je bibliometrijski pristup, uz metodu analize sadržaja koja je obuhvatila sljedeće pokazatelje: citiranost, zastupljenost znanstvenih radova po znanstvenim područjima, kategorizaciju radova, autorstvo, vrijeme objave te broj pregleda i preuzimanja radova. Polazište za istraživanje bili su svi diplomski radovi pohranjeni u repozitoriju Dabar na tri usporediva filozofska fakulteta u Splitu, Rijeci i Osijeku od 2013. do 2020. godine, ukupno 2791 rad. Nakon povezivanja diplomskih radova s proizašlim znanstvenim radovima objavljenim na portalu Hrčak testirane su razlike u citiranosti i vidljivosti radova u dvama sustavima. Rezultati. Istraživanje je pokazalo da se približno 6 % diplomskih radova iz društvenog područja i 2 % radova iz humanističkog područja preoblikuje u znanstvene članke objavljene u časopisima dostupnim u otvorenom pristupu na portalu Hrčak. Većina znanstvenih članaka objavi se do dvije godine nakon pohrane diplomskog rada u repozitoriju. Objavom radova u časopisima dostupnim na portalu Hrčak značajno se poboljšava njihova vidljivost. Potvrđena je i važnost otvorenog pristupa diplomskim radovima u sustavu Dabar.Ograničenja istraživanja odnose se prije svega na početni odabir radova iz područja društvenih i humanističkih znanosti.Purpose. The paper discusses the trend of publishing papers based on graduate theses in open access scientific journals. The contribution of the repository of scientific papers to institutional visibility is explained, as well as the role of the library in designing and maintaining the repository. The study focuses on the analysis of the number of scientific research papers that originated from the graduate theses of the students of the three faculties of humanities and social sciences, and the frequency of access and download of the graduate thesis, and scientific papers and their citations. Furthermore, it is explored how long it takes to turn a thesis into an article, and what are the predominant categorizations of these articles. Approach/methodology/design. A bibliometric approach is used, with the content analysis research method that included the following indicators: citations, representation of scientific papers by scientific fields, categorization of papers, authorship, date of publication, and the number of reviews and downloads. The starting point for the research were all graduate theses stored in the Dabar repository at three comparable faculties of humanities and social sciences in Split, Rijeka, and Osijek in the period from 2013 to 2020, a total of 2791 papers. After connecting the diploma theses with the resulting scientific papers published on the Hrčak portal, the differences in citations and visibility of papers in the two systems were tested. Findings. The research has shown that approximately 6% of diploma theses from the field of social sciences and 2% of papers from the humanities are transformed into scientific papers published in journals available on the Hrčak portal. Most scientific papers are published up to two years after the graduate thesis is stored in the repository. The publication of papers in the journals available on the Hrčak portal significantly improves their visibility.
rrep
25
NaslovPitanje opstanka tradicionalnih papirnih izvora informacija u suvremenim knjižnicama : osvrt na istraživanja provedena u visokoškolskim knjižnicama = The survival of traditional paper sources of contemporary libraries : a review of research conducted in academic libraries / Zorica Antulov, Kristian Burčul.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisCilj. Cilj je rada dobiti uvid u interes suvremenih studenata, korisnika visokoškolskih knjižnica (specijalnih knjižnica usmjerenih na znanost i znanje) za njihove tradicionalne tiskane izvore. Metoda. Na temelju pregleda rezultata većeg broja istraživanja provedenih u proteklom desetljeću u Hrvatskoj i svijetu, kao i na temelju razmatranja stavova uglednih znanstvenika o ovoj temi, nastoji se dobiti uvid u dosadašnji interes studenata za tiskane izvore (izvore koji u vremenu „eksplozije informacija“ ne donose brze informacije). Osobito je važno pritom uočiti eventualne promjene koje se po tom pitanju događaju tijekom vremena. Sintezom promatranih i analiziranih rezultata i stavova nastoji se sagledati moguća slika dogledne budućnosti tih izvora. Rezultati. Premda spadaju u vrstu korisnika za koje bi se očekivalo kako će pokazivati veći interes prema internetskim izvorima informacija, interes za tiskane izvore informacija među studentima još je uvijek vrlo visok. Istraživanja pokazuju kako se interes za određene e-izvore (uglavnom časopise i baze podataka) s vremenom povećao, no kako je pritom tiskana knjiga studentima ostala preferirani informacijski izvor. Studenti i dalje radije uče iz tiskanih udžbenika, a uz slabu dostupnost i nedostatno poznavanje nemogućnost se dubinskog učenja iz e-udžbenika ističe kao jedan od glavnih razloga tome. Iako se, barem kada je riječ o tiskanoj knjizi, može zaključiti kako nije riječ o izvoru kojem prijeti skori nestanak, određeni pokazatelji uočeni kroz rezultate pregledanih istraživanja ukazuju kako bi veća prilagodba na e-izvore i poboljšanje tehnologije mogli u budućnosti dovesti do određenih promjena u stavovima studenata koje bi se kretale u korist e-izvora. Originalnost. Promatranje interesa knjižničnih korisnika za knjižnične izvore informacija iznimno je bitno za budućnost suvremenih knjižnica.Purpose. The aim of this survey is to gain insight into the interest contemporary students, who are users of academic libraries (libraries specialized for subjects of science and knowledge) have for its traditional printed sources. Method. Based on results of numerous researches done in previous decade, both in Croatia and worldwide, along with the consideration of views prominent scientists have about this topic, the interest students have for printed sources (sources that in time of „explosion of information“ do not give quick information) is seek to be understood. It is also of great importance to see if the changes surrounding this topic happen over time. Synthesizing observed and analized results and viewpoints, it is tried to forsee the future for this sources. Results. Despite being type of users that would be expected to prefer quick internet sources, the interest students show towards printed sources of information is still extremely high. The researches show that the interest for certain e-sources (primarly magazines and databases) increased over time, but that printed book is still preferred source of information by students. Among other reasons such as poor accessibility and insufficient knovledge, the inabillity of deep leraning from e-textbooks, is one of a mayor reasons why students still prefer learning from printed textbooks. Despite printed book being a source that is not going to get extinct in any time soon, the results indicate that with greater adaptation to e-sources and development of technology future students may favour e-sources more than traditional, printed ones. Originality. Observing the interest library users show towards sources of information is of a vital importance for the future of contemporary libraries. Each new survey along with review (analysis and synthesis of results and information about this topic) is of certain value.
rrep
26
NaslovNabavna politika i izgradnja knjižničnih zbirki u visokoškolskim knjižnicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku = Acquisition policy and formation of library collections in higher education institutions of Josip Juraj Strossmayer University of Osijek / Gordana Gašo, Jasminka Mihaljević, Ljiljana Siber.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisCilj. Rad prikazuje stanje i promjene u nabavnoj politici kao važnoj fazi u procesu izgradnje zbirki u visokoškolskim knjižnicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku temeljom longitudinalnog istraživanja provedenog tijekom ožujka 2015. i ožujka 2019. godine. Istraživanje ima za cilj utvrditi na koji se način provodi nabava prema vrsti građe i obliku nabave, ima li značajnijih promjena u izgradnji knjižničnih zbirki u promatranom razdoblju te postoje li pisani dokumenti fakulteta i knjižnice kojima je uređena izgradnja knjižničnih zbirki, na koji se način provodi kontinuirana i sustavna nabavna politika i koliko matična ustanova unutar koje djeluju knjižnice na Sveučilištu u Osijeku utječe na donošenje odluka u upravljanju zbirkama i koji je najbolji način njihova rješavanja. Metodologija. Istraživanje je provedeno uz pomoć kvantitativnih i kvalitativnih metoda. Kvantitativni podatci dobiveni su online anketnim upitnikom koji je sudionicima istraživanja bio dostupan putem poveznice proslijeđene elektroničkom poštom. Sudionici istraživanja voditelji su visokoškolskih knjižnica pri fakultetima, akademijama i odjelima, sastavnicama Sveučilišta u Osijeku. U istraživanju 2015. godine sudjelovalo je 13, a u istraživanju 2019. godine 15 ispitanika. Kvalitativni podatci dobiveni su polustrukturiranim intervjuom provedenim tijekom listopada 2020. godine. U intervjuu je sudjelovalo 5 voditelja visokoškolskih knjižnica i 1 djelatnik Službe nabave Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek. Rezultati. Rezultati upitnika upotrijebljeni su za raspravu na zajedničkom sastanku voditelja visokoškolskih knjižnica Sveučilišta u Osijeku o koristima istraživanja u pogledu mogućnosti za postavljanje matrice ili okvira za pisanu politiku nabave kao faze u procesu izgradnje zbirki u visokoškolskim knjižnicama.Goal / Purpose. The paper aims to present the state and changes in the acquisition policy and building of library collections in the higher education institutions libraries of Josip Juraj Strossmayer University of Osijek based on a longitudinal research conducted in March 2015 and in March 2019.The research aims to determine the way the acquisitions are carried out according to the type of library material and the form of acquisition, point to the changes that have taken place in organizing library collections in the observed period and explore whether there are written guidelines of the faculties and libraries regulating the acquisition and building of library collections, as well as the level of influence of the particular university unit in which the libraries of the University of Osijek are active, when it comes to decision-making in managing the collections and the best solution practices. Methodology. The research was conducted by applying qualitative and quantitative methods. The quantitative data were collected by an online questionnaire available to the research participants via a link forwarded by e-mail. The participants in the research were the head librarians of the higher education libraries at the faculties, academies, and departments, constituencies of the University of Osijek. In the 2015 research there were 13, and in the 2019 research there were 15 participants. The qualitative data were collected by a semi-structured interview conducted in October 2020. Five head librarians from the higher education institution libraries and one employee in the Acquisition Services of the City and University Library of Osijek participated in the interview. Results.
