beta
Probrano po
Povezani zapisi:

Naslov portalaDigitalne zbirke NSK
  
rrep
 
4.939 (21-30)
NaslovMetodički pristupi odgoju i obrazovanju : zbornik radova simpozija = Methodical Approaches to Education : proceedings of the symposium / Međunarodna znanstvena i umjetnička konferencija Suvremene teme u odgoju i obrazovanju – STOO 2019, 15. - 17. studenog 2019., Zagreb, Hrvatska = International and scientific conference contemporary themes in education – CTE 2019, 15th – 17th November 2019, Zagreb, Croatia ; urednici, editors-in-chief Martina Kolar Billege, Alena Letina.
ImpresumZagreb : Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, 2020.
Materijalni opis1 online jedinica građe (2 MB).
Vrsta publikacijeknjigae-knjiga
rrep
21
NaslovNovi izazovi u nastavi matematike : zbornik radova simpozija = New challenges in mathematics teaching : proceedings of the symposium / Međunarodna znanstvena i umjetnička konferencija Suvremene teme u odgoju i obrazovanju – STOO 2019., 15. - 17. studenog 2019., Zagreb, Hrvatska = International and scientific conference contemporary themes in education – CTE 2019, 15th – 17th November 2019, Zagreb, Croatia ; urednici, editors-in-chief Dubravka Glasnović Gracin, Goran Trupčević.
ImpresumZagreb : Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, 2020.
Materijalni opis1 online jedinica građe (4 MB).
Vrsta publikacijeknjigae-knjiga
rrep
22
NaslovFood technology and biotechnology : journal of the Faculty of Food Technology and Biotechnology, University of Zagreb, Zagreb, Croatia : 59,2(2021) / editor-in-chief Vladimir Mrša.
ImpresumZagreb : Faculty of Food Technology and Biotechnology University of Zagreb, 2021.
Vrsta publikaciječasopisneomeđena građa
rrep
23
NaslovFood technology and biotechnology : journal of the Faculty of Food Technology and Biotechnology, University of Zagreb, Zagreb, Croatia : 59,1(2021) / editor-in-chief Vladimir Mrša.
ImpresumZagreb : Faculty of Food Technology and Biotechnology University of Zagreb, 2021.
Vrsta publikaciječasopisneomeđena građa
rrep
24
NaslovFood technology and biotechnology : journal of the Faculty of Food Technology and Biotechnology, University of Zagreb, Zagreb, Croatia : 58,4(2020) / editor-in-chief Vladimir Mrša.
ImpresumZagreb : Faculty of Food Technology and Biotechnology University of Zagreb, 2020.
Vrsta publikaciječasopisneomeđena građa
rrep
25
NaslovFood technology and biotechnology : journal of the Faculty of Food Technology and Biotechnology, University of Zagreb, Zagreb, Croatia : 58,3(2020) / editor-in-chief Vladimir Mrša.
ImpresumZagreb : Faculty of Food Technology and Biotechnology University of Zagreb, 2020.
Vrsta publikaciječasopisneomeđena građa
rrep
26
NaslovFood technology and biotechnology : journal of the Faculty of Food Technology and Biotechnology, University of Zagreb, Zagreb, Croatia : 58,2(2020) / editor-in-chief Vladimir Mrša.
ImpresumZagreb : Faculty of Food Technology and Biotechnology University of Zagreb, 2020.
Vrsta publikaciječasopisneomeđena građa
rrep
27
NaslovFood technology and biotechnology : journal of the Faculty of Food Technology and Biotechnology, University of Zagreb, Zagreb, Croatia : 58,1(2020) / editor-in-chief Vladimir Mrša.
ImpresumZagreb : Faculty of Food Technology and Biotechnology University of Zagreb, 2020.
Vrsta publikaciječasopisneomeđena građa
rrep
28
NaslovPrema sudioničkom upravljanju u kulturi : projekt Zelena knjižnica za zeleni Zagreb u svjetlu suradnje s udrugama = Towards participatory governance in culture : the Green Library for Green Zagreb project in the light of cooperation with associations / Božica Dragaš, Snježana Ercegovac.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
NapomenaPrilozi na str. 173-190.
OpisCilj je članka projekt Zelena knjižnica za zeleni Zagreb Knjižnica grada Zagreba prikazati u svjetlu suradnje s udrugama, kroz prizmu sudioničkog upravljanja u kulturi. Metodologija. U članku se daje pregled suradnje knjižnica s udrugama u kontekstu programa namijenjenih zaštiti okoliša i poticanju održivoga razvoja društva, od pilot-projekta Zelena knjižnica, koji se provodio 2016. godine u jednoj knjižnici mreže, do projekta Zelena knjižnica za zeleni Zagreb, koji se aktualno provodi u dvadeset jednoj knjižnici. Pojam „zelena knjižnica“ u radu se upotrebljava isključivo u značenju knjižničnih programa i usluga usmjerenih na informiranost korisnika o održivom razvoju društva i nužnosti zaštite okoliša te stjecanja znanja i vještina u svrhu poboljšanja kvalitete života. Prikaz „zelenih“ programa koji su dosad ostvareni suradnjom knjižnica mreže Knjižnica grada Zagreba i udruga dan je na osnovi objavljenih radova te knjižničnih izvještaja o provedbi projekta. Projekt se provodi od 2017. godine, a s obzirom na to da je izvještajno razdoblje projekta polugodišnje, u članku se daje pregled za razdoblje od siječnja 2017. do lipnja 2019. godine. Rezultati. Pregled dosadašnje suradnje s brojnim udrugama koje se bave zaštitom okoliša i promicanjem vrijednosti održivog razvoja društva pokazuje da se suradnja ostvarila u svim vrstama programskih sadržaja koji se provode u sklopu projekta, a razvidno je također da je suradnja s organizacijama civilnog društva, ugrađena u temelje projekta, jamstvo kvalitete i raznovrsnosti programskih sadržaja te osiguranje mogućnosti da u provedbi projekta aktivno sudjeluje što veći broj sugrađana.The purpose of the paper is to present the Green Library for Green Zagreb project in the light of cooperation with associations, from the perspective of participatory governance in culture. Approach. The paper provides an overview of the cooperation between libraries and associations, in the context