rrep
27
NaslovObvezni primjerak Republike Hrvatske : zakonodavni okvir = Legal deposit of Republic of Croatia : legislative framework / Vesna Golubović.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisCilj. Cilj je rada opisati instituciju i sustav obveznog primjerka u Republici Hrvatskoj kroz zakonodavni okvir nacionalnog zakonodavstva i međunarodnih smjernica. Metodologija. Aktualni model sustava obveznog primjerka Republike Hrvatske reguliran je zakonskim i podzakonskim aktima – Zakonom o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti i Pravilnikom o obveznom primjerku. Model se uspoređuje s međunarodnim smjernicama za reguliranje modela obveznog primjerka u nacionalnim zakonodavstvima (UNESCO, IFLA). Rezultati. Rezultati usporedbe modela obveznog primjerka kroz zakonske i podzakonske akte pokazuju usklađenost hrvatskog nacionalnog zakonodavstva s međunarodnim smjernicama. Društveni značaj. Zakonske odredbe o prikupljanju, pohrani i zaštiti obveznog primjerka omogućuju organizaciju i strukturu sustava koji doprinosi očuvanju nacionalnog i kulturnog identiteta i globalnu vidljivost. Originalnost/vrijednost. Opisan je razvoj institucije i sustava obveznog primjerka Republike Hrvatske kroz povijest sa svrhom stvaranja nacionalne zbirke knjižnične građe te njezine pohrane i zaštite radi osiguravanja trajne dostupnosti nacionalne pisane (objavljene) kulturne baštine.Purpose: The goal of the paper is to describe the concept and the system of legal deposit in the Republic of Croatia by presenting the national legislative framework and international guidelines. Methodology: The current model of the system of legal deposit in the Republic of Croatia is regulated by legal and decree-level acts: Law on Libraries and Library Activity and Legal Deposit Regulations. This model is compared to the international guidelines (UNESCO, IFLA) pertaining to legal deposit in national legislations. Finding or Results: The results of the comparison of the legal and decree-level acts pertaining to legal deposit demonstrate the level of harmonisation of the Croatian legislation with the international guidelines. Social implications: Legal regulations about collecting, storage, and protection of legal deposit enable organisation and structure of the system which contributes to the preservation of the national and cultural identity and global visibility. Originality/ value: A historical overview of the development ofthe concept and the system of legal deposit in the Republic of Croatia is presented, the aim of which was to create a national collection of library material, and by storing and protecting it ensure the permanent availability of the national written (published) cultural heritage.
rrep
28
NaslovVrednovanje zbirke visokoškolske knjižnice pomoću citatne analize = Knjižnica "Andrija Štampar", Medicinski fakultet u Zagrebu = Evaluation of an academic library collection using a citation analysis : the Andrija Štampar library School of medicine in Zagreb / Lovela Machala Poplašen, Kristina Romić.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisCilj. Cilj je ovog rada opisati i kritički analizirati primjenu citatne analize u vrednovanju knjižničnih zbirki Knjižnice „Andrija Štampar“, visokoškolske knjižnice Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Metodologija. Citatnom analizom analizirano je ukupno 235 diplomskih radova diplomskog studija Sestrinstva na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju od 2014. do 2017. godine. Izabrani uzorak diplomskih radova pokriva različite medicinske specijalizacije koje obuhvaćaju ključne discipline medicinskih znanosti. Rezultati. Analiza je dokazala da knjižnična zbirka djelomično zadovoljava potrebe te specifične skupine korisnika. Istraživanje je otkrilo da su časopisi najpoželjniji izvor informacija koje studenti rabe u sestrinskom području, čineći 56% ukupnog broja citata. Studenti diplomskog studija Sestrinstva rabe časopise koji su im poznati i lako dostupni. Praktična primjena. Ovaj rad ukazuje da je citatna analiza prikladna metoda za prikupljanje pokazatelja o stvarnoj uporabi knjižničnih i informacijskih izvora. Originalnost/vrijednost. Ovaj rad želi doprinijeti razumijevanju kvalitete knjižničnih zbirki u visokoškolskoj knjižnici.Purpose. The aim of this paper is to describe and critically analyse the application of citation analysis in the evaluation of the “Andrija Štampar” Library collection, an academic library of the Zagreb University School of Medicine, the School of Public Health in Croatia. Methodology/Approach. A total of 235 master’s theses from the Graduate Program of Studies in Nursing at the University of Zagreb School of Medicine in the period from 2014 to 2017 were examined using citation analysis. The selected sample of master’s theses has a broad range of specialisations which encompass key disciplines in medical sciences. Results. The results show that the library collection meets the needs of this specific group of users. The study revealed that the journals were the most preferred source of information used by the students in the field of nursing, accounting for 55.7% of total citations. The nursing students used the journals familiar to them that are easily accessible and available in open access. Practical implications. This paper indicates that citation analysis is a valid method for collecting indicators on the actual use of library information sources. Originality The paper aims to contribute to the understanding of the quality of library collections in the academic library.
rrep
29
NaslovKnjižnice Osječkog sveučilišta na Facebooku : zašto nam je lajkanje važno? = Libraries of the University of Osijek on Facebook : why liking is important to us? / Vesna Zobundžija, Elizabeta Dragun.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisSvrha ovoga rada je istražiti prisutnost visokoškolskih knjižnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na društvenoj mreži Facebook i analizirati njihovu aktivnost. Predstavljena je kvantitativna i kvalitativna analiza Facebook stranica sedam visokoškolskih knjižnica kako bi se utvrdilo koji su sadržaji na stranicama najpopularniji i koliko Facebook može pomoći knjižnicama u promoviranju aktivnosti i uspostavljanju bolje komunikacije s korisnicima. Pristup/Metodologija. Pregledavanjem mrežnih stranica svih sastavnica Sveučilišta koje imaju odjel knjižnice, ustanovljeno je da 7 od 15 knjižnica imaju svoje Facebook stranice. Utvrđivanjem broja oznaka Sviđa mi se i broja pratitelja, utvrđena je i uspoređena popularnost stranica, a u sljedećem koraku promatrana je aktivnost knjižničara na Facebook stranicama prebrojavanjem objavljenih fotografija, video zapisa, događaja i bilješki. Podatci o objavama i reakcijama pratitelja detaljno su kvantitativno i kvalitativno analizirani za razdoblje od 1. 1. do 30. 4. 2020. Na kraju su istaknute i najpopularnije objave po pojedinim knjižnicama. Rezultati. Analiza je pokazala da manje od polovine knjižnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku ima svoju Facebook stranicu. Najviše oznaka Sviđa mi se i najveći broj pratitelja ima Facebook stranica Knjižnice Filozofskog fakulteta. Pretpostavku da na broj sviđanja i praćenja stranice utječu i ukupan broj studenata određenog fakulteta, datum kreiranja stranice te pripadaju li fakulteti društveno-humanističkim znanostima ili području znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike (STEM), nismo uspjeli dokazati. Popularnost Facebook stranica ipak najviše ovisi o vrsti i sadržaju objava, broju fotografija, video zapisa i događaja. Najbolji pokazatelj popularnosti je broj reakcija na objave, broj komentara i dijeljenja.Purpose. The purposeof thispaper is to investigate the presence of academic libraries at the Josip Juraj Strossmayer University in Osijek on the social network Facebook, and to analyze their activity. A quantitative and qualitative analysis of the seven academic libraries’ posts that have their own Facebook pages was carried out to determine which content on the sites is most popular and how much Facebook can help libraries to promote their activities and establish better communication with users. Approach/methodology/design. By browsing the websites of all University components that have libraries, it was found that 7 out of 15 libraries have their own Facebook pages. By determining the number of „likes“ and the number of followers, the popularity of each library Facebook page was estimated. In the next step, the activity of librarians on the Facebook pages was observed by counting published photos, videos, events, and notes. The data on the posts published by the libraries and the reactions of the followers were analyzed in detail quantitatively and qualitatively for the period from January 1st to April 30th 2020. Finally, the most popular posts on library Facebook pages were highlighted. Results. The analysis showed that less than half of the libraries of the Josip Juraj Strossmayer University in Osijek do not have their own Facebook page. The Faculty of Humanities and Social Sciences has the largest numbers of „likes“ and followers on their page. We have not been able to prove the assumption that the numbers of „likes“ and followers of the pages are influenced by the size of the total number of students of a certain faculty, the date of creation of the site, and whether the faculties belong to the social sciences or STEM. The popularity of the Facebook pages, however, depends mostly on the type and content of the posts, the number of photos, videos, and events.
rrep
30
NaslovSadržajna obrada nevjerodostojne stručne građe u narodnim knjižnicama = Subject analysis of unreliable nonfiction materials in public libraries / Božica Dragaš, Snježana Ercegovac, Marija Turković Kordić.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisCilj. Cilj je rada dati uvid u aktualnu praksu sadržajne obrade nevjerodostojne stručne građe u hrvatskim narodnim knjižnicama te propitati mogućnosti da se postojećim alatima sadržajne obrade napravi razlika između takve građe i građe koja je stručno i znanstveno utemeljena. Pristup/metodologija. Sadržajna obrada stručne građe u narodnim knjižnicama tematizira se s obzirom na ulogu knjižnica u sprječavanju širenja lažnih vijesti, dezinformacija i pseudoznanstvenih ideja. Potom se razlažu obilježja znanstveno neutemeljene stručne građe te se aktualna praksa njezine sadržajne obrade ilustrira s pet primjera publikacija čije su klasifikacijske oznake, predmetne odrednice i anotacije pregledane pretraživanjem mrežnih kataloga narodnih knjižnica okupljenih u tri velika skupna kataloga s obzirom na knjižnični softver kojim se koriste: CROLIST, MetelWIN i ZaKi. Rezultati. Kataložni zapisi odabranih primjera publikacija upućuju na to da se u hrvatskim narodnim knjižnicama klasifikacijskim oznakama, predmetnim označivanjem i anotacijama ne pravi razlika između nevjerodostojne stručne građe i građe utemeljene u suvremenim znanstvenim paradigmama, što korisnike izlaže mogućim dezinformacijama pri pretraživanju stručne građe u slobodnom pristupu jednako kao i u online okruženju. Originalnost/vrijednost. S obzirom na važnost knjižnica u promicanju vjerodostojnih informacija i suzbijanju lažnih vijesti, ovaj rad upućuje na nužnost promišljanja o aktualnoj praksi sadržajne obrade nevjerodostojne stručne građe, čija je produkcija intenzivirana posljednjih desetljeća te ona čini dio zbirki stručne građe narodnih knjižnica. Premda na opasnost od širenja pseudoznanstvenih informacija znanstvenici upozoravaju dugi niz godina, a s problemima vezanim uz tu temu knjižničari se susreću svakodnevno u radu s korisnicima, ovo je prvi rad koji tematizira sadržajnu obradu takve građe u hrvatskim narodnim knjižnicama.Aim. The aim of the paper is to give an overview of the current approaches to the subject analysis of unreliable nonfiction materials in the Croatian public libraries, and to research the potential of the existing subject analysis tools to differentiate between such materials and those that are based on scientific and expert knowledge. Approach/methodology. In this paper, the subject analysis of unreliable nonfiction materials in public libraries is approached in relation to the role of libraries in preventing the spread of false news, disinformation, and pseudoscientific ideas. Subsequently, the characteristics of scientifically unreliable publications are examined, and current approaches to the subject analysis of such materials are illustrated through five publications whose classification classes, subject headings, and annotations were examined by browsing the online catalogues of the public libraries combined into three extensive union catalogues according to their library software: CROLIST, MetelWIN, and ZaKi. Results. The catalogue records of the selected publications reveal that there is no distinction made in the Croatian public libraries between unreliable nonfiction materials and materials based on current scientific paradigms through the classification class numbers, the assigned subject headings, and annotations, which exposes users to possible disinformation when browsing nonfictionmaterials in both open-stack collections and online. Originality/value. Taking into account the importance of libraries in promoting reliable information and preventing false news, this paper indicates the need to reevaluate the current procedures of the subject analysis of unreliable nonfiction materials whose production has intensified during the last decades and which constitute a portion of the nonfiction collections in public libraries.
rrep
31
NaslovPovijest knjižnica u Zaprešiću i okolici = History of libraries in Zaprešić area / Marija Bartolić, Janja Severović, Vlasta Šolc.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisCilj. Cilj rada je, na temelju literature, dokumenata te informacija kojima raspolažu ravnatelji i voditelji pojedinih knjižnica, otkriti, prikupiti i analizirati podatke te izraditi što vjerodostojniji, sustavan pregled razvoja knjižnica na području Zaprešića i okolice od osnutka prve knjižnice do kraja 2018. godine. Pristup/metodologija. Istraživanju se pristupilo iščitavanjem literature i dostupnih dokumenata. Budući da se utvrdilo da su informacije u tim izvorima nedostatne, knjižnicama Zaprešića i okolice poslan je upitnik s pitanjima o razvoju i aktualnom stanju, na koji su sve odgovorile. Istraživanjem su obuhvaćene sve knjižnice koje djeluju ili su djelovale na području Zaprešića i okolice (narodne, školske i visokoškolska). Rezultati. Na temelju literature i odgovora ravnatelja ili voditelja knjižnica prikazan je razvoj knjižnica Zaprešića i okolice prema vrstama knjižnica te unutar pojedinih vrsta kronološki. Nastojalo se ponuditi potpunu sliku o radu svake knjižnice, od podataka o osnutku i najvažnijih informacija iz prošlosti, zaključno s aktualnim stanjem i djelovanjem. Ustanovljeno je da knjižnice međusobno vrlo dobro i često surađuju. Pokazano je da su na području Zaprešića i okolice knjižnice bile i ostale važan čimbenik života naselja te da idu ukorak s promjenama i razvojem u knjižničarskoj struci i društvu općenito. Originalnost/vrijednost. Rad nudi prvi sustavan pregled razvoja knjižnica Zaprešića i okolice. Tijekom istraživanja je pronađeno te u radu prikazano više nepoznatih ili manje poznatih informacija o knjižnicama koje bi mogle biti vrijedne budućim istraživačima.Purpose. The purpose of this paper is to collect information from the professional and scientific literature, documents and records, and interviews with library directors in order to analyze facts and make a more comprehensive, systematic overview of the development of libraries in Zaprešić and its surrounding area from the foundation of the first library until the end of 2018. Approach/methodology. The approach was a systematic search of the professional literature and available documents. It was concluded that the information in these sources were insufficient and it was decided to prepare a questionnaire with the questions about the development and current status of the libraries, which was sent to the libraries in Zaprešić and surrounding area. All the libraries responded to the questionnaire. The survey covered all libraries in the Zaprešić area (public, school, and university libraries). Findings. A detailed analysis of the literature and responses of the library directors and librarians was performed and the development of libraries in Zaprešić and surrounding area was presented. The presentation was made according to the type of libraries and chronologically. The aim was to show the complete picture of all libraries from the beginning and to the present state and activities. The results have shown that the libraries cooperate very well and very often. Also, it was observed that in the Zaprešić area the libraries have always played a very important role in everyday life of the community in the past and present, and that they are keeping pace with the modern changes in society and the development of library profession. Originality/value. This paper offers the first systematic review of libraries in Zaprešić and surrounding area. During the research process, a number of mostly unknown or less known facts about the libraries were revealed which could be invaluable to future researchers.
rrep
32
NaslovPotrebe i zadovoljstvo korisnika bibliobusa Gradske knjižnice Zadar = Mobile library Zadar users' needs and satisfaction / Marko Pavlović, Mate Juric.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisCilj. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi informacijske potrebe i čitateljske navike korisnika bibliobusa Gradske knjižnice Zadar, te njihovo zadovoljstvo postojećim uslugama i izborom građe koju nudi bibliobusna služba. Svrha je bila prikupiti povratne informacije korisnika kako bi se podržao nastavak usluga koje su korisnicima važne, uz moguća daljnja unaprjeđenja usluga. Pristup/metodologija/dizajn. Anketirano je 100 korisnika bibliobusa svih dobnih skupina tijekom ljeta 2019. godine, te su provedena dva intervjua s informatorima tijekom ljeta 2020. godine. Uzorkom su obuhvaćeni korisnici s otoka i priobalnih područja koje obilazi bibliobus br. 2 Gradske knjižnice Zadar. Rezultati. Dvije su glavne skupine korisnika bibliobusa: učenici i odrasle osobe. Učenici više posuđuju multimediju, zabavne i knjige o sportu, te čitaju dječje knjige, dok odrasli više posuđuju beletristiku i publicistiku. Zaposlene osobe i umirovljenici su uglavnom zadovoljni izborom knjiga, dok su učenici izrazito zadovoljni. Korisnici su izrazito zadovoljni uslugama knjižničara - informatora. Informatori prilagođavaju preporuke i dostupnost građe jer dobro poznaju potrebe većinom redovitih korisnika. Ograničenja. Uzorkom nije obuhvaćen bibliobus 1 koji u većoj mjeri obilazi kopneni dio Zadarske županije. Istraživanje je provedeno tijekom ljeta, a velik broj stajališta bibliobusa je uz škole koje su u tom periodu prazne. Praktična primjena. Unaprjeđenje i proširenje građe i usluga može se provesti na temelju prijedloga korisnika i podataka o razinama zadovoljstva pojedinim uslugama. Društveni značaj. Uvid u potrebe korisnika knjižnica u ruralnim područjima omogućuje nastavak brige za izjednačavanjem pristupa informacijama u ruralnim i urbanim područjima. Visoko zadovoljstvo korisnika potvrđuje nezamjenjivu ulogu bibliobusa Gradske knjižnice Zadar po pitanju pružanja usluga u županijskim naseljima koja nemaju stacioniranu knjižnicu.Purpose. The aim of this research was to determine the information needs and reading habits of the users of the mobile library services of the Zadar Public Library, as well as their satisfaction with the existing services and the choice of library materials available at the mobile library service. The purpose was to gather user feedback in order to support the continuation of the services that are important to the users, with the possible further service improvements. Approach/methodology/design. The research included a questionnaire that was distributed to 100 mobile library users of all ages during the summer of 2019, and two interviews with the information services librarians that were conducted during the summer of 2020. The sample included the users from the islands and coastal areas that are served by the mobile library no. 2 from the Zadar City Library. Findings. Pupils and adults arethe two main groups of mobile library users. The pupils borrow more multimedia, entertainment, and sports books, and they read children’s books, while the adults borrow more fiction and non-fiction books. The adult users, who are employed or retired, stated that they were mostly satisfied with the choice of books, while the pupils were completely satisfied. The users were completely satisfied with the information services librarians. These librarians take care of user recommendations and availability of library materials because they are well aware of the needs of the regular library members. Research limitations. The sample did not include the mobile library service no. 1, which serves mainly the inland of the Zadar County. The research was conducted during the summer, and most of the mobile library stops that are next to the schools were empty because of the summer holidays. Practical implications.
rrep
33
NaslovDruštvena uloga narodnih knjižnica u suvremenim društvima : informiranost knjižničara o interkulturalizmu i interkulturnosti = The role of public libraries in modern society : librarians' familiarity with multiculturalism and interculturalism / Marina Putnik, Boris Badurina.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisCilj. Rad se temelji na istraživanju utjecaja kulturne različitosti na društvenu ulogu narodnih knjižnica u suvremenim multikulturnim društvima kakvo je i hrvatsko društvo. Cilj istraživanja bio je istražiti potencijale i ulogu narodnih knjižnica za promicanje interkulturnih vrijednosti u hrvatskom kulturno pluralnome društvu Metodologija. Dio istraživanja prikazanog u radu temelji se na metodi ankete. Anketiranje je provedeno online upitnikom na prigodom uzorku od ukupno 177 knjižničara visoke i više stručne spreme zaposlenih u narodnim knjižnicama u Republici Hrvatskoj. Prilikom obrade prikupljenih podataka korištene su deskriptivne i inferencijalne statističke metode. Glavno istraživačko pitanje bilo je: Koji su potencijali narodnih knjižnica za promicanje interkulturnih vrijednosti u društvu s postavljenom pretpostavkom da postojeći potencijali nisu dovoljno iskorišteni za promicanje interkulturnih vrijednosti u društvu. Rezultati. Rezultati istraživanja ukazuju na osjetljivost i osviještenost knjižničarske zajednice na različite kulturne potrebe građana u hrvatskom kulturno pluralnome društvu te o narodnoj knjižnici kao mjestu gdje se te potrebe realiziraju. Narodne knjižnice prepoznaju svoju ulogu kao važnog dionika u multikulturnom društvu, te percipiraju promicanje multikulturnih i interkulturnih vrijednosti kroz knjižnične službe i usluge kao jednim od zadataka narodnog knjižničarstva. Ipak rezultati pokazuju da potencijali nisu u potpunosti prepoznati. Originalnost. Dosadašnja istraživanja na području knjižničarstva u Hrvatskoj kretala su se u smjeru sagledavanja stanja u knjižnicama, i to u kontekstu prepoznavanja multikulturnih knjižničnih sadržaja u okvirima pružanja knjižničnih usluga kao što su primjerice izgradnje manjinskih jezičnih zbirki i tome slično.Goal. The paper is based on a research of cultural differences in modern multicultural society. The goal of the research was to investigate public libraries’ role and potential in promotion of intercultural values in the Croatian plural society. Methodology. The part of the research presented in this paper was conducted by a survey. The total of 177 responses were obtained through the online survey from the librarians with bachelor’s or master’s degrees employed in Croatian public libraries. The results were analyzed using the descriptive and inferential statistics method. The main research question was: What are the public libraries’ potentials for promoting intercultural values, with the research hypothesis that the existing potentials are not sufficiently used. Results. The research results show the awareness and sensitivity of the librarian community to the cultural needs of the Croatian citizens. It is also evident that libraries are places for realisation of these needs. Public libraries recognise their role as an important stakeholder in multicultural society and see the promotion of multicultural and intercultural values as one of the key roles of public librarianship. Nevertheless, the results show that these potentials are far from being fully exploited. Originality. The previous researches in Croatia have perceived the public libraries’ role in context of multiculturalism mostly as places that provide minority collections and organize activities for the minorities. In addition, these researches have not differentiated between multicultural and intercultural services and activities. Therefore, the significant contribution of this paper lies in setting the scope for the critical evaluation of the theoretical and methodological approaches for future research on intercultural topics in Croatian librarianship.