of programs aimed towards environmental protection and encouraging sustainable development, from the Green Library pilot project, implemented in 2016 in one library within the Zagreb City Libraries network, to the Green Library for Green Zagreb project, currently being conducted in 21 libraries. The term “green library” implies library programs and services aimed at informing users about sustainable development and the necessity of environmental protection as well as acquiring knowledge and skills to improve the quality of life. An overview of “green” programs realized so far through the cooperation between libraries of the Zagreb City Libraries network and various associations is based on the published papers and library reports on the conduction of the project, launched in 2017. Considering that the project reports are semi-annual, the paper explores the period from January 2017 to June 2019. Results. The overview of cooperation with many associations that deal with environmental protection and promoting sustainable development values demonstrates that it was established in all kinds of programs within the project. It is also apparent that cooperation with civil society organizations, built in the foundations of the project, guarantees quality and diversity of the programs and ensures that as many citizens as possible actively participate in the project. Originality. Apart from being the first overview of cooperation between Croatian “green” library programs and civil society organizations, the paper also points to the importance of pushing public-civil partnerships towards participatory governance.
rrep
29
NaslovInkluzivne knjižnične usluge u mreži Knjižnice Tina Ujevića i Knjižnice Novi Zagreb = The inclusive library services in the library networks of the Tin Ujević library and the library Novi Zagreb / Tea Grašić Kvesić, Adela Ćurlić, Tihana Rašeta.
Materijalni opisGraf. prikazi.
Način izrade datotekeizvorno digitalna građa
Vrstačlanak
Napomena43. skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva, Opatija, 10.-13.10.2018.
OpisCilj je ovoga rada prikazati provođenje inkluzivnih knjižničnih usluga u narodnim knjižnicama kao što su mreža Knjižnice Tina Ujevića i mreža Knjižnice Novi Zagreb, koje su sastavni dio Knjižnica grada Zagreba. Rad je fokusiran na suradnju narodnih knjižnica i udruga osoba s invaliditetom i djecom s poteškoćama u razvoju kroz razdoblje od gotovo dva desetljeća. Pristup/metodologija/dizajn. U uvodnom teorijskom dijelu rada opisana je uloga, zadaća i poslanje narodnih knjižnica, posebno u orijentaciji na skupine osoba s invaliditetom i ostale slične ranjive skupine potencijalnih korisnika narodne knjižnice. Slijedi prikaz suradnje dviju mreža narodnih knjižnica, mreže Knjižnice Tina Ujevića i mreže Knjižnice Novi Zagreb s ukupno 2 središnje knjižnice i 10 knjižničnih ogranaka, s velikim nizom udruga osoba s posebnim (dodatnim) potrebama kroz razdoblje od gotovo 20 godina. Posebno je istaknuta suradnja Knjižnice Tina Ujevića s Udrugom za promicanje inkluzije, dok mreža Knjižnice Novi Zagreb izlaže svoju aktivnost u dugogodišnjoj suradnji s Udrugom osoba s cerebralnom i dječjom paralizom (CeDePe). Rezultati. Višegodišnji rad i suradnja ovih dviju mreža narodnih knjižnica s pojedincima i udrugama osoba s invaliditetom pokazuju da su inkluzivne knjižnične usluge već dugo prisutne u praksi naših narodnih knjižnica, a u današnje vrijeme one su postale nužnost s obzirom na djelovanje u skladu s ciljevima održivoga razvoja Agende 2030. Društveni značaj. Mreže Knjižnice Tina Ujevića i Knjižnice Novi Zagreb promotori su miroljubivosti, socijalne osviještenosti i društvene aktivnosti te nastoje biti odgovorna i inkluzivna ustanova na svim razinama, što ovaj rad potvrđuje.The paper presents the inclusive library services in public libraries such as the Tin Ujević and the Novi Zagreb library networks, which are an integral part of the Zagreb City Libraries. The article focuses on the collaboration of public libraries and associations of persons with disabilities and children with developmental difficulties over a period of almost two decades. Approach / methodology / design. In the introductory theoretical part of the article, the role, tasks, and mission of public libraries are described, especially their orientation to groups of persons with disabilities and other similar vulnerable groups of potential users of public libraries. Furthermore, the collaboration of the two networks of public libraries, the Tin Ujević and the Novi Zagreb library networks, with 2 central and 10 library branches, and with a large number of associations of the persons with special (additional) needs over a period of almost 20 years is presented. The collaboration of the Tin Ujević library with the Association for Promotion of Inclusion is particularly prominent, while the Novi Zagreb library network – Sloboština library reports about their activities and the long-term cooperation with the Association of Cerebral and Pediatric Patients-CeDePe. Fidings. The many years of work and cooperation of these two networks of public libraries with individuals and associations of persons with disabilities show that inclusive library services are something that our libraries have been practicing for years and that there is a growing need for these services considering the goals of sustainable development of the Agenda 2030. Social implications. The Tin Ujević and the Novi Zagreb library networks are the promoters of peace, social awareness, social activity, and, as it is evident in this paper, they aim to be responsible and inclusive institutions at all levels.
rrep
30
4.939 (21-30)