rrep
34
NaslovRazvoj narodnih knjižnica u Hrvatskoj prema zelenim knjižnicama = The development of public libraries in Croatia towards green libraries / Radovan Vrana, Ana Zečević.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisCilj. Rad je posvećen pokretu zelenih knjižnica u Republici Hrvatskoj, s naglaskom na narodne knjižnice. Uz uvodni dio o koncpetu zelenih knjižnica, rad u svojem središnjem dijelu nudi prikaz rezultata istraživanja u narodnim knjižnicama u RH o temi zelenih knjižnica. Cilj istraživanja bio je utvrditi trenutno stanje i istražiti razvijaju li se narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj prema zelenim knjižnicama ispitivanjem sljedeća tri elementa zelene knjižnice: zgrada knjižnice, poslovanje zelene knjižnice te knjižnične usluge. Pristup/metodologija/dizajn. Uvodni teorijski dio rada napisan prema dostupnoj literaturi, dok je središnji dio rada posvećen istraživanju u kojem je korištena metoda ankete provedena uz pomoć online anketnog upitnika. Uzorak istraživanja odnosi se na sve narodne knjižnice u RH kako bi se stvorila cjelovita slika o temi zelenih knjižnica u narodnim knjižnicama u RH. Rezultati. Istraživanje u kojem su sudjelovale 82 narodne knjižnice u RH pokazalo je da većina knjižnica u zgradama ne provodi financijski dostupne mjere štednje energije, ali da su neka od načela zelenog poslovanja ipak zastupljena u njihovom poslovanju (odvajanje papira za reciklažu te štednja papira i tinte u većini knjižnica). Utvrđeno je da su ispitane knjižnice zainteresirane za razvijanje zelenih knjižničnih usluga te da većina knjižnica u svoj program uvrštava i događanja ekološke tematike. Međutim, isto tako iz provedene ankete proizlazi da je potrebno educirati same knjižničare o konceptu zelene knjižnice, motivirati ih te kod njih razvijati ekološku svijest. Osim nedovoljne educiranosti ili zainteresiranosti zaposlenika za koncept zelene knjižnice, pokazalo se da prepreka razvoju narodnih knjižnica u Hrvatskoj u zelenom smjeru mogu biti nedovoljan broj knjižničnog osoblja, neadekvatan prostor te nedostatak financijskih sredstava.Purpose. This paper deals with the Green Library Movement in the Republic of Croatia, with an emphasis on public libraries in Croatia. After the introductory part about the green libraries, the central part of the paper presents the results of the research about green libraries in the public libraries in Croatia. The aim of the research was to determine the current situation and to examine whether the public libraries in Croatia are developing towards green libraries by examining the following three elements of a green library: the library building, the green operation, and library services. Approach/methodology/design. The introductory part of the article is based on the available literature about green libraries, while the central part presents the research that used an online questionnaire as a research method. The research aimed to include all public libraries in the Republic of Croatia. Findings. The research was carried out in 82 public libraries in Croatia and it has shown that the majority of libraries did not apply financially available measures for energy saving, although some principles of green operation were present in libraries (waste sorting, paper saving, printer cartridge saving). The results indicate a considerable interest of public libraries in Croatia in the development of green library services and that the majority of libraries include ecological topics in their activity plans. However, the research results also indicate the need for additional education of librarians about green library concept in order to motivate librarians to develop ecological awareness. In addition to the insufficient education of librarians about the concept of green libraries, the insufficient number of library staff is also a problem in the public library development in Croatia, as well as inadequate library space and facilities, and lack of financial means.
rrep
35
NaslovInterpretacija pisane baštine - potrebna znanja informacijskih stručnjaka = Written heritage interpretation - required knowledge of information professionals / Ines Horvat, Damir Hasenay.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisCilj. Pisana je baština jedna od najzastupljenijih pojavnosti kulturne baštine u arhivima, knjižnicama i muzejima te se u njenim vrijednostima, posebice informacijskoj, krije potencijal za organizaciju aktivnosti kojima se podiže razina osviještenosti javnosti i razumijevanja pisane baštine. Organizacija takvih aktivnosti treba proizlaziti iz nepristrane analize pisane baštine čiji je rezultat objektivan opis sadržaja i vrijednosti pisane baštine na kojemu se trebaju temeljiti aktivnosti interpretacije pisane baštine namijenjene široj javnosti ili pak ciljanoj korisničkoj skupini. Cilj rada je prepoznati područja znanja koja informacijski stručnjaci trebaju posjedovati kako bi bili u mogućnosti interpretirati pisanu baštinu. Metodologija. Pretpostavka je da informacijski stručnjaci koji su u dodiru s pisanom baštinom, trebaju posjedovati znanja s područja izgradnje i organizacije zbirki, upravljanja zaštitom kulturne baštine, organizacijom usluga za korisnike, istraživačkog rada i komunikacije kako bi bili osposobljeni za stvaranje objektivnog korpusa znanja o pisanoj baštini. Pregledom literature i razmatranjem navedenih područja, stručnog osoblja arhiva, knjižnica i muzeja te ICOMOS-ovih načela interpretacije i prezentacije baštine izdvojena su i analizirana zajednička područja znanja primjenjiva i na interpretaciju pisane baštine. Rezultati. Informacijski stručnjaci posjeduju preduvjete za provođenje aktivnosti interpretacije pisane baštine, no te je preduvjete potrebno nadograditi kako bi aktivnosti bile smislene i učinkovite. Temeljna je znanja potrebno proširiti poznavanjem pojma interpretacije pisane baštine i svime što obuhvaća počevši od pojma pisane baštine sve do istraživačkog rada i komunikacije.Purpose. Written heritage is one of the most prevalent types of cultural heritage in archives, libraries, and museums, and its values, especially information value, hold great potential for the interpretation activities that can foster public awareness and understanding of written heritage. The organization of such activities should result from an unbiased analysis of written heritage, which would provide an objective description of the content and value of written heritage, which should serve as a basis for the activities of interpreting written heritage to the wider public or target audience. The aim of this paper is to determine the areas of knowledge that information professionals need to possess in order to be able to interpret written heritage. Methodology. Information professionals who are in touch with written heritage should possess the knowledge of cultural heritage management, research and communication in order to be able to interpret written heritage. By reviewing the literature, the education and competences of the professional staff of archives, libraries, and museums, and the ICOMOS’ principles of interpretation and presentation of heritage, the common areas of knowledge applicable to the interpretation of written heritage have been identified and analysed. Results. Information professionals possess the prerequisites for conducting the written heritage interpretation activities, but these need to be upgraded to make the activities meaningful and effective. The basic knowledge needs to be expanded with the knowledge of the concept of written heritage interpretation and its full scope, ranging from the concept of written heritage to research and communication. Practical implications.
rrep
36
NaslovZnamo li koliko vrijede naši fondovi? : Usklađivanje financijske vrijednosti knjižničnog fonda s računovodstvenim stanjem u Knjižnicama grada Zagreba = How much are our materials worth? : Harmonizing the financial value of library materials with accounting records in Zagreb City Libraries / Maja Bodiš, Jasmina Kenda, Petra Kožul.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisCilj. Rad otvara raspravu o pitanjima financijske vrijednosti knjižničnih fondova, zakonske legislative koju je potrebno poštivati, ekonomske pismenosti knjižničara te o važnosti suradnje knjižničara i računovodstvenih službi u svrhu kvalitetno uređenog poslovanja. Pristup. Tijekom 2016. godine donesena je odluka o potrebi financijskog usklađivanja poslovanja u mreži Knjižnica grada Zagreba. Do potrebe financijskog usklađivanja došlo je zbog informatizacije knjižničnog poslovanja koje se prebacilo iz analognog u digitalno te zbog promjene nekoliko različitih knjižničnih softvera. Proces financijskog usklađivanja poslovanja proveden je tijekom 2017. i 2018. godine na 40 lokacija i u Bibliobusnoj službi. Rad se temelji na primjeru dobre prakse financijskog usklađivanja poslovanja te svoj popratnoj dokumentaciji koja je izrađena za potrebe istog. Sve to je napravljeno da bi se postigao krajnji cilj – usklađivanje knjižničnog fonda iz pisanih inventarnih knjiga s elektroničkom inventarnom knjigom i popisom imovine te knjigovodstvenim stanjem u Službi financija i računovodstva. Rezultati. Nakon uspješno provedenog procesa usklađivanja, stvarna financijska vrijednost knjižnične građe u knjižnici odgovara knjigovodstvenom stanju u računovodstvenim evidencijama. Takav rezultat ističe važnost usklađenosti financijske vrijednosti knjižničnog fonda u inventarnim knjigama s knjigovodstvenim evidencijama. Originalnost / vrijednost. Ovaj rad doprinosi jasnijem definiranju kvalitetne suradnje knjižničara i računovodstvenih službi koja se nameće kao nužnost u zakonski utemeljenom knjižničnom poslovanju.Purpose. The paper opens a discussion on the questions of the assessment of library holdings’ financial value, the legislative guidance that is crucial in this process, the economic literacy of librarians and the collaborative efforts between librarians and accounting departments’ teams in order to achieve the efficient functioning of a library. Approach. In 2016, a decision was made that the financial harmonization of library operations in the Zagreb City Libraries was necessary. The need for the financial harmonization arose due to the computerization of library operations, which had switched from analog to digital, and several different library software packages have been changed in the past few years. The process of the financial harmonization of operations was carried out during 2017 and 2018 in 40 libraries and mobile library service. This paper is based on the example of good practice of financial harmonization of library operations and the supporting documentation prepared for this process. All this was done in order to achieve the ultimate goal - the harmonization of the handwritten paper inventory books of library materials with the electronically maintained records of the inventory, as well as the inventory lists of property items and the accounting records in the Office of financial and accounting services. Findings. After the successful process of harmonization, the actual financial value of the library materials in the library corresponds to the book balance in the accounting records. This result highlights the importance of reconciling the financial value of the library holdings in the inventory books with the accounting records. Originality/value. This paper contributes to a clearer definition of quality cooperation between librarians and accounting services, which is imposed as a necessity in the legally established library business.
rrep
37
NaslovNi stare ni rijetke, ali ipak vrijedne : skrivene knjige u knjižnici Kineziološkog fakulteta = Neither old or rare, but valuable : hidden books in the library of the Faculty of Kinesiology / Marijana Briški Gudelj, Iva Barković, Ivan Čolakovac.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisCilj. Cilj je rada upoznati knjižničarsku, ali i širu zajednicu s vrijednim primjercima knjiga iz fonda Knjižnice Kineziološkog fakulteta. Pristup/metodologija/dizajn. Pri odabiru smo se oslanjali na Smjernice za odabir građe za digitalizaciju. Rezultati. Prati se put identificiranja i odabira vrijedne građe. Iako odabrani naslovi ne zadovoljavaju sve kriterije za odabir građe za digitalizaciju, opisane su neke karakteristike zbog kojih ova građa ima povijesno kulturnu i sadržajnu vrijednost te značaj za ustanovu. Društveni značaj. Knjižničarskoj i srodnim profesijama, kineziolozima, ali i široj javnosti, skreće se pozornost na vrijedne knjige iz fonda Knjižnice Kineziološkog fakulteta u Zagrebu. Originalnost/vrijednost. S obzirom na nedovoljno istraženo područje sportske publicistike, ovim smo radom htjeli detaljnije prikazati neke od naslova iz tog područja nakladništva i knjižarstva.Purpose. The aim of the paper is to acquaint librarians, but also the wider community, about the valuable books from the Library of the Faculty of Kinesiology. Approach / methodology / design. In the selection of books, we relied on the Guidelines for the Selection of Material for Digitization. Results. The path of identifying and selecting valuable material is described. Although the selected titles do not meet all the criteria for selecting material for digitization, the characteristics which contribute to the historical, cultural, and content value and have special significance for the institution are described. Social implications. The attention of the librarians and related professions, kinesiologists, but also the general public, is brought to the valuable books from the library of the Faculty of Kinesiology in Zagreb. Originality / value. Considering that the number of scientific papers on sports publishing is very small, we wanted to present, in more detail, some of the titles from this area of publishing.
rrep
38
NaslovKnjižnice Hrvatskog vojnog učilišta "Dr. Franjo Tuđman" : izgradnja fonda za 21. stoljeće = Croatian Defense Academy "Dr. Franjo Tuđman" libraries : collection development for the 21st century / Alma Lušetić.
Vrstačlanak
OpisCilj. Radom će se prikazati polazne točke, izazovi, rješenja i dostignuća pri upravljanju knjižničnim fondom te uspostavi sustavne izgradnje knjižničnoga fonda Knjižnica Hrvatskog vojnog učilišta „Dr. Franjo Tuđman”. Ukazat će se na važnost stručnog i sustavnog pristupa procesu nabave knjižnične građe i izgradnje knjižničnoga fonda u knjižnici koja djeluje kao specijalna knjižnica u sastavu tijela državne uprave i kao visokoškolska knjižnica u sastavu sveučilišta. Prikazat će se utjecaj ulaska u sveučilišnu zajednicu na ustaljene procese upravljanja knjižničnim fondom te utjecaj na kvalitetu izgradnje fonda sustavno vođene nabave za potrebe matične institucije iz same knjižnice. Pristup / Metodologija / Dizajn. Opisat će se sastav knjižničnoga fonda i načini nabave knjižnične građe prije ulaska Hrvatskog vojnog učilišta u sveučilišnu zajednicu te prikazati koraci i postignuti rezultati u izgradnji i pokušaju povećanja kvalitete knjižničnoga fonda. Rezultati. Prikazat će se značaj sustavnog i planskog upravljanja knjižničnim fondom i nabavom iz same knjižnice na povećanje kvalitete fonda, unapređenje knjižnične djelatnosti te ostvarivanje ciljeva matične ustanove i sveučilišta. Društveni značaj. Ističe se važnost kvalitetnog upravljanja knjižničnim fondovima u knjižnicama u sastavu tijela državne uprave čije su zbirke memorija institucije, a posebice u visokoškolskim ustanovama u kojima su knjižnični fondovi potpora obrazovnim procesima i cjeloživotnom obrazovanju djelatnika institucije. Posebice se ističe važnost vođenja procesa nabave iz knjižnice kao jedine ustrojbene jedinice matične institucije kojoj izgradnja kvalitetnog fonda predstavlja temelj poslovanja. Ističe se uloga i odgovornost knjižničara u proaktivnom ostvarivanju misije matične institucije.Purpose. This paper presents the starting points, challenges, solutions, and achievements in managing and systematically developing the library collections of the Croatian Defense Academy ‘’Dr. Franjo Tuđman’’ Library.Furthermore, it will point out the importance of the professional and systematic approaches to the process of acquisition of library materials and building of library collections in the library which is at the same time a special library within the Croatian state administrative body, and an academic library as part of the University of Zagreb.The paper presents the library’s entering the academic community and the impact it had on the previously established processes of managing library collections, as well as the significance of the systematically managed acquisition and developing collections for the parent institution. Approach / Methodology / Design. The paper describes the structure of the library holdings and the functioning of the acquisition before the Croatian Defense Academy joined the academic community. It presents the steps and the outcomes in developing library collections, and the attempt to improve library collections quality. Results. The paper points out the importance of a systematic and carefully planned building of library collections and acquisition managed from the library itself in order to improve the quality of library collections, promote librarianship, and thus contribute to a more successful achievement of the goals of the parent institution and the university. Social value. The emphasis is on the importance of the quality of library collection management in libraries within the state administrative body, which participate in creating the memory of the institution, and particularly in the higher education institutions, where library collections support the educational processes and lifelong education of the teaching staff and the library employees.
rrep
39
NaslovIzgradnja zbirki u medicinskim knjižnicama : primjer Središnje knjižnice KBC-a Sestre milosrdnice u Zagrebu = Collection development in medical libraries : the example of the Central Library of the Sestre milosrdnice University Hospital Center in Zagreb / Gordana Ramljak, Antonija Brodarec.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
NapomenaStručni skup "Izgradnja, upravljanje i evaluacija zbirki", Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, 12.04.2019.
OpisCilj. U radu se prikazuje izgradnja zbirki u medicinskoj knjižnici na primjeru Središnje knjižnice Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice (KBCSM) u Zagrebu, Vinogradska c. 29 i njezina dva ogranka. Metodologija. Središnja knjižnice KBCSM u Zagrebu. specijalna je medicinska tj. bolnička knjižnica. Na druge dvije lokacije KBCSM djeluju njezini ogranci: Knjižnica KBCSM u Draškovićevoj 19 (u Klinici za traumatologiju KBCSM) i Knjižnica KBCSM u Ilici 197 (u Klinici za tumore KBCSM). Opisuju se zbirke knjižnične građe te izlaže sažeti pregled vrste nabave knjižnične građe. Rezultati. Zbog prirode biomedicinskih informacija koje zastarijevaju jako brzo, za formiranje zbirki najznačajnije su zbirke periodike, baze podataka te zbirke stranih i domaćih knjiga, koje se redovito nadopunjavaju recentnim izdanjima. Početkom 21. stoljeća u biomedicini sve važnije mjesto zauzimaju e-izvori. Središnja knjižnica KBCSM izgrađuje svoje zbirke kroz nabavu tiskanih i e-izvora vlastitim sredstvima u kombinaciji s pristupom u e-izvore, koji se nabavljaju za znanstvene i akademske ustanove u RH. Vrijednost rada. U radu se zaključuje da Središnja knjižnica KBCSM izgradnjom svojih zbirki na način opisan u ovom radu, uspješno ispunjava temeljnu zadaću velike bolničke knjižnice, a to je potpora stručnom, znanstveno-nastavnom i istraživačkom radu djelatnika KBC Sestre milosrdnice, ali i vanjskih korisnika.Aim. The paper describes collection building in a medical library using the example of the Central Library of the Sestre milosrdnice University Hospital Center (SMUHC) in Zagreb and its two branch libraries. Methods. The Central Library of the SMUHC at 29 Vinogradska Street in Zagreb is a special medical, i.e. a hospital library. The branch libraries are located at the other two locations of the SMUHC: at 19 Draškovićeva Street (at the Traumatology Department of the SMUHC), and at 197 Ilica Street (at the Oncology Department of the SMUHC). The paper describes the library collections and presents a brief overview of acquisition models. Findings. Due to the nature of biomedical information that becomes out of date rather quickly, the most important collections are periodicals, databases, and collections of the foreign and domestic books, which are regularly updated with the most recent editions. At the beginning of the 21st century, e-resources are becoming increasingly important in biomedicine. The Central Library develops its collections of the printed and e-resources combining the purchase with their own funds and using the access to e-resources procured for the scientific and academic institutions in the Republic of Croatia. Value. It may be concluded that by building its collections in the manner described in this paper, the Central Library of the SMUHC successfully fulfills the basic task of the large hospital library, which is to support the professional, scientific and research work of the employees of the Sestre milosrdnice UHC, as well as of the external users.
rrep
40
NaslovVisokoškolski knjižničar kao autor izložbe : primjer izložbe Središnje medicinske knjižnice u povodu 100. obljetnice Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu = Academic librarian as the author of the exhibition : the example of the Central Medical Library exhibition celebrating the 100th anniversary of the University of Zagreb School of Medicine / Helena Markulin, Ivana Majer.
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisCilj. Cilj članka jest predstaviti izazove i rješenja u radu na postavljanju izložbe knjiga u visokoškolskoj knjižnici. Polazeći od praktičnog iskustava, ponudit će se model za organizaciju izložbi u visokoškolskim knjižnicama. Pristup/metodologija. U članku se donosi opširan prikaz idejnog i praktičnog rada na postavljanju izložbe knjiga u organizaciji Središnje medicinske knjižnice u povodu 100. obljetnice postojanja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, tj. njezine matične ustanove. Na osnovi iskustva stečenog tijekom postavljanja izložbe te znanstvene i stručne literature, pristupit će se izradi prijedloga modela idejnog i organizacijskog koncepta izložbi koje se postavljaju u visokoškolskim knjižnicama. Rezultati. Rezultat članka jest prijedlog modela rada na izložbama u knjižnicama koji će knjižničarima kao autorima izložbi osigurati osnovu za planiranje temeljite organizacije i postavljanja izložbi knjiga u visokoškolskim i drugim vrstama knjižnica. Originalnost/vrijednost. Potaknuta je rasprava o ulozi visokoškolskih knjižničara kao autora izložbi (knjižničar-kustos), s posebnim naglaskom na izlaganju knjiga. Prepoznata je potreba publiciranja teorijske i stručne literature o spomenutoj tematici, osobito u lokalnom, hrvatskom kontekstu. Vrijednost članaka ogleda se u predstavljenom modelu za kreiranje koncepta izložbi u visokoškolskim knjižnicama. Sastavni dio modela jesu detaljno prikazani programski i organizacijski plan izložbe. Cilj modela jest knjižničarima koji se već bave postavljanjem izložbi i onima koji se planiraju okušati u tome pružiti podršku pri osmišljavanju i realiziranju izložbenih projekata.Purpose. The aim of the article is to present the challenges and solutions the librarians face while curating a book exhibition in the academic library. Based on practical experience, a model for creating exhibitions in academic libraries will be offered. Approach/methodology. The article provides an extensive overview of conceptual and practical activities performed by the Central Medical Library while setting up and curating the book exhibition on the occasion of the 100th anniversary of the University of Zagreb School of Medicine, i.e. the library’s home institution. Based on the experience gained during staging of the exhibition, and scholarly and professional publications, a model proposal for developing a concept for exhibitions curated in academic libraries will be outlined. Findings. The article offers a proposal for a model for creating and working on exhibitions in libraries. The proposed model will provide librarians as authors of exhibitions with a foundation for planning and a framework for staging book exhibitions in academic and other types of libraries. Originality/value. The discussion on the role of academic librarians as authors of exhibitions (librarian-curator), with a special emphasis on the exhibiting of books, was initiated. In addition, the need for new research and professional papers on the mentioned topic, especially in the local Croatian context, was recognised. The value of this article is in presenting a model for creating an exhibition concept designed specifically for exhibitions held in academic libraries. The model consists of a detailed program and organizational plan for staging of exhibitions. The purpose of the aforementioned model is to provide the librarians who are already engaged in setting up exhibitions, as well as new library professionals, with the support in designing and implementing exhibition projects.
rrep
41
NaslovNarodne knjižnice u doba kriznih situacija : knjižnični programi i usluge na daljinu Narodne knjižnice "Petar Preradović" Bjelovar = Public libraries in the age of crisis situations : remote library programs and services of Public Library "Petar Preradović" Bjelovar / Slaven Pejić.
Materijalni opisIlustr., graf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisCilj. Rad prikazuje knjižnične programe i usluge na daljinu Narodne knjižnice „Petar Preradović“ Bjelovar u doba epidemije COVID-19 u vremenu od 16. ožujka do 24. travnja 2020. godine kada je knjižnica bila fizički zatvorena za korisnike. Razmatra se problematika prilagodbe knjižnice na izvanredne situacije u kontekstu osmišljavanja i provođenju usluga na daljinu te komunikacija knjižnice sa svojim korisnicima na daljinu uporabom komunikacijskih medija i kanala zasnovanih na informacijsko-komunikacijskoj tehnologiji. Metodologija. Metodološki pristup temi ogleda se u istraživanju literature vezane za knjižnično poslovanje u kriznim situacijama te knjižničnim uslugama na daljinu. Bitna tema koju literatura pokriva odnosi se na medijsku komunikaciju knjižnica u kriznim situacijama. Ovaj rad sinteza je tog istraživanja, odnosno kritičkog promišljanja zadane teme uz primjere dobre prakse. Rezultati. Uvidom u relevantnu stručnu i znanstvenu literaturu te kroz primjere dobre prakse provedenih usluga na daljinu uočeno je da narodne knjižice mogu više-manje uspješno provoditi različite usluge koje ne zahtijevaju fizičko prisustvo korisnika u knjižničnom prostoru. Isto tako, te se usluge mogu još dodatno promovirati i razvijati u suradnji s lokalnom zajednicom te medijima, uz pomoć komunikacijskih kanala baziranih na informacijsko-komunikacijskoj tehnologiji. Vrijednost. Rad naglašava važnost prilagodbe knjižničnog poslovanja izvanrednim situacijama, u ovom slučaju epidemije COVID-19 , kako u teoriji, tako i u praksi. Isto tako, rad ističe primjere dobre prakse koji bi trebali poslužiti kao ogled drugim knjižničarima kao smjernice za osmišljavanja i provođenje usluga na daljinu.Purpose. The paper presents library programs and remote services of the Public Library “Petar Preradović” Bjelovar during the COVID-19 epidemic in the period from March 16 to April 24, 2020, when the library was physically closed to users. The adapting of the library to emergency situations in the context of designing and implementing remote services is considered, as well as the remote communication of the library with its users using communication media and channels based on information and communication technology. Methodology. The methodological approach to the topic is presented in the research of the literature related to library management in crises and distance library services. Furthermore, an important topic covered by the literature is the media communication of libraries in crisis situations. This paper brings a synthesis of this research, i.e. a critical reflection on the topic with some examples of good practice. Results. By inspecting the relevant professional and scientific literature and through examples of good practice, it was noticed that the remote services provided in public libraries could more or less successfully implement various services that do not require physical presence of the users in the library. Likewise, these services can be further promoted and developed in collaboration with the local joint media programs, with the help of communication channels based on information and communication technology. Value. The paper emphasizes the importance of adapting library operations to extraordinary situations, in this case the COVID-19 epidemic, both in theory and in practice. Furthermore, the paper highlights examples of good practice that should serve as an example to other librarians in setting guidelines for designing and implementing distance services.
rrep
42
NaslovUčenje od Gradske knjižnice Reykjavik i islandskog modela knjižničnih usluga metodom job shadowing = Using job shadowing method in learning from the Reykjavik City Library and the Icelandic model of library services / Dijana Sabolović-Krajina.
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisCilj/svrha. Cilj rada je dati uvid u islandski model knjižničnih usluga s naglaskom na djelovanje Gradske knjižnice Reykjavik, najveće narodne knjižnice na Islandu. Pristup/metodologija. Koristi se metoda studije slučaja, koja je potkrijepljena rezultatima metode job shadowing ili neposrednog promatranja rada Gradske knjižnice Reykjavik tijekom stručnog usavršavanja autorice u programu neformalnog učenja stručnjaka Erasmus+, kao i metode analize dostupne relevantne literature (desk research). Rad daje uvid u kulturno-povijesni kontekst djelovanja islandskih knjižnica (pripadnost nordijskom kulturnom krugu, specifična tradicija čitanja, pismenosti i nakladništva, nacionalni knjižnični sustav i suvremeni konzorcij islandskih knjižnica), a potom pregled djelovanja Gradske knjižnice Reykjavik (organizacijska struktura, organizacijska kultura, knjižnični prostori, inovativni programi i projekti očuvanja kulturne baštine, poticanja čitanja u digitalnom okruženju, podupiranja interkulturnosti, poticanje kreativnog stvaralaštva - knjižnica kao maker space). U zaključku se daju preporuke za unapređenje rada hrvatskog knjižničnog sustava i knjižnica na temelju uvida u islandsku knjižničnu praksu. Rezultati. Rad će poboljšati obaviještenost hrvatske knjižničarske zajednice o metodi job shadowing kao obliku neformalnog učenja i stručnog usavršavanja knjižničara, a ponajprije o organizaciji i funkcioniranju islandskog knjižničnog sustava te radu islandskih knjižnica koje pripadaju nordijskom kulturnom krugu s tradicijom visoko razvijenih javnih usluga. Ukazat će na napore islandskih knjižnica u suočavanju s ključnim društvenim izazovima, poput uključivanja imigranata u društvo i s padom čitateljskih kompetencija mladih u konkurenciji s drugim medijima.Aim/purpose. The aim of the paper is to give an insight into the Icelandic model of library services with an emphasis on the work of the Reykjavik City Library, the largest public library in Iceland. Approach/methodology. The case study method is used, supported by the results of using the job shadowing method or direct observation of the work of the Reykjavik City Library during the author’s professional training in the Erasmus + non-formal learning program. The method of analysis of the available relevant literature (desk research) is also used. The paper provides an insight into the cultural and historical context of Icelandic libraries (belonging to the Nordic cultural circle, with the specific tradition of reading, literacy and publishing, national library system and modern consortium of Icelandic libraries). An overview into the activities of the Reykjavik City Library is presented (organizational structure, organizational culture, library spaces, innovative programs and projects for preserving cultural heritage and encouraging reading in the digital environment, supporting interculturalism, encouraging creativity - library as a makerspace). In conclusion, some recommendations are given for improving the work of the Croatian library system based on the insights into the Icelandic library practice. The results. The paper will improve the awareness of the Croatian library community about the job shadowing method as a form of informal learning and professional development of librarians, as well as the organization and functioning of the Icelandic library system and the work of Icelandic libraries belonging to the Nordic cultural circle with a tradition of highly developed public services. It will highlight Icelandic libraries’ efforts to address key societal challenges, such as the inclusion of immigrants in society and the decline in young people’s reading competencies in competition with other media.
rrep
43
NaslovRadionice stranih jezika u Knjižnicama grada Zagreba : na primjerima Knjižnice Vladimira Nazora, Knjižnice Marina Držića, Knjižnice Silvija Strahimira Kranjčevića i Gradske knjižnice Ante Kovačića = Foreign language workshops in Zagreb City Libraries : examples from Vladimir Nazor Library, Marin Držić Library, Silvije Strahimir Kranjčević Library And Ante Kovačić City Library / Ana Šafran Modrić, Vlasta Šolc, Nikolina Štrbac.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisObjective. The objective of this paper is to present an overview and an analysis of the continuous foreign language workshops, free for all library members, which were held by the end of 2018 in the Zagreb City Libraries, in three networks of branch libraries: Vladimir Nazor Library, Marin Držić Library, Silvije Strahimir Kranjčević Library and the branch library Ante Kovačić City Library. Methodology. The data for this research were collected from the annual reports of the Zagreb City Libraries, scientific and professional papers, interviews with library directors and/or coordinators, followed by the data analysis according to the number of libraries that organize and conduct workshops, the number of the workshops and participants, type of participants (children/adults), languages taught, and the expertise of the workshop leaders. Findings. The research shows that in the period from 2011 to 2018, 1402 foreign language workshops were held in the named branch libraries, 839 for adults and 563 for children, with the total of 15,531 participants. The most represented languages were Italian (57.8%), English (35.8%), followed by German (5.1%), Russian (0.7%), and French (0.6%). The workshop leaders were volunteers or librarians employed in the libraries in which workshops were held. Most of the workshops were held by foreign language teachers (62.4%) and 37.6% by volunteers or librarians who are fluent in the foreign languages they taught. Social implications. Following the UN 2030 Agenda for Sustainable Development goals as well as guidelines and trends in public library management, the Zagreb City Libraries strive to be the place which supports the personal growth of the great number of people, primarily in acquiring essential knowledge necessary for gaining competitive advantage in the modern society, creating opportunities for social networking, and reducing social isolation.
rrep
44
NaslovKnjige naših ulica : primjer sudioničkog upravljanja u kulturi = Books of our streets : an example of participatory menagement in culture / Davorka Semenić-Premec, Nika Čabrić, Margareta Matijević-Kunst.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisCilj. Rad pokazuje teorijsku i praktičnu realizaciju projekta Knjige naših ulica u novozagrebačkom naselju Botinec, kroz sudioničko upravljanje javnih ustanova i udruga, odnosno mogućnost aktivnog uključenja svih stanovnika lokalne zajednice u raznim umjetničkim aktivnostima i promociji čitanja, kojim se htjela kapitalizirati činjenica kako je to jedino zagrebačko naselje kojem su gotovo sve ulice imenovane po likovima iz hrvatskih književnih djela, na primjer Ulica šegrta Hlapića, Ulica Šenoine Branke, Ulica Zlatarova zlata, Ulica Pere Kvržice i dr., ali i omogućiti građanima aktivno sudjelovanje u upravljanju lokalnom zajednicom. Pristup. Rad je nastao temeljom aktivnog sudjelovanja u projektu Knjige naših ulica sufinanciranom iz Socijalnog fonda EU-a te kronološkim praćenjem njegove realizacije u kontekstu promicanja kulturnih događanja, likovne umjetnosti i čitanja u lokalnoj zajednici. Projekt je provođen u razdoblju od prosinca 2018. godine u trajanju od 18 mjeseci, ali je usporen sredinom veljače 2020., a onda i privremeno obustavljen zbog epidemije COVID-19. Završit će 31. listopada 2020. Rezultati. Provedba projekta u razdoblju od 15 (18) mjeseci pokazala je kako se zajedničkim radom nekoliko partnera, odnosno javnih ustanova i udruga, može mobilizirati građane na aktivno sudjelovanje u planiranju lokalnog razvoja i donošenje odluka o javnim pitanjima te omogućiti raspodjelu moći, afirmaciju, razvoj i ponovno stvaranje kulture te u konačnici pridonijeti jačanju demokracije. Provedba projekta pokazala je i slabosti čije izbjegavanje može pomoći u planiranju i provedbi novog projekta. Originalnost. Rad pokazuje kako sudioničkim upravljanjem u kulturi lokalna zajednica nije više pasivna pozornica za izvođenje kulturnih sadržaja, nego se aktivno uključuje u njihovo stvaranje i provođenje. Realizacija projekta ostvaruje članak 27.Purpose. This paper is an example of a theoretical and practical realization of a project named Books of Our Streets in the Zagreb’s suburb district Botinec. Through the participatory management of public institutions and associations and the possibility to actively include all members of the local community in different artistic activities and promotion of reading, the project goal was to capitalize the fact that Botinec is the only Zagreb city district in which the streets are named after the characters from literary works. For example, there is the Street of the Apprentice Hlapić, Street of Šenoa’s Branka, Street of Goldsmith’s Gold, Street of Pero the Lump, but the project members also wanted to show the citizens the possibility of their active involvement in the local community management. Approach. This paper is based on the active participation in the Books of Our Streets, a project co-financed from the EU social fund, and the chronological monitoring of its realization in the context of promoting cultural activities, fine arts and reading in the local community. The project was started in December 2018 and lasted for 18 months, but it was slowed down in the middle of the February 2020, and then temporarily suspended because of the COVID-19 pandemic. Results. The implementation of the project through the 15 (18) month period has shown that with the joint effort of several partners, or several institutions and associations, the citizens can be mobilized to actively participate in the planning of the local development and public issues decision making, and enable the division of power, affirmation, development and revival of culture, thus ultimately contributing to the strengthening of democracy. The implementation of the project has shown some weaknesses which can consequently be avoided in the planning and implementation of a next project.
rrep
45
NaslovAudiovizualna građa u narodnim knjižnicama : izgradnja i razvoj glazbenih i audiovizualnih odjela i zbirki u Knjižnicama grada Zagreba = Audiovisual materials in public libraries : construction and development of music and audiovisual departments and collections in the Zagreb City Libraries / Andrea Šušnjar, Sanja Vukasović-Rogač.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisCilj/svrha. Tijekom dugogodišnje prakse u radu glazbenih i audiovizualnih odjela i zbirki u mreži Knjižnica grada Zagreba (KGZ) nastale su brojne specifične aktivnosti i usluge koje one pružaju svojim korisnicima. Cilj ovoga rada je utvrditi i prikazati temelje izgradnje i razvoja tih odjela i zbirki (opće odredbe, organizaciju, kriterije i smjernice za nabavu) koji su rezultirali njihovim uspješnim djelovanjem unutar knjižnice, ali i uspješnom koordinacijom takvih odjela u mreži knjižnica. Pristup/metodologija. Osim povijesnog aspekta pristupa, poput navođenja godina osnutka pojedinog odjela, u radu su prikupljeni podaci o svim lokacijama audiovizualnih odjela i zbirki kao i podaci o veličini njihovih fondova u mreži KGZ-a. Razmatrani su i statistički podaci o članstvu, stanju i godišnjoj cirkulaciji fonda, te nabavi i posudbi audiovizualne građe. Rezultati. Izgradnja i razvoj audiovizualnih odjela i zbirki u Knjižnicama grada Zagreba koje su jedinstvena institucija, ali s različitim lokalnim potrebama, počiva na konceptu koordinacije, umjesto centralizacije. Razmjena podataka, iskustava i ideja, opća i specifična znanja svakog voditelja zbirke rezultiraju stalnim napretkom u razvoju osobnih kompetencija i unaprjeđuju zajedničke kompetencije. Zalaganjem za promicanjem, istraživanjem, podučavanjem i učenjem glazbe i drugih sadržaja uz pomoć knjižničnih usluga nastoji se korisnicima omogućiti lako i učinkovito pronalaženje odgovora i rješenja na njihove upite i potrebe. Cjeloviti pristup u kojem svi sudionici doprinose zajedničkom radu i napretku donosi uspješnu koordinaciju u poslovanju i posljedično stvara kvalitetan i sveobuhvatan fond audiovizualne građe u mreži Knjižnica grada Zagreba te se može primijeniti kao model uspješnog razvoja takvih odjela i u drugim sredinama.Purpose. For many decades, the Zagreb City Library network have offered numerous specific activities and services to their users in the music and audiovisual departments and collections. The aim of this paper is to identify and present the development path of the departments and collections (general regulations, organisation, criteria and guidelines for acquisition) that have led to the successful functioning of audiovisual departments and collections as parts of a library, but also as parts of the library network. The goal is also to ensure the availability of information for a wide range of users by continuously updating websites, and the implementation of other network resources for the purpose of improving the library services. Approach/methodology. In this paper, in addition to the historical overview (stating the year when each department was founded), the other data have been collected for all locations of audiovisual departments and collections, as well as the data on the size of their holdings within the Zagreb City Library’s network. The statistics on the membership, the annual circulation and the current size of the library holdings, and the acquisition and borrowing of the audiovisual materials were also considered. Findings. The Zagreb City Library functions as one institution that includes a network of libraries, but the organization and development of audiovisual departments and collections have been adapted to the various local needs and are based on the concept of coordination rather than centralization. The head librarians of the collections develop their personal and common competences through the exchange of data, experiences, and ideas, and thus improve their own and other librarians’ knowledge. By promoting, researching, teaching and learning music and other entertainment content through library services, we enable our users to find answers and solutions for their inquiries and needs.
rrep
46
NaslovDoktorski studij informacijskih i komunikacijskih znanosti na Sveučilištu u Zagrebu - konceptualne, strukturne i organizacijske odrednice = The conceptual, structural and organisational features of the doctoral programme in information and communication sciences at the University of Zagreb / Jadranka Lasić-Lazić, Sonja Špiranec.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisCilj. Cilj je ovog rada prikazati konceptualne i strukturne odrednice doktorskoga studija informacijskih i komunikacijskih znanosti na Sveučilištu u Zagrebu. Budući da je analiza doktorskog obrazovanja neodvojiva od promišljanja o znanstveno-istraživačkom identitetu i profiliranosti znanstvenog polja, rad će pokušati odgovoriti na pitanje o teorijskim postavkama i dvojbama koje su formirale konceptualna polazišta današnjega reformiranog doktorskog studija informacijskih i komunikacijskih znanosti, te na koji način su strategije i europske znanstvene politike definirale njegovu organizaciju Pristup/metodologija. Polazeći od konstatacije o nedostatku sistematskog uvida u literaturi o doktorskom obrazovanju u polju informacijskim znanostima, u radu se primjenom kvalitativnog pristupa analize literature koja problematizira teorijski profil polja informacijske i komunikacijske znanosti i ispitivanja smjernica doktorske izobrazbe u EU, predočuju problemi i rješenja u restrukturiranju doktorskog obrazovanja u ovome polju. Rezultati. U radu se daje sustavni pregled konceptualnih i strukturnih odrednica doktorskog studija informacijske i komunikacijske znanosti u Zagrebu i pritom argumentira da su reformska nastojanja neodvojiva od promišljanja o teorijskim opsegu i znanstvenom profilu polja, da se u strukturiranju programa moraju pronaći rješenja za intelektualnu i teorijsku disperziju u informacijskim znanostima te da EU smjernice o doktorskom obrazovanju uvjetuju modularne pristupe u oblikovanju programa. Originalnost/vrijednost. Rad popunjava relativnu prazninu u postojećoj literaturi o (re)modeliranju doktorskog obrazovanja u informacijskim znanostima, i pritom polazi od teorijskih dvojbi u ovome polju te EU smjernicama za strukturiranje doktorskih programa.Purpose. The aim of this paper is to present the conceptual and structural features of the doctoral programme in the field of information and communication sciences at the University of Zagreb. Since an analysis of a doctoral study programme is inseparable from deliberations over the identity and recognisability, and hence the status, of a given scientific field, the paper will attempt to provide an answer to the questions of theoretical groundwork and dilemmas that shaped the conceptual framework of the University’s current, reformed doctoral programme in information and communication sciences and present how its organisation has been defined by the EU strategies and policies in science. Methodology/approach. Addressing a lack of relevant resources that would enable the gaining of systematic insight into the history and development of doctoral programmes in information and communication sciences in Croatia, the paper presents the results of the qualitative analysis focusing on the literature outlining the theoretical pro-file of the field of information and communication sciences as well as on the EU guide-lines on PhD programmes to present problems and solutions related to the restructuring of doctoral programmes in this field. Findings. The paper provides a systematic overview of the conceptual and structural features of the doctoral programme in information and communication sciences at the University of Zagreb and presents arguments according to which all attempts at its reform are inseparable from deliberations over the field’s theoretical scope, its recognisability and the related status. Also, it indicates as necessary that this doctoral programme has to be (re)structured in such a way as to respond to the theoretical and intellectual dispersion characterising the field, and its modules be based on the EU guidelines on doctoral study programmes.
rrep
47
NaslovInformacijska pismenost i zapošljivosti mladih = Information literacy and graduate employability / Vjeran Bušelić, Mihaela Banek Zorica.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisObjective. The aim of the research is to point out the differences in the scientific discourse that prevail in the domains of information literacy and graduate employability. The previous research results of the two authors of this paper have shown a very weak overlap between the domains of information literacy and employability. In this research, through the analysis of the notions of skill and competence, the authors have tried to determine why these two very important notions from the context of employability do not contribute to the stronger connection between information literacy and the issue of youth employability. Methodology. The mapping and visualization of the domain of research was done by performing a bibliometric co-word analysis over the sets of documents extracted from the Scopus citation base. The analysis was carried out using the VOSviewer soft-ware developed at the Center for Science and Technology Studies in Leiden. Results. By constructing the model of the domains of information literacy and employability, the visual mapping of the key concepts has shown the differences that pre-vail in their discourse. The analysis was carried out through the concepts of skills and competences, which are characteristic terms related to graduate employability. From their position in the information literacy domain, it is evident that they are on the edge of the cluster of ‘information literacy’, in the environment and context of ‘acquiring skills and competencies’ that are very generally related to acquiring information literacy, regardless of work and/or employability. However, in the domain of employability, it is evident that they are at the center of the cluster of ‘graduate employability’, which embraces ‘work and employability’ on the one hand, and ‘students and higher education’ on the other hand.
rrep
48
NaslovOdsjek za informacijske znanosti na Filozofskom fakultetu Osijek - odakle smo krenuli i kamo idemo? = Department of Information Sciences at the Faculty of Humanities and Social Sciences Osijek - where we come from and where we are going / Sanjica Faletar Tanacković, Kornelija Petr Balog.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
OpisCilj. Cilj ovoga rada je dati povijesni pregled djelovanja Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Osijek od njegovog osnutka do danas s naglaskom na njegovu znanstvenu, nastavnu i stručnu djelatnost, studentsku populaciju te ishode učenja i kompetencije diplomiranih studenata. Pristup. Na temelju postojećih dokumenata i radova koji govore o nastanku Odsjeka i njegovu djelovanju, ali i o studijskim programima i studentskim kompetencijama, te zadovoljstvu studenata i poslodavaca, u radu se donose informacije o razlozima osnutka, načinima djelovanja i razvijanja Odsjeka te planovima za budući razvitak. Rezultati. Rad donosi rezultate promišljanja autorica o aktivnostima Odsjeka, snazi ali i prostorima za poboljšanje uočenih slabosti te pravcima budućeg razvoja. Vrijednost. Vrijednost je ovog rada što bilježi brojne aktivnosti Odsjeka te na jednom mjestu opisuje njegov razvoj kroz protekle dva desetljeća. Kako Odsjek raste, on se i mijenja te je nužno da se sve te promjene trajno zabilježe. Vrijednost je ovog rada što bilježi brojne aktivnosti Odsjeka te na jednom mjestu opisuje njegov razvoj kroz protekle dva desetljeća. Kako Odsjek raste, on se i mijenja te je nužno da se sve te promjene trajno zabilježe.Goal. The goal of this paper is to offer a historical overview of the activities of the Department of Information Sciences at the Faculty of Humanities and Social Sciences Osijek from its foundation until present. The paper is focused on the scientific, teaching and professional activities of the Department, student population and learning outcomes and competences of the graduate students. Approach. On the basis of published (and internal) documentation and research and professional papers on the Department and its numerous outcomes (teaching, learning, research, communal) as well as the levels of satisfaction of both students and employers, the paper illustrates the motivation for foundation of the Department, its past and present activities and plans for development. Results. The paper presents results of the authors’ view of Department’s activities, its strong sides, possible areas of improvement and directions of future development. Value. This paper enumerates numerous Department’s activities and describes them and their historical background in one place. As the Department grows, it changes and it is imperative that those changes remain described and published.
rrep
49
NaslovRazvojni put diplomiranih studenata informacijskih znanosti Filozofskog fakulteta u Osijeku zaposlenih u IT tvrtkama = The development path of Faculty of Humanities and Social Sciences graduate students of information science employed in IT companies / Tomislav Jakopec.
Materijalni opisIlustr.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
NapomenaPrilozi na str. 700-702.
OpisCilj: Cilj je ovog rada ustanoviti razvojni put diplomiranih studenata informacijskih znanosti FFOS zaposlenih u IT tvrtkama, utvrditi relevantnost podučavanih znanja i vještina na Dvopredmetnom diplomskom studiju informacijskih tehnologija (DDS IT) definiranih kroz ishode učenja studija kao i ustanoviti razinu njihovog zadovoljstva radnim uvjetima i razvojnim mogućnostima na trenutnim radnim mjestima. Kako bi postigli ove ciljeve prvo se daje analiza znanja i vještina definiranih kroz ishode učenja na DDS IT. Slijede intervjui s diplomiranim studentima koji su nakon studija svoju poslovnu karijeru započeli u IT tvrtkama. Analizirati će se njihov razvojni put i dati zaključci o ključnim indikatorima uspješnosti zaposlenja u IT tvrtkama nakon završetka studija. Metodologija: Analiza sadržaja DDS IT u kontekstu ishoda učenja obveznih kolegija, nazivlja izbornih kolegija te područja projektnih radova i polustrukturirani intervju s diplomiranim studentima informacijskih znanosti koji rade u IT tvrtkama. Rezultati: Iskazi ispitanika mogu se sumirati kao uspješne priče mladih ljudi koji su svoju sreću pronašli u području informacijskih tehnologija. Sve ispitanike, iako se kroz tekst transkripta ne može formalno iščitati, krasi ljubav prema onome što rade, predanost poslu, želja za kontinuiranim usavršavanjem i istinska zainteresiranost područjem u kojem djeluju. Originalnost: Uspješan razvojni put svih budućih studenata kako informacijskih tehnologija, tako i ostalih područja informacijskih znanosti može se iščitati iz rezultata provedenog istraživanja, poglavito u odgovorima ispitanika u dubinskom intervjuu. Na novim je generacijama da uče s ramena ispitanika te prigrle pristup i iskustvo prethodnika te na isti način definiraju vlastiti (uspješan) razvojni put diplomiranih studenata informacijskih znanosti zaposlenih u IT tvrtkama.Purpose: The purpose of this paper is to explore a developmental path of the students who graduate in information sciences at the Faculty of Humanities and Social Science sin Osijek and get employed by IT companies, in order to determine the relevance of the knowledge and skills taught at the DDS IT (Double Major Graduate IT Programme) defined through the learning outcomes of the study programme, and to establish the level of satisfaction with the working conditions and development opportunities at their current workplaces. In order to achieve these goals, the analysis of knowledge and skills defined through learning outcomes at the DDS IT will be given first. It will be followed with the interviews with graduate students who, after completing their studies, started their business careers in IT companies. Their development path will be analyzed and the conclusions about key performance indicators in IT companies after graduation will be presented. Methodology: Analysis of the content of the Double Major Graduate Programme in information technologies in the context of compulsory learning outcomes, the titles of the elective courses and the area of project work. Furthermore, a semi-structured interview with graduate IT science students working in IT companies will be presented. Findings: The respondents’ answers can be summed up as successful stories of young people who find their fortune in the field of information technology. Even though transcripts do not formally show it, the respondents are very affectionate towards what they are doing, their dedication to their work is evident, and also their desire for continuous education and their true interest in the IT area can be seen. Originality: A successful developmental path for all future students, both in information technology and in other areas of information science, is defined by the stated characteristics of the persons mentioned in the results.
rrep
50
14.606 (1-